1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Goetheho pamätník

V 2. polroku sme tradične zorganizovali na našej škole súťaž v recitácii básní v nemeckom jazyku pod názvom Goetheho pamätník.

Súťaže sa zúčastnili žiaci tried Folks, Owls, Pets, Mice, Zingers, Voices, Jays a Upgrades. Prípravou na súťaž sa žiaci zdokonaľovali v znalosti jazyka, v schopnosti vzájomného hodnotenia, v interpretácii a prednese. Po triednych kolách sa koncom mája uskutočnilo záverečné školské kolo, v ktorom súťažili najlepší žiaci menovaných tried. Porota mala ťažkú úlohu, všetci účastníci finále prezentovali básne s veľkou precíznosťou a snahou o zaujímavý prednes.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

Folks, Owls a Pets:
1. Dorotka Takáčová
2. Zoe Knox
3. Žofia Bartová

Mice a Zingers:
1. Alica Schostoková
2. Natália Sojáková
3. Tomáš Cingel

Voices:
1. Hana Baťová
2. Kristián Kandera
3. Lukáš Takáč

Jays a Upgrades:
1. Alexandra Herdová
2. Matej Krajňák
3. Viktor Csontos

Všetkým účastníkom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

fotogaléria k tomuto článku:


2021_goetheho_pamatnik_001.jpg2021_goetheho_pamatnik_002.jpg2021_goetheho_pamatnik_003.jpg2021_goetheho_pamatnik_004.jpg2021_goetheho_pamatnik_005.jpg2021_goetheho_pamatnik_006.jpgDnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty