1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

matematický talent

Jeden výnimočný matematický talent nám rastie v  6. Pets. Žofka Bartová v tomto školskom roku nechýbala snáď na žiadnej matematickej súťaži, ktorá sa na Slovensku konala. A nechodí tam len do počtu, ale berie ceny jednu za druhou.

V MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE v okresnom kole obsadila prvé miesto, ale keďže vyššie kolá sa v jej ročníku nekonajú, už nemala kam vyššie postúpiť.
V PYTAGORIÁDE postúpila do celoslovenského kola, kde skončila na vynikajúcom 3. mieste.
Súťaže MAKS a MATEMATICKÝ KLOKAN zvládla so 100%ným počtom bodov.
Zapájala sa aj do korešpondenčných súťaží: PIKOMAT (1. aj 2. polrok skončila na prvom mieste), MALYNÁR (1. polrok 10. miesto, 2. polrok 1. miesto), RIEŠKY (za 2. polrok 2. miesto). V súťaži ATTOMAT, ktorá mala 4 kolá, zakaždým obsadila niektorú z prvých troch priečok – 2x prvé miesto, raz druhé a raz tretie. V podobnej súťaži MÁŠ PROBLÉM? sa tiež umiestnila na prvom mieste.
V IQ OLYMPIÁDE v regionálnom kole bola úspešnou riešiteľkou, kde sa vynikajúco popasovala s úlohami, ktoré boli rovnaké pre riešiteľov celého druhého stupňa.
Do účasti v tímovej súťaži PIKOPRETEK zapojila aj spolužiakov a spolu s Jergušom Križanom, Leom Lörincom a Teom Malaschitzom sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Žofke srdečne gratulujeme k jej úspechom. Robí týmto skvelé meno celej našej škole. Držíme palce.

fotogaléria k tomuto článku:


2021_matematicky_talent_001.jpgDnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty