1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

„Spočítaná“ kvalita

Jedným z výdobytkov projektu Milénium (návrh koncepcie výchovy a vzdelávania na Slovensku v treťom tisícročí, oficiálne prijatý MŠ v r. 2000) je písomná externá skúška z maturitných predmetov slovenský jazyk, matematika a cudzí jazyk. Zavedenie externých maturitných testov podporili aj výsledky testovania OECD PISA, kde Slovensko na začiatku tisícročia ukázalo, že jeho žiaci testy písať nevedia.

Odvtedy sme sa hodne posunuli. V záplave výsledkov rôznych testovaní nám nemôžu uniknúť výsledky našich tohtoročných maturantov.
Sú vynikajúce:
V externej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry je percentil školy 95,2.Toľko škôl na Slovensku sme predbehli. Úspešnosť pod 50 % majú len 4 študenti z 56 maturantov našej školy a úspešnosť nad 90% má 21 študentov. Máme študentku s percentilom 100% . Predbehla všetkých. Z matematiky je získaný percentil 90,1, čo je vynikajúci výsledok.
Z angličtiny maturovalo z 56 len 16 študentov, kým ostatní získali medzinárodné certifikáty ako náhradu maturity. Výsledok týchto 16-tich je potešiteľný. Predbehli 85,1% maturantov Slovenska.

Gratulujeme študentom, rodičom a aj sebe.

Toľko čísla. Koľko nám však tabuľky a čísla povedia o kvalite školy?
Moju úvahu na túto tému podnietil Portál základných a stredných škôl, ktorý v rámci svojho projektu Monitoring modernizácie školstva zverejnila nezisková organizácia INEKO. Portál upozorňuje, že tabuľky s číslami o testoch a súťažiach, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o počte učiteľov na žiaka, o počte učiteľov využívajúcich IKT atď. „majú informatívny charakter a nie sú spoľahlivými ukazovateľmi kvality školy.“ Portál si však predsa len kladie za cieľ poskytnúť „kvalitné informácie“, na základe ktorých sa dokážu rodičia a žiaci „lepšie rozhodnúť“ a školy „sa budú môcť porovnávať a motivovať k lepším výsledkom.“ Odhliadnuc od vecných chýb a neodbornosti interpretácie získaných údajov, chcem sa zamyslieť nad samým pojmom kvalita školy.
Kvalitu školy sa môžeme pokúsiť vyhodnotiť vedeckou cestou - zhromaždiť dostupné informácie, kriticky ich roztriediť, usporiadať a začať porovnávať. Potom nájsť zovšeobecnenia a postaviť axiómy. Je možné urobiť aj experiment, ktorý nám dovolí priamo alebo nepriamo overiť naše tvrdenia. Ako však hovorí český filozof Jan Sokol: „Experimentálna metóda sa tak podobá výsluchu. Odpovedaj na to, na čo sa ťa pýtam.“ O vlastnostiach skúmanej veci sa tak môžeme dozvedieť mnoho, ale predovšetkým to, na čo sa vieme spýtať. To, na čo sa nespýtame, sa nedozvieme. To však neznamená, že skúmaný objekt danú vlastnosť nemá. Kvalita školy je veľmi zložitý predmet skúmania a zaslúži si väčšiu pozornosť ako len zhromaždenie dát. Na čom teda bude stáť naše skúmanie?
Určite sa môžeme zhodnúť napríklad na tom, že dobrá škola by nemala deťom ubližovať. Ale čo to znamená „ubližovať“?
V USA sa pretriasa kauza výchovy čiastočne postihnutého dieťaťa v rodine čínskych prisťahovalcov. Rodičia sú obvinení z týrania, lebo dieťa vedú k tomu, aby každý deň podalo istý športový výkon, sprchovalo sa studenou vodou atď. V dnešnej americkej spoločnosti obéznych detí neslýchané. Rodičia sa bránia: „V našej kultúre sú nároky na dieťa iné a my mu pomáhame jeho hendikep prekonať.“ Alebo si porovnajme pracovné nasadenie japonských žiakov s tými európskymi. Netýrajú Japonci svojich školákov? Majú dobré školy? Majú dobré výchovné a vyučovacie metódy?
Vieme posúdiť?
Na Slovensku je to iné, no nielen na Slovensku, ale v každom regióne, v každej škole. Mohli by sme sa zhodnúť napríklad aj na tom, že dobrá škola by mala plniť ŠVP. Axiómou by teda mohlo byť dodržanie ŠVP.
Ale čo s problémom, že v niektorých školách s 80 percentami rómskych žiakov je dodržanie štátneho vzdelávacieho programu ilúziou? Ak natrénujú so svojimi žiakmi kompetencie potrebné na začlenenie sa do spoločnosti, ako sú základné hygienické návyky, čítanie, jednoduché počty, a pripravia ich na možnosť systematického zaujatia prácou, urobili pre deti viac ako dodržanie ŠVP. A čo súkromné školy, v ktorých sú aj žiaci z rodín, takpovediac, za vodou? V ktorej tabuľke sa odzrkadlí, že v škole získali poznanie, že človek dáva životu zmysel aj prácou, že mu aj tá prináša potešenie, že ich môžu hodnotovo osloviť aj ľudia bez bezpečného objatia majetku, že dávanie je podstatnou črtou spokojného života?
Aký obraz nám dá o kvalite školy štatistika „výsledkov“, keď budeme mať len odpovede na to, čo očakávame? Ako teda začať?
Môžeme sa inšpirovať deťmi. Ich poznávanie je tzv. predvedecké. Nezačína hypotézou ani otázkami, ale otvorenými očami, ktoré sledujú všetko, čo sa im ponúka. Toto poznávanie je typické záujmom a otvorenosťou. Ak chceme pristúpiť k skúmaniu kvality školy, potom podľa možnosti nie len ako „odborníci“( myslím predovšetkým odborníkov štátnych inštitúcií), ktorí všetkému rozumejú, vedia, čo chcú zistiť, a potrebujú dodať len nejaké detaily.
Pri skúmaní kvality školy by sme sa mali pokúsiť zbaviť naučeného redukovania, trivializovania či objektivizovania predmetu. Mali by sme v prvom rade počúvať a pozerať sa. Mali by sme pátrať po tom, čo ľudí v škole zaujíma, čo utvára ich život, čomu veria, čo považujú za dôležité. Mali by sme odčítať vzťah k škole u žiakov, učiteľov aj u vedenia. Mali by sme vnímať život školy ako celok, jeho zasadenie do regiónu, prácu s minulosťou a určite prácu s predpokladanou budúcnosťou, ktorú vôbec nepoznáme, hoci žiakov na ňu vraj pripravujeme.
Neznevažujem štatistiku z tabuliek, ktorá je pre nás veľmi priaznivá, len upozorňujem, že škola je živý organizmus, a ak štatistické výsledky nehovoria nič o jedincovi, rovnako je to aj so školou. Ak by sme dali tabuľkám správnu interpretáciu, zistíme, že pre rozhodovanie rodiča, či dá do istej školy svoje dieťa alebo nie, majú malý význam. Viac by povedali žiaci, ktorí tam chodia, absolventi, ktorí už majú aj iné školské skúsenosti, a ich rodičia.

RNDr. Mária Smreková 1. sg v Bratislave, Bajkalská 20Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Eva Drozdová, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lukáš Petrík, Mária Šibalová, Marta Soľáková, Michal Torma, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Terézia Hochelová, Viera Chytilová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)