1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Shakespeare Memorial 2012 - 17. ročník celoslovenské kolo

Celoslovenské kolo 17. ročníka Shakespeare Memorial prebehlo v priestoroch Zichyho paláca 5. decembra 2012.

Zúčastnilo sa ho 12 bratislavských gymnázií ( z toho 3 súkromné), gymnázium Malacky a 10 gymnázií z východného Slovenska. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 66 študentov.
Všetkým pedagógom a študentom ďakujeme za ich prácu, motiváciu a snahu o zdokonaľovanie sa v prednese anglicky písanej poézie, prózy aj vlastnej tvorby.

1. kateg.: poézia (študenti prímy a sekundy)
porota: Zuzana Gašparíková Dr, G Pankúchová BA
Mgr Martina Mikuličová, G Malacky

1. miesto: Adriana Chorvátová, Spoj. škola Tilgnerová BA
2. miesto: Matej Martinák, 1 SG, Bajkalská BA
3. miesto: Matej Rendoš, G Trebišovská KE

4. Viktória Mrázková, SG Dneperská KE
5. Veronika Krišáková, GMRS KE
6. Daniela Drinková, G Malacky
6. Andrea Polakovičová, G Hubeného BA
7. Barbora Bachanová, G F.G.Lorcu BA
7. Ema Jaboreková, SC Mercury
8. Liliana Hnatová, SpMNDaG BA
9. Alexander Sandberg, SG Česká BA
9. Lenka Slížiková, G L.Sáru BA

2. kateg.: próza (študenti prímy a sekundy)
porota: Zuzana Gašparíková Dr, G Pankúchová BA
Mgr Martina Mikuličová, G Malacky

1. miesto: Zuzana Mačicová, Spoj. š. Tilgnerová BA
2. miesto: Ema Šalgovičová, G L.Sáru BA
3. miesto: Klára Kaminská, 1 SG, Bajkalská BA

4. Kristián Tomčo, G Trebišovská KE
4. Alexandra Zetková, G Malacky
5. Petra Filipovičová, G F.G.Lorcu BA
6. Andrea Blahová, G Hubeného BA
7. Filip Hajduček, GMRŠ KE

Henrik Sandberg SG Česká, BA diskvalifikovaný – čítal

3. kateg.: poézia (študenti tercie a kvarty)
porota: Mgr. I.Melichová, SG Dneperská, KE
Ing J. Červeňová, Spoj. š. Tilgnerová BA

1. miesto Martina Janičková, G Š Moyzesa, Moldava n/Bodvou
2. miesto Tamara Gašparová, G L.Sáru, BA
3. miesto Sára Ondášová, G Javorová, Spišská N.Ves

4. Mária Pupáková, 1SG Bajkalská BA
5. Martina Ábelová, G Pankúchová BA
5. Alexandra Mytníková, SG Mercury BA
6. Matej Benčík, ŠpMNDaG BA
7. Michaela Meňhartová, G Malacky
8. Natália Juríková, G Tilgnerová BA

4.kateg.: próza (študenti tercie a kvarty)
porota: Mgr. I.Melichová, SG Dneperská, KE
Ing J. Červeňová, Spoj. š. Tilgnerová BA

1. miesto Viktória Zbojánová, GMRŠ KE
2. miesto Veronika Rečková, 1 SG Bajkalská, BA
3. miesto Bianka Bucková, G Pankúchová BA

4. Katarína Tkáčová, SG Dneperská, KE
4. Alexandra Kremničanová, G L.Sáru BA

5. kateg.: poézia (študenti kvinty až oktávy, 1 až 4 rocník štvorročné gymn.)
porota: Raub Murray , SG Česká, BA (native speaker)
Nyall Frye, 1SG Bajkalská BA (native speaker)

1. miesto Michaela Čavargová, Evanjelické lyc. BA
2. miesto Lucia Kramárová, SpMNDaG BA
3. miesto Dominika Dvorecká, SG Česká, BA

4. Mária Schumerová, G P.Horova, Michalovce
5. Szabolcs Czáboczký, G a ZŠ Š.Máraiho, KE
5 Ema Červeňová, G Biliková BA
6 András Tuba, ZŠ a G s VJM Dunajská BA 7. Lucia Demeterová, G Pankúchová BA
8 Matej Szalay, SG Mercury BA
8. Laura Štiglicová, G F.G.Lorcu BA
9. Dorota Sauerová, 1SG Bajkalská, BA
10. Maximilián Sobek, G J.Hronca BA
11. Karolína Smreková, G Malacky

6. kateg.: próza (študenti kvinty až oktávy, 1 až 4 ročník štvorročné gymn.)
porota: Raub Murray , SG Česká, BA (native speaker)
Nyall Frye, 1SG Bajkalská BA (native speaker)

1. miesto Jakub Križko, G T.Akvinského KE
2. miesto Attila Suszter, G Kráľovský Chlmec
3. miesto Petra Zaťková, G Pankúchová BA

4. Jakub Novanský, G Hubeného BA
5. Samuel Uher, G Malacky
6. Karolína Žakovičová, SG Česká BA
7. Barbora Husáriková, 1 SG Bajkalská, BA
8. Dagmar Szitas, SG Mercury BA
9. Katarína Redhammerová, G J.Hronca BA
10 Imrich Nagy, G F.G.Lorcu BA
10 Veronika Pažická, SpMNDaG BA

Marco Németh ZŠ a G s VJM Dunajská BA diskvalifikovaný - čítal

7. kateg: vlatná tvorba
porota: Mgr. I.Melichová, SG Dneperská, KE
Ing J. Červeňová, Spoj. š. Tilgnerová BA

1. miesto Tajana Hevesiová, G Biliková, BA
2. miesto Annamária Janeková, G L.Sáru BA
3. miesto Martina Beňová, 1SG Bajkalská BA

4. Róbert Letenyei (próza), G F.G.Lorcu BA
5. Miroslav Hájek, G Hubeného BA
6. Petra Kukučková, G F.G.Lorcu
6. Róbert Letenyei (poézia), G F.G.Lorcu BA
6. Zuzana Sapaková, SG Česká BADnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé