1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Reakcia na článok v denníku SME

Dňa 20. 1. 2015 bol v prílohe denníka SME uverejnený článok o výsledkoch Monitora 9 za minulý školský rok a článok, ktorý informoval o úspešnosti stredných škôl za minulý školský rok. Keďže obidva považujeme za zavádzajúce, rozhodli sme sa na ne reagovať.

Vážená pani redaktorka Horáková, vážená redakcia,
sme rozhorčení Vaším článkom Výsledky z testov sú porovnateľné so známkami z matematiky a zo slovenčiny, ktorý ste uverejnili v prílohe Stredné školy dňa 20. 1. 2015, pretože poškodzuje dobré meno našej školy, a to tým, že výsledky našej školy, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najlepších škôl, resp. sú najlepšie spomedzi testovaných škôl, ste neuviedli, resp. neuviedli ste všetky relevantné informácie.
Tabuľky na str. 6 (Desať škôl s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a Školy s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých krajoch) ste síce prevzali zo stránky NÚCEM, ale neuviedli ste, tak ako to uviedol NÚCEM, kritériá, podľa ktorých boli školy do tabuľky vyberané.
Pokiaľ ide o najúspešnejšie školy v jednotlivých krajoch, tu NÚCEM uvádza, že základným kritériom bolo, aby škola mala v 9. ročníku minimálne 29 testovaných žiakov, inak do výberu zahrnutá nebola. Keďže naša škola, ako aj mnohé iné, nemá tento počet testovaných žiakov v deviatej triede, jej výsledky tu neboli uvedené, hoci sme dosiahli výborné výsledky v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre, konkrétne v matematike je úspešnosť našej školy 89,2 % a percentil 99,9, ktorý je vôbec najlepší zo všetkých testovaných škôl, a v slovenskom jazyku a literatúre je úspešnosť školy 84,6 % a percentil 99,7, čo je tiež jeden z najvyšších spomedzi testovaných škôl.
Na základe týchto skutočností Vás žiadame, aby ste Vami uvedené a skreslené údaje vo Vašom denníku uviedli na pravú mieru, teda vysvetlili a doplnili.

Výhrady máme aj voči článku Desať najúspešnejších stredných škôl, kde naša škola opäť nie je uvedená, hoci patrí medzi najúspešnejšie. Obsahom článku sú tabuľky prevzaté z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ale uvedené bez akéhokoľvek vysvetlenia. Tzv. vysvetlivky, ktoré sú uvedené pod tabuľkami, považujeme za zavádzajúce. Nevieme napríklad o tom, že by, prípadne ako, INEKO zisťoval nezamestnanosť absolventov, resp. úspešnosť ich prijatia na VŠ v cudzine. Nevieme ani o tom, že by sa zaujímal o riadenie školy, o účasť žiakov na súťažiach a o ich úspechy ani o podmienky vzdelávania či o pedagógov. Navyše vyjadrenie „Je možné, že v niektorých školách niektorá časť nebola hodnotená. Jednotlivé kritériá majú rôznu váhu...“ stavia tieto údaje do zvláštneho svetla a umožňuje domnievať sa, že kritériá boli vybrané veľmi voľne a tak, aby vyhovovali nejakému zámeru.
Vysvetlenie v tabuľke Čo znamená hodnotenie je takisto irelevantné, pretože z nej vôbec nie je jasné, čo majú znamenať uvedené čísla ani to, aká má byť a podľa akých kritérií škola s výbornými alebo so zlými výsledkami.
Ak popri tomto všetko uvediete vetu, že „Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy“, môžeme to chápať opäť ako poškodzovanie dobrého mena našej školy.Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Aktuálne počasie na 1sg:

Teplota: 9.4 °C
Vlhkosť: 88 %
Tlak: 1007.84 hPa


Zdroj: meteo stanica 1sg

Kalendár

23.02 - 28.02.2020
lyžiarsky kurz JV, Kubínska Hoľa
do 28.02.2020
1 deň s Inf Praha - výber KN
00.03.2020
__________MAREC____________
01.03 - 06.03.2020
lyžiarsky kurz UG, Chopok
02.03.2020
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
02.03.2020
15.00 MZ 1.stupeň
09.03.2020
15.00 – stretnutie vedúcich PK
16.03.2020
15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
17.03.2020
LH maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
do 18.03.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
18.03.2020
LH maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
19.03.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
19.03.2020
LH maturitné písomky EČ M
do 20.03.2020
1. priebežné testy – HLKNABCDS
24.03.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,9.G,Z,M,V,U + projekt Aj: 5.P - pódium, Sj: U - študovňa