1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Minister Čaplovič pripravuje zánik neštátneho školstva na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo na schválenie dva návrhy zákonov, ktoré môžu občanom Slovenskej republiky zásadným spôsobom obmedziť slobodu voľby vzdelávacej cesty. Iniciatíva rodičov za spolupráce s Asociáciou súkromných škôl a ďalších organizácií sformulovala hromadnú pripomienku.

Vysvetlenie k Hromadnej pripomienke k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní.


Reštriktívne opatrenia a uplatňovanie zvýšených právomocí samospráv, orgánov decentralizovanej štátnej správy, Štátnej školskej inšpekcie i samotného ministerstva voči školám môže v aplikačnej praxi znamenať likvidáciu škôl a faktický zánik systému neštátneho školstva na Slovensku. Novely zákonov ustanovujú:
Tieto návrhy by znamenali, že v krátkom čase môže dôjsť k zániku veľkého množstva slovenských škôl a školských zariadení, masívnemu prepúšťaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a obmedzeniu práv a slobôd občanov.
Dopad týchto noviel zákonov by mohol spôsobiť nielen vážne následky na celý vzdelávací systém, ale dôsledky drastických opatrení pocítia aj rodičia, zamestnanci škôl a nakoniec celá spoločnosť.

Voláme preto všetkých, ktorým záleží na vzdelávaní našich detí – postav¬me sa za prijímanie takých zmien, ktoré povedú k tomu, aby malo každé dieťa a každý študent vytvorené optimálne podmienky pre svoj osobný rozvoj, rast a tým aj úspešný a dobrý život v dospelosti.
Umožnime prijímanie zmien v školstve, ktoré nebudú šité horúcou ihlou v záujme uspokojenia požiadaviek samospráv, ale budú premyslene smerovať k naplneniu požiadaviek celej spoločnosti na vzdelanie jej obyvateľov.

Ak chcete ovplyvniť prijímanie týchto zákonov prostredníctvom Hromadnej pripomienky občanov, prosíme, podpíšte sa na podpisový hárok. Hromadná pripomienka sa podpisuje tu. ĎAKUJEME.

VEREJNÁ VÝZVA


Vyzývame súčasne Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, aby vypustil z predmetných návrhov zákonov všetky ustanovenia, ktoré vedú k možnému konfliktu záujmov, ku ktorému dochádza, ak štátne orgány v prenesenom výkone štátnej správy sú aj zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a zároveň majú aj kompetenciu, ako orgán štátnej správy ukladať povinnosti iným zriaďovateľom, čo v praxi znamená, že jeden zo zriaďovateľov koná a rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach iného zriaďovateľa. Dôvodom výzvy je to, že v zmysle § 3 písm. c) a písm. p) Zákona č 245/2008 Z.z. (školský zákon) výchova a vzdelávanie sú založené na rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa.

Rokovať za verejnosť sú oprávnení:
Ľuboš Tvrdoň,
Muškátová 23, 900 55 Lozorno, e-mail: tvrdon@knb.sk

Dana Spurná,
Hlboká 3, 81104 Bratislava, e-mail: dana.spurna@hotmail.com

Eva Urbaníková

Podrobnosti o pripomienke ako aj odkaz na podpisový formulár sú k dispozícii na internetovej stránke hromadnapripomienka.wordpress.com. Aktivitu možno sledovať aj na Facebooku v skupine Iniciatíva rodičov za dobré školy.Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed v pondelok

Polievka: Karfiolová A:1
1.Debrecínske bravčové mäso, cestovina A:1
2.Šišky s ovocnou penou A:1,3,7
3.Zeleninový šalát s dvomi druhmi syra, rožok A:1,7
4.Debrecínske bravčové mäso, dusená zelenina A:1
5.Kuracie kari na šampiňónoch, ryža A:1,7
Diéta:Kuracie kari na šampiňónoch, ryža

Kalendár

22.10 - 23.10.2018
príprava prezentácií HLKNAB
24.10 - 26.10.2018
prezentácie projektov HLKNAB
25.10.2018
Halloween MZO
27.10.2018
Stužková ELKS
29.10.2018
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
30.10.2018
sviatok
31.10 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
00.11.2018
__________NOVEMBER_________
01.11 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
08.11.2018
DOD 1.ročník SZŠ
08.11.2018
1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
12.11.2018
1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
12.11.2018
15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
14.11.2018
Olympiáda Sj školské kolo
16.11.2018
Konferencia k 100. výročiu ČSR
17.11 - 24.11.2018
projekt PEEP Fínsko