1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Celoslovenské kolo súťaže Shakespeare memorial 2011

Už po šestnásty raz naša škola hostila študentov recitujúcich v angličtine nielen z bratislavských škôl, ale privítala aj súťažiacich zo škôl z viacerých slovenských miest.

Výsledky súťaže:

1. kategória próza
(študenti prímy a sekundy osemročných gymnázií)

Porota:
Ľuba Piľová, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
Margita Ančicová, Gymnázium Malacky
Martina Mikolášová, Gymnázium Hubeného, Bratislava

1. miesto: Júlia Hlaváčová, Gymnázium Bíliková, Bratislava
2. miesto: Bianka Bucková, Gymnázium Pankúchová Bratislava
3. miesto: Ema Šalgovičová, Gymnázium na ul. Sáru, Bratislava

4. miesto: Viktória Zbojanová, GMRS Novomeského 2, Košice
5. miesto: Matej Tomášek , Gymnázium Malacky
6. miesto: Romana Černáková, SG Bajkalská, Bratislava
7. miesto: Oliver Leontiev, Gymnázium J.Papanka, Vazovova, Bratislava
8. miesto: Lucia Biliková, Gymnázium Hubeného, Bratislava

2.kategória poézia
(študenti prímy a sekundy osemročných gymnázií)

Porota:
Ľuba Piľová, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
Margita Ančicová, Gymnázium Malacky
Martina Mikolášová, Gymnázium Hubeného, Bratislava

1. miesto: Tamara Gašparová, Gymnázium ul. Sáru, Bratislava
2. miesto: Klára Kaminská, SG Bakalská, Bratislava
3. miesto: Martina Abelová, Gymnázium Pankúchova, Bratislava

4. miesto: Viktória Mrázková, SG Dneperská ul, Košice
5. miesto: Anna Strelingerová, Gymnázium K.Štúra, Modra
6. miesto: Viktória Králiková, Gymnázium Hubeného, Bratislava
7. miesto: Anilta Menkeová, Gymnázium J.Papanka, Vazovova, Bratislava
8. miesto: Barbora Siváková, SG Mercury, Bratislava

3.kategória próza
(študenti tercie a kvarty osemročných gymnázií)

Porota:
Nyall R. Frye, SG Bajkalská, Bratislava
Mike Abrahanson, SG Česká, Bratislava

1. miesto: Michal Sklár, Gymnázium K.Štúra, Modra
2. miesto: Mária Mokrá, Gymnázium na ul. Sáru, Bratislava
3. miesto: Viktória Bagosová, Gymnázium Královský Chlmec

4. miesto: Jakub Novanský, Gymnázium Hubeného, Bratislava
5. miesto: Veronika Rečková, SG Bajkalská 20, Bratislava
6. miesto: Alica Dulayová, Gymnázium Bíliková, Bratislava
7. miesto: Vanesa Djibrilová, Gymnázium J.Papanka, Vazovova, Bratislava
8. miesto: Zuzana Rothová, Gymnázium F.Lorcu, Bratislava
9. miesto: Dominik Kožuch, Gymnázium Malacky

4. kategória poézia
(študenti tercie a kvarty osemročných gymnázií)

Porota:
Nyall R. Frye, SG Bajkalská, Bratislava
Mike Abrahanson, SG Česká, Bratislava

1. miesto: Soňa Zajíčková, Gymnázium Pankúchová, Bratislava
2. miesto: Karolína Osrmanová, Gymnázium ul. Sáru, Bratislava
3. miesto: Kristína Pisoňová, Gymnázium F.Lorcu, Bratislava

4. miesto: Alexandra Ďorková, GMRS Novomeského, Košice
5. miesto: Nikola Kubovčíková, Gymnázium Krompachy
6. miesto: Ester Kerekesová, Gymnázium K.Štúra, Modra
7. miesto: Majka Pupáková, SG Bajkalská, Bratislava
8. miesto: Katarína Potočová, SG Mercury, Bratislava
9. miesto: Natália Khandlová, Gymnázium Hubeného, Bratislava
10. miesto: Martin Hofbauer, Gymnázium Bíliková, Bratislava
11. miesto: Ľubomír Kimlička, Gymnázium Malacky

5. kategória próza
(študenti kvarty až oktávy osemročných gymnázií a všetkých tried štvorročných gymnázií)


Porota:
Ingrid Melichová, SG Dneperská, Košice
Beáta Lešková, GMRŠ Novomeského ul, Košice
Zuzana Gašparíková, Gymnázium Pankúchová, Bratislava

1. miesto: Petra Zaťková, Gymnázium Pankúchová, Bratislava
2. miesto: Tajana Hevesiová, Gymnázium Bíliková, Bratislava
3. miesto: Miroslava Argalášová, SG Dneperská, Košice

4. miesto: Lilla Ozoráková, SG Česká, Bratislava
5. miesto: Jakub Štefančík, Gymnázium F.Lorcu, Bratislava
6. miesto: Matej Sklár, Gymnázium K.Štúra, Modra
7. miesto: Petra Vrablicová, Gymnázium Malacky

6. kategória poézia
(študenti kvarty až oktávy osemročných gymnázií a všetkých tried štvorročných gymnázií)

Porota:
Ingrid Melichová, SG Dneperská, Košice
Beáta Lešková, GMRŠ Novomeského ul, Košice
Zuzana Gašparíková, Gymnázium Pankúchová, Bratislava

1. miesto: Tímea Miková, SG Dneperská, Košice
2. miesto: Lucia Demeterová, Gymnázium Pankúchová, Bratislava
3. miesto: Szabolcs Czáboczky, G a ZŠ S.Máraiho, Košice

4. miesto: Ema Červeňová, Gymnázium Bíliková, Bratislava
5. miesto: Katarína Drinková, Gymnázium Malacky
6. miesto: Judy Rintelová, SG Bajkalská, Bratislava
6. miesto: Alica Šimková, Gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava
7. miesto: Marieta Petrovská, SG Česká, Bratislava
8. miesto: Sabína Sroková, Gymnázium G.F.Lorcu, Bratislava
9. miesto: Viliam Behran, SG Mercury, Bratislava
10.miesto: Anna Maximová, SG Žitavská, Bratislava
11.miesto: Vincent Mihalkovič, Gymnázium K.Štúra, Modra

7. kategória vlastná tvorba
(bez obmedzenia veku)

Porota:
Ľuba Piľová, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
Margita Ančicová, Gymnázium Malacky
Martina Mikolášová, Gymnázium Hubeného, Bratislava

1. miesto: Róbert Letenyei, Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava
2. miesto: Samuel Malík, Gymnázium J.Papanka, Bratislava
3. miesto: Miroslava Pilátová, Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava

4. miesto: Zuzana Sapáková, SG Česká, Bratislava
5. miesto: Petra Michálková, Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava
6. miesto: Katarína Čatlošová, Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava
7. miesto: Natália Violová, Gymnázium ul. Sáru, Bratislava
8. miesto: Lucia Bajanková, Gymnázium I.Horvatha, Bratislava
9. miesto: Norbert Vida, Gymnázium A.Einsteina, Bratislava
10. miesto: Karolína Bezecná, SG Bajkalská, Bratislava
11. miesto: Tomáš Sobihard, Gymnázium J.Papanka Vazovova, Bratislava
12. miesto: Lenka Roskošová, Gymnázium F.G.Lorcu
16. ročníka „Shakespeare memorial“ - súťaže v prednese prózy a poézie autorov z anglicky hovoriacich krajín v anglickom jazyku sa zúčastnilo 68 študentov z 20 škôl:

Bratislava:
Gymnázium Bíliková
Súkromné gymnázium Bajkalská
Súkromné gymnázium Mercury
Súkromné gymnázium na Českej ulici
Súkromné gymnázium Žitavská
Gymnázium Ivana Horvátha
Gymnázium Hubeného
Gymnázium Pankúchová
Gymnázium J.Papanka na Vazovovej ulici
Gymnázium L.Sáru
Gymnázium F.G.Lorcu
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Gymnázium A.Einsteina

Bratislavský kraj:
Gymnázium Malacky
Gymnázium K.Štúra Modra

Východoslovenský kraj:
GMRŠ ul Novomeská, Košice
Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici, Košice
Gymnázium a ZŠ S.Máraiho, Košice
Gymnázium Královský Chlmec
Gymnázium Krompachy

Študentom aj ich učiteľom ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na budúci rok.

Ukážka z vlastnej tvorby študenta Samuela Malíka, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.

Bratislava

You can find here members of the government
or drink some Champagne with the president

We have always dirty streets
it´s not what the city really needs

There are many people who are homeless
but Mr. Fico doesn´t care
he drives his Mercedes

People still complain about the traffic situation
this is a modern era complication

And if you really don´t have problems with the traffic jams
then you are in trouble with mafia gangs

But not everything here is negative
and not all the news are shocking
you can also find some positives
for example Christmas shopping

We are number 1 when it comes to pretty ladies
so the hospitals are always full of babies

We built a brand new ice-hockey stadium
but our hockey is boring like visiting a museum

If you are hungry there are some posh restaurants
but usually you eat better at McDonald´s

When you want to come here for a visit
i tis fine
but I warn you
stay away from Slovak wine

fotogaléria k tomuto článku:


2011_shakespeare_memorial_001.jpg2011_shakespeare_memorial_002.jpg2011_shakespeare_memorial_003.jpg2011_shakespeare_memorial_004.jpg2011_shakespeare_memorial_005.jpg2011_shakespeare_memorial_006.jpg2011_shakespeare_memorial_007.jpg
2011_shakespeare_memorial_008.jpg2011_shakespeare_memorial_009.jpg2011_shakespeare_memorial_010.jpgDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)