1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Shakespeare memorial – celoslovenské kolo

Dňa 3. 12. 2014 sa v Zichyho paláci v Bratislave konal 19. ročník prednesu v anglickom jazyku poézie a prózy autorov z anglicky hovoriacich krajín. Súťaže sa zúčastnilo 62 študentov z celého Slovenska. Uverejňujeme zoznam zúčastnených škôl a výsledkové listiny jednotlivých kategórií.

Z bratislavských gymnázií sa zúčastnili nasledovné:
F. G. Lorcu
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská
Grösslingová
L. Sáru
Bilíkova
Spojená škola Novohradská
Súkromné gymnázium Mercury
1.súkromné gymnázium Bajkalská
Evanjelické lýceum Vranovská
Sv. Františka z Assissi
J. Papánka, Vazovova
Pankúchova
Tilgnerova
Hubeného

Z mimobratislavských gymnázií sa zúčastnili gymnáziá:
A. Bernoláka, Senec
Ľ. Štúra, Modra
Park mládeže, Košice
T. Akvinského, Košice
Trebišovská, Košice
Javorová, Spišská Nová Ves

Ďakujeme súťažiacim a ich profesorom za vynikajúci prednes, nápaditý výber ukážok a fantastickú prezentáciu. Členovia poroty mali často problém vybrať len jedného súťažiaceho na prvé tri miesta. Ešte raz ďakujeme!

Členovia poroty:
1., 2. kategória a vlastná tvorba juniori:
Mgr. A. Krištofíková, g. Sv. Františka, Bratislava
Mgr. L. Hroteková, g. Trebišovská, Košice

3., 4. kategória a vlastná tvorba seniori:
PhDr. K. Horváthová, g. Bilíkova, Bratislava
Mgr. A. Crawley, Park mládeže, Košice

5., 6. kategória:
A. Petrova, g. F. G. Lorcu
N. Frye, 1. SG Bajkalská, Bratislava

Výsledky 19. ročníka Shakespeare memorial:
1. kategória próza (študenti prímy až sekundy osemročných gymnázií):
1. Sebastán Smik g. Javorová, Spišská Nová Ves
2. David Ormandy 1. SG, Bajkalská, Bratislava
3. Ema Anna Chromá g. F. G. Lorcu, Bratislava
4. Gregor Vandák g. Ľ. Štúra, Modra
5. Sára Sýkorová Súkromné g. Mercury, Bratislava

2. kategória poézia (študenti prímy až sekundy osemročných gymnázií):
1. Marek Kacvinský g. Javorová, Spišská Nová Ves
2. Barbora Točková 1. SG Bajkalská, Bratislava
3. Adam Osuský g. Bilíkova, Bratislava
4. Hana Hrmová g. Tilgnerova, Bratislava
5. Eliška Lapšanská Súkr. g. Mercury, Bratislava
6. Sofia Behúlová g. L. Sáru, Bratislava
7. Lívia Špinerová g. Hubeného, Bratislava
Sára Halásová g. F. G. Lorcu, Bratislava

3. kategória próza (študenti tercie až kvarty osemročných gymnázií):
1. Lucia Lichvárová 1. SG. Bajkalská, Bratislava
2. Petra Filipovičová g. F. G. Lorcu, Bratislava
3. Kristián Tomčo g. Trebišovská, Košice
4. Zuzana Macicová g. Tilgnerova, Bratislava
5. Natália Mäsiarová g. Hubeného, Bratislava
6. Dominika Nagyová g. A. Bernoláka, Senec
7. Tereza Spáčilová Súkromné g. Mercury, Bratislava

4. kategória poézia (študenti tercie až kvarty osemročných gymnázií):
1. Tamara Pivarníková g. Trebišovská, Košice
2. Michaela Pavláková g. F. G. Lorcu, Bratislava
3. Klára Hulíková 1. SG Bajkalská, Bratislava
4. Martina g. Bilíkova, Bratislava
5. Adriana Chorváthová g. Tilgnerova, Bratislava
Júlia Huňorová g. Hubeného, Bratislava

5. kategória próza (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií, študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií):
1. Anna Kulhányová g. Bilíkova, Bratislava
2. Daniela Sláviková 1. SG Bajkalská, Bratislava
3. Lucia Ropeková g. Sv. T. Akvinského, Košice
4. Nela Kolčáková Spoj. škola Novohradská, Bratislava
4. Natália Lipková g. F. G. Lorcu, Bratislava
4. Vanda Gregušová g. Grösslingová, Bratislava
5. Dominika Polakovičová Evanj. lýceum Vranovská, Bratislava
5. Tatiana Krčmáriková g. J. Papánka, Bratislava
6. Martina Kotuliaková g. Sv. Františka z Assissi, Bratislava
7. Dalma Trebulová g. s VJM Dunajská, Bratislava
8. Slávka Noskovičová g. Pankúchova, Bratislava

6. kategória poézia (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií, študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií):
1. Kristína Lashkay g. Park mládeže, Košice
2. Mária Rosinová g. Bilíkova, Bratislava
3. Peter Hoferica g. Grösslingová, Bratislava
4. Mark Szabo Spoj. škola Novohradská, Bratislava
5. Matúš Jedlička g. J. Papánka, Bratislava
6. Ivan Potoč Súkromné g. Mercury, Bratislava
7. Lucia Laszlová Evanjel. lýceum Vranovská, Bratislava
8. Eduard Beran g. F. G. Lorcu, Bratislava
9. Jessica Nagyová g. Ľ.Štúra, Modra
10. Martina Babacsová g. A. Bernoláka, Senec

7. kategória – vlastná tvorba juniori (študenti prímy až kvarty osemročných gymnázií):
1. Carla Aganbegovichova 1. SG Bajkalská, Bratislava
2. Zuzana Kollárová 1. SG Bajkalská, Bratislava
3. Nina Majerová Súkr. g. Mercury, Bratislava
4. Barbora Bachanová g. F. G. Lorcu, Bratislava
5. Michaela Pavláková g. F. G. Lorcu

8. kategória – vlastná tvorba seniori (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií, 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií):
1. Renáta Koutenská g. L. Sáru, Bratislava
2. Viktor Gubka g. Grösslingová, Bratislava
3. Martin Vozár Spoj. škola Novohradská, Bratislava
4. Tereza Gazdová g. F. G. Lorcu, Bratislava
5. Anna Puchovská g. F. G. Lorcu, Bratislava
6. Martina Beňová 1. SG Bajkalská, Bratislava
7. Katarína Feketeová g. Bilíkova, Bratislava
8. Eszter Kajdacsyová g. s VJM Dunajská, Bratislava
9. Albína Haršiová g. A. Bernoláka, Senec

fotogaléria k tomuto článku:


2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_001.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_003.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_004.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_005.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_006.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_007.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_008.jpg
2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_009.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_010.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_011.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_012.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_013.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_014.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_015.jpg
2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_016.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_017.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_018.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_019.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_020.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_021.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_022.jpg
2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_023.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_024.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_025.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_026.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_027.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_028.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_029.jpg
2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_030.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_031.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_032.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_033.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_034.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_038.jpg2014_celoslovenske_kolo_shakespeare_041.jpgDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)