1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

mimoriadny úspech našej žiačky

Aj napriek pandemickej situácii sa v tomto školskom roku konali dištančne súťaže v nemeckom jazyku.

Žiaci tried 2. stupňa našej základnej školy a nižšie ročníky osemročného gymnázia dostali príležitosť súťažiť dištančne v kvíze pre jednotlivé ročníky. Kvíz mal u žiakov veľmi pozitívnu odozvu.
V týchto dňoch sa naši žiaci pod vedením vyučujúcich pripravujú na školské kolo Goetheho pamätníka.
Veľký úspech v tohtoročnom ročníku nemeckej olympiády dosiahla študentka triedy Crickets Katarína Karovičová. Po víťazstve v krajskom kole v kategórii 2C (kategória pre žiakov všetkých typov stredných škôl, aj pre žiakov nemeckých bilingválnych sekcií stredných škôl) zvíťazila 22. marca 2021 aj v celoštátnom kole nemeckej olympiády. Víťaz celoslovenského kola má zabezpečenú účasť v medzinárodnom kole, ktoré sa však, žiaľ, s veľkou pravdepodobnosťou v tomto roku pre nepriaznivú situáciu neuskutoční.
Katke blahoželáme k mimoriadnemu úspechu, oceňujeme jej záujem o nemecký jazyk a mimoriadnu usilovnosť a taktiež držíme palce v ďalších ročníkoch olympiády v nemeckom jazyku.

fotogaléria k tomuto článku:


karovicova-diplom-z-onj.jpgDnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty