1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Reakcia na článok v denníku SME

Dňa 20. 1. 2015 bol v prílohe denníka SME uverejnený článok o výsledkoch Monitora 9 za minulý školský rok a článok, ktorý informoval o úspešnosti stredných škôl za minulý školský rok. Keďže obidva považujeme za zavádzajúce, rozhodli sme sa na ne reagovať.

Vážená pani redaktorka Horáková, vážená redakcia,
sme rozhorčení Vaším článkom Výsledky z testov sú porovnateľné so známkami z matematiky a zo slovenčiny, ktorý ste uverejnili v prílohe Stredné školy dňa 20. 1. 2015, pretože poškodzuje dobré meno našej školy, a to tým, že výsledky našej školy, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najlepších škôl, resp. sú najlepšie spomedzi testovaných škôl, ste neuviedli, resp. neuviedli ste všetky relevantné informácie.
Tabuľky na str. 6 (Desať škôl s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a Školy s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých krajoch) ste síce prevzali zo stránky NÚCEM, ale neuviedli ste, tak ako to uviedol NÚCEM, kritériá, podľa ktorých boli školy do tabuľky vyberané.
Pokiaľ ide o najúspešnejšie školy v jednotlivých krajoch, tu NÚCEM uvádza, že základným kritériom bolo, aby škola mala v 9. ročníku minimálne 29 testovaných žiakov, inak do výberu zahrnutá nebola. Keďže naša škola, ako aj mnohé iné, nemá tento počet testovaných žiakov v deviatej triede, jej výsledky tu neboli uvedené, hoci sme dosiahli výborné výsledky v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre, konkrétne v matematike je úspešnosť našej školy 89,2 % a percentil 99,9, ktorý je vôbec najlepší zo všetkých testovaných škôl, a v slovenskom jazyku a literatúre je úspešnosť školy 84,6 % a percentil 99,7, čo je tiež jeden z najvyšších spomedzi testovaných škôl.
Na základe týchto skutočností Vás žiadame, aby ste Vami uvedené a skreslené údaje vo Vašom denníku uviedli na pravú mieru, teda vysvetlili a doplnili.

Výhrady máme aj voči článku Desať najúspešnejších stredných škôl, kde naša škola opäť nie je uvedená, hoci patrí medzi najúspešnejšie. Obsahom článku sú tabuľky prevzaté z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ale uvedené bez akéhokoľvek vysvetlenia. Tzv. vysvetlivky, ktoré sú uvedené pod tabuľkami, považujeme za zavádzajúce. Nevieme napríklad o tom, že by, prípadne ako, INEKO zisťoval nezamestnanosť absolventov, resp. úspešnosť ich prijatia na VŠ v cudzine. Nevieme ani o tom, že by sa zaujímal o riadenie školy, o účasť žiakov na súťažiach a o ich úspechy ani o podmienky vzdelávania či o pedagógov. Navyše vyjadrenie „Je možné, že v niektorých školách niektorá časť nebola hodnotená. Jednotlivé kritériá majú rôznu váhu...“ stavia tieto údaje do zvláštneho svetla a umožňuje domnievať sa, že kritériá boli vybrané veľmi voľne a tak, aby vyhovovali nejakému zámeru.
Vysvetlenie v tabuľke Čo znamená hodnotenie je takisto irelevantné, pretože z nej vôbec nie je jasné, čo majú znamenať uvedené čísla ani to, aká má byť a podľa akých kritérií škola s výbornými alebo so zlými výsledkami.
Ak popri tomto všetko uvediete vetu, že „Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy“, môžeme to chápať opäť ako poškodzovanie dobrého mena našej školy.Dnes sa supluje za:

Daniela Lahvičková, Miroslav Rapant,

Obed zajtra

Polievka: Slepačia s niťovkami A:1,9
1.Fašírka, paradajková kapusta, chlieb A:1,3,7
2.Makové rezance A:1,7
3.Neapolský cestovinový šalát A:1,7
4.Fašírka, čerstvá zelenina A:1,3,7
5.Kuracie mäso na pražský spôsob, ryža A:1,3,10
Diéta:Makové rezance
Polievka 2:Paradajková s ryžou A:9
7.Bravčové na rasci, varené zemiaky, šalát
8.Slivkové zemiak. knedle s maslom a strúh. A:1,3,7

Kalendár

23.04.2018
1. štvrťročný test M – 9.A,B,8.C,8.D,S
23.04.2018
15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
24.04 - 30.04.2018
Expedícia Slovensko AB
26.04.2018
Goetheho pamätník ISCED2
do 27.04.2018
návrh prijímačiek
30.04.2018
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
00.05.2018
__________MÁJ______________
do 03.05.2018
záverečné testy FR
07.05.2018
klasifikačná konferencia FR
od 07.05.2018
záverečné skúšky – EIHLKN
do 09.05.2018
pripraviť pozvánky na stretnutie s rodičmi
10.05.2018
STRETNUTIE S RODIČMI 1.W, 2.T, 3.P, 4.O
do 10.05.2018
2. priebežné testy – EIHLKN
11.05.2018
rozlúčka s FR
14.05 - 18.05.2018
akademický týždeň (ak nám povolia 1.termín maturít)
14.05.2018
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné (9.A SJ a M)
15.05.2018
STRETNUTIE S RODIČMI 3.E,I,2.H,L,1.K,N,5.M,6.J,7.G,8.C,8.D,9.A,V,U,S,B
17.05.2018
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné (aj B, ale len M)
od 21.05.2018
maturity 1. termín
do 22.05.2018
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) EIHLKN
od 23.05.2018
záverečné testy – EI