1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

angažovaná škola

Naša škola získala značku Angažovaná škola. Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

Service learningové aktivity škola realizuje od školského roku 2008/2009 a dobročinnosť je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Prioritne je určený pre 6. ročník 8-ročného gymnázia, kde je obsah dobročinnosti realizovaný v rámci predmetu etická výchova. Študenti sa zúčastňujú na rôznych aktivitách a jednou z nich bol kurz pre seniorov.
Naša škola sa v rámci ocenenej aktivity zamerala na pomoc seniorom na základe článku v miestnych novinách, ktorý opisoval veľký záujem dôchodcov o IT vzdelávanie. V spolupráci s miestnym úradom potom vytipovala skupinu seniorov a oslovila ich s ponukou kurzu zameraného na rozvoj informačno-technologických zručností. Každý senior mal k dispozícii jedného žiaka, ktorý bol zároveň jeho osobným asistentom.
Seniori sa počas kurzu naučili postupy online komunikácie (napr. objednávanie u lekára), prenášanie fotografií z telefónu do počítača, využívať USB kľúč, triediť a upravovať fotografie. Kurz trval 5 týždňov, jednu hodinu týždenne. Pravidelne sa tak v školskom prostredí stretávali dve rozdielne generácie, ktoré sa vzájomne obohacovali. Žiakov učila konať dobro, empatii, komunikácii so seniormi, poskytovať a prijímať pozitívnu spätnú väzbu, búrať predsudky o sociálnych skupinách.
Viac informácií o projekte Angažovaná škola nájdete na http://www.angazovanaskola.skDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)