1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

medzinárodný projekt P. E. E. P. na tému space

Podobne ako predošlé roky aj tento rok dostali študenti veľkého gymnázia príležitosť zúčastniť sa medzinárodného projektu P.E.E.P. (Pan European Exchange Programme). Projekt kvôli momentálnej COVID-19 situácii prebiehal v dňoch 16. – 18. 3. 2021 dištančne.

Študenti tried Ants a Sparks Laura Herbecová, David Ormandy, Barbora Točková, Rebecca Valentová a Nicol Zsóriová sa s pomocou Anny Cifrovej, koordinátorky projektu PEEP, zamerali na kolektívnu tému SPACE. Ich úlohou bolo natočiť krátke, maximálne 8-minútové video, v ktorom mali zobraziť svoj terajší postoj a chápanie pojmu SPACE. Študenti sa pomocou Microsoft Teams týždenne stretávali a diskutovali o nápadoch a predstavách. Nakoniec sa dohodli na tom, že vo videu chcú zobraziť, ako sa ich priestor rapídne zmenil po zavedení celoštátneho zákazu vychádzania.
Vo videu formou individuálnych spovedí sprevádzaných videami z domáceho prostredia šikovne zobrazili svoje pocity a rôzne činnosti a aktivity, ktoré ich počas zákazu vychádzania motivovali a posúvali vpred. Spoločne priradili začiatočným písmenám v slove SPACE päť pojmov, ktoré obsiahli vo videu:
S: self-improvement
P: perspective
A: adaptability
C: contemplation
E: enhancement
Prvý deň projektu, odohrávajúceho sa v online prostredí, sa niesol v atmosfére zoznamovania sa a prezentácií videí skupín všetkých zúčastnených krajín: Slovensko, Česká republika, Holandsko, Grécko a Rumunsko. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako jednotlivé krajiny poňali tú istú tému z iného uhla pohľadu. Zatiaľ čo Česi vynikli hereckými schopnosťami a Holanďania výberom hudby pri zobrazení emócií, Gréci vynikli originalitou, Rumuni zas autentickosťou.
Druhý deň boli účastníci rozdelení do piatich medzinárodných skupín. Ich úlohou bolo zhodnúť sa na jednej téme podľa toho, čo všetkých spája, a napísať krátke umelecké dielo vo forme hovoreného slova. Okrem toho sa museli zamyslieť nad tým, ako sa chcú odlíšiť od ostatných skupín – či už to malo byť farbou oblečenia alebo špeciálnym pozadím. Študenti teda mali možnosť rozvíjať svoje kreatívne myslenie v anglickom jazyku a nadviazať nové kontakty ako aj posilniť svoje schopnosti v tímovej spolupráci.
Tretí a zároveň posledný deň sa študenti sústredili na dokončovanie svojich prác, po čom nasledovala ich prezentácia a zhodnotenie celého projektu. Každá skupina vytvorila naozaj krásny, kreatívny a dojemný text, zameriavajúci sa na témy ako vášeň, umelecká rovnováha medzi pokojom a chaosom, sociálne médiá a pocity žien alebo adolescentov.
Organizovanie tohto projektu vzhľadom na situáciu bola veľká výzva, no všetky tri dni prebehli v príjemnom prostredí plnom pozitívnej energie a zdieľaného nadšenia pre umenie. Prostredníctvom technológií mohli študenti a učitelia aspoň na chvíľu uniknúť z domáceho prostredia a spoznať nové kultúry a ľudí. Všetci sme si navzájom povymieňali telefónne čísla s nádejou, že najbližšie sa budú môcť stretnúť už naživo a prehĺbiť nadviazané priateľstvá. My si to veľmi prajeme a dúfame, že sa budeme čoskoro môcť znova zúčastniť podobného projektu, posilňujúc medzinárodné vzťahy.Dnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty