1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

V IT Fitness Teste 2014 pre vekovú skupinu 14 – 16 rokov sme boli prví v SR

Na Slovensku bolo v rámci kampane Európskej komisie „e-Skills for Jobs“ už štvrtý raz organizované celonárodné testovanie IT zručností – IT Fitness Test 2014. V období od mája do konca júla 2014 bol pre záujemcov dostupný on-line test.

Na základe výsledkov z týchto testovaní bola vytvorená štúdia , nájdete ju na: http://www.eskills.sk/static/files/eskills_sprava_2014.pdf
Štúdiu zverejnili minulý mesiac, vyberáme pre vás priamo z nej niektoré informácie.
Tento rok boli po prvý raz pri testovaní použité dva typy testu, každý určený inej cieľovej skupine respondentov. K pôvodnému testu, ktorého cieľo¬vou skupinou boli mladí ľudia od 15 do 30 rokov (ale do testovania sa zapojili aj starší respondenti), pribudol test pre základné školy.

Oba testy obsahovali po 24 otázok. Každá otázka mala viacero možností odpovede, pričom vždy existovala len jedna správna možnosť. Aby sa znížilo riziko, že bude možné vopred zistiť otázky testu od respondentov, ktorí už test vypĺňali, test bol generovaný pre každého respondenta náhodne z vopred pripravených štyroch variantov každej otázky.
Test pre základné školy vyplnilo 3764 respondentov. Celková priemerná úspešnosť v tomto teste bola 46,68%. Priemerná úspešnosť žiakov vo veku 7-13 rokov bola 42,75% a vo veku 14-16 rokov bola 49,93%.

V teste pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 312 škôl. Z toho bolo 73 škôl aspoň s 10 žiakmi vo veku 7 až 16 rokov. Z týchto škôl uvádzame v nasledujúcej tabuľke 14 poradie najúspešnejších škôl aj s percentilom školy (nad 80 %) a priemerným vekom testovaných žiakov. Mohlo by sa zdať, že priemerná úspešnosť školy koreluje s priemerným vekom testovaných žiakov školy. No ukázalo sa, že korelácia je slabá, má hodnotu 0,32.

Test bol vytváraný najmä pre žiakov, ktorí končia ZŠ alebo sú tesne po skončení ZŠ. Z tohto dôvodu uvádzame v nasledujúcej tabuľke rebríček škôl len zo žiakov vo veku 14 – 16 rokov, kde bolo takýchto testovaných aspoň 10. Uvádzame školy s percentilom nad 80 %. Opäť priemerný vek testovaných slabo koreluje s priemernou úspešnosťou. Korelácia má hodnotu 0,26. Počet takýchto škôl bol 56.Odporúčania z IT Fitness testu 2014

K najproblematickejším úlohám testu patrili úlohy, v ktorých bolo treba použiť istú mieru abstrakcie, skombinovať teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami a zručnosťami alebo použiť zložitejšie operácie.

Preto je podľa nášho názoru potrebné odporučiť učiteľom tak na základných ako aj na stredných školách, aby do vyučovania častejšie zapájali úlohy a projekty komplexného charakteru, pri riešení ktorých je potrebné prepájať poznatky z viacerých oblastí a v širších súvislostiach, vykonávať aktivity vyžadujúce vyššie kognitívne operácie (analyzovať, hodnotiť, tvoriť), učiť sa hľadať chyby, riešiť neštandardné problémové (i divergentné) úlohy a pod. Takto postavené vzdelávanie môže študentov lepšie pripraviť na to, aby boli v budúcnosti schopní efektívne riešiť nové problémy a situácie, s ktorými sa vzhľadom na rýchlosť súčasného vývoja v školskom prostredí ani nemohli stretnúť.

Zdroj: http://www.eskills.sk/static/files/eskills_sprava_2014.pdfDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)