1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Aby sa programátori učili pracovať paralelne na rôznych úlohách...

Október a november sú mesiace informatických súťaží. Zrejme sa všetci organizátori (ne)dohodli, aby si mali informatici z čoho vyberať pri účasti v súťažiach. V týchto mesiacoch nás čakalo hneď niekoľko súťaží. Už niekoľko rokov sa zapájame do súťaží iBobor a Zenit a do turnaja First Lego League. Tento rok k tomu pribudla ešte súťaž Špongia, no súťaž First Lego League je tentokrát presunutá na január.

Paralelne počas prípravy hry do súťaže Špongia sa maturanti zúčastnili aj školského kola súťaže v programovaní – ZENIT (http://zenit.ksp.sk/). V tejto súťaži sa okrem programovania dá súťažiť aj v kategórii programovania web stránky, no to by už naši študenti naozaj nestihli, keďže sa súťaží v tom istom čase. Všetci 9 súťažiaci si vybrali kategóriu programovanie. Štyri hodiny riešili zadané úlohy väčšinou v Lazaruse a Delphi, no niektorí programovali aj v Pythone a v C++. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že kus kódu, ktorý naprogramujete, odošlete cez web do testovača. Testovač ho spustí, podhodí mu nejaké vstupy, skontroluje správnosť výstupov a pridelí vám body. Napríklad Dušan si vyskúšal aj programovanie vo viacerých jazykoch a každé úlohu riešil v inom jazyku.
Najlepšie výsledky v školskom kole (6. 10.) dosiahli:
1. Tomáš Jašek
2. Marek Tomeček
3. Natália Ružičková

Prví traja dostali pozvánku do krajského kola, ktoré bude 3. 12. 2014.
Ďakujeme všetkým súťažiacim za skvelé výkony a za chuť rozvíjať svoje schopnosti. Želáme im veľa úspechov v ďalších aktivitách.

Súťažiacemu Dušanovi Baranovi sme položili pár otázok:

Prečo si sa rozhodol každú úlohu riešiť v inom jazyku?
Povedal som si, že každý jazyk má svoje výhody, a ja som sa ich snažil využiť. Podľa zadania som si vybral jazyk, ktorý mi najviac uľahčil riešenie danej úlohy. Napríklad Python mi zavolaním jednej funkcie zoradí pole, čo by som si musel v Lazaruse naprogramovať, a čas je vzácny.

V ktorom jazyku najradšej programuješ a prečo?
Fúúha, to je poriadne ťažká otázka. Každý jazyk je na niečo dobrý, no najradšej programujem v Jave, keďže sa mi páči koncept objektového programovania a tiež poznám ćloveka, ktorý vie v Jave skoro všetko.

V škole programujeme v Lazaruse a Delphi. Aké je prejsť na iné jazyky samoštúdiom?
Páči sa mi, že sa učíme programovať, ale neučíme sa iba konkrétny jazyk, čiže keď prechádzam do iného jazyka, naučím sa len syntax a program si viem predstaviť. Ja si ho dokonca kreslím – teda tie myšlienky a koncept programu. Vôbec mi nerobí problém prejsť do hocijakého iného jazyka, no musím v ňom veľa programovať, aby som sa s ním stotožnil Najviac sa mi páči Java, potom C++ a úplne najviac programovanie aplikácií pre Android, keďže to moje programovanie je spojenie Javy a C++.

Zaujala ťa niečím súťaž ZENIT?
Posledná úloha sa mi páčila. Bolo to zistenie cesty v dvojrozmernom poli (grafe) a páči sa mi, že sa tam dala využiť rekurzia. Táto súťaž je super, lebo si tam overujem programátorské schopnosti – je to určite výzva, ale dosť ma stresuje čas.

Čo by si odkázal mladším, budúcim programátorom?
Ja? My sme veľa programovali doma. Škola je super, ale my sme to brali ako zábavu a veľa sme programovali doma. Najlepšie zo všetkého je programovanie v tíme. Najlepšie sa mi učí programovať na tvorení hier, je to zábava, možno trochu aj umenie, keď kreslím obrázky alebo tvorím zvuk.Dnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé