1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

V súťaži iBobor je už tradíciou, že obsadzujeme aj najvyššie priečky...

Súťaž iBobor (www.ibobor.sk) je už najobľúbenejšia a zapája sa do nej najviac žiakov. Informatický bobor je súťaž, ktorá vznikla v Litve a rozšírila sa do ďalších krajín. Súťažiaci tak mohli odpovedať na úlohy, ktoré vznikli napríklad vo Fínsku, Kanade, Rusku, Švajčiarsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Švédsku, Rakúsku či dokonca na Taiwane.

Súťaží sa pri počítači, cez internet. Žiaci riešia 15 úloh v časovom limite 40 minút. Elektronické zadanie umožňuje autorom vytvárať aj interaktívne úlohy. Úlohy do súťaže sa vytvárajú už rok dopredu a na ich tvorbe sa podieľajú odborníci z 30 krajín sveta. Tento rok súťažilo 60 654 žiakov z 975 škôl. Súťažilo sa už v piatich kategóriách od 2. ročníka ZŠ až po maturantov gymnázia. Spolu sa do súťaže zapojilo 340 žiakov. Z toho 170 žiakov 1. súkromného gymnázia a 170 žiakov SZŠ. Súťažilo sa viac dní, každý deň bola iná veková kategória. Naše počítačové učebne praskali vo švíkoch v kategórii Benjamínov (5. – 7. ročník ZŠ a príma až sekunda osemročného gymnázia).

Počet súťažiacich
Kategória 1sg SZŠ Celkovo v SR
Bobríci - 49 13211
Benjamíni 55 8621466
Kadeti 54 3514359
Juniori - 46  7073
Seniori - 15  4535

Aj tento rok sa nám podarilo vo viacerých kategóriách obsadiť tie najvyššie priečky a naši žiaci dosiahli vynikajúci percentil. A čo je to percentil? V tom sa už žiaci po rôznych testovaniach orientujú lepšie než my dospelí... Ale pre istotu si to uveďme: percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje, koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci. Niektorí získali aj plný počet bodov a v rebríčku predbehli všetkých súťažiacich. Pozrime si tie najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách spolu s ich percentilmi:

Bobríci:

Matúš Jonaštík, 99. percentil
Terézia Špániková, 99. percentil
Michal Baričák, 97. percentil

Benjamíni:

Branislav Hitzinger, 100. percentil
Timur Kramár , 100. percentil
Frederika Sofia Kotianová, 99. percentil
Daniel Lihotský, 99. percentil
Emma Stowasserová, 99. percentil
Lucia Ličáková , 99. percentil
Oskar Matyáš Malaschitz, 99. percentil
Šimon Nahálka , 99. percentil
Tomáš Obetko, 99. percentil
Jasmin Potičná, 99. percentil
Daniela Tesařová, 99. percentil
Michal Vladimír Lupták, 99. percentil
Adam Červenka, 98. percentil
Samuel Kostúr , 97. percentil
Alena Mokráňová, 97. percentil
Emma Sekulová , 97. percentil
Tomáš Benko, 97. percentil
Tomáš Holič, 97. percentil
Matej Konečný , 97. percentil
Karolína Pavlíková, 97. percentil
Róbert Sýkora , 97. percentil
Lucia Ondrejková, 97. percentil
Adam Mark Alberty, 97. percentil

Kadeti:

Michaela Meliorisová, 100. percentil
Filip Varhaník, 100. percentil
Filip Áč, 100. percentil
Ema Dobiašová, 100. percentil
Olívia Kreutzová, 100. percentil
Erika Malková, 100. percentil
Jana Ondičová, 100. percentil
Richard Oravkin, 100. percentil
Tereza Brozmannová, 98. percentil
Fran Turuk, 97. percentil
Laura Beneková, 97. percentil
Polina Bogacheva, 97. percentil
Claudia Hlavačková, 97. percentil
Richard Jakeš, 97. percentil
Mária Kavuláková, 97. percentil
Timotej Kovačka, 97. percentil
Samuel Linczényi, 97. percentil
Jakub Macák, 97. percentil

Juniori:

Michal Čermák, 99. percentil
Ľuboslava Ferková, 98. percentil
Jakub Slivka, 98. percentil
Tomáš Ljutenko, 97. percentil

Seniori:

Karolína Nováková, 93. percentil
Eduard Oravkin, 92. percentil
Martina Beňová, 91. percentil
Tomáš Jašek, 91. percentil

Všetkým úspešným súťažiacim gratulujeme. Ďakujeme aj organizátorom sa skvelú súťaž a tešíme sa na ďalší ročník.Dnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé