1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Reakcia na článok v denníku SME

Dňa 20. 1. 2015 bol v prílohe denníka SME uverejnený článok o výsledkoch Monitora 9 za minulý školský rok a článok, ktorý informoval o úspešnosti stredných škôl za minulý školský rok. Keďže obidva považujeme za zavádzajúce, rozhodli sme sa na ne reagovať.

Vážená pani redaktorka Horáková, vážená redakcia,
sme rozhorčení Vaším článkom Výsledky z testov sú porovnateľné so známkami z matematiky a zo slovenčiny, ktorý ste uverejnili v prílohe Stredné školy dňa 20. 1. 2015, pretože poškodzuje dobré meno našej školy, a to tým, že výsledky našej školy, ktoré sú porovnateľné s výsledkami najlepších škôl, resp. sú najlepšie spomedzi testovaných škôl, ste neuviedli, resp. neuviedli ste všetky relevantné informácie.
Tabuľky na str. 6 (Desať škôl s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a Školy s najlepšími výsledkami v T9-2014 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých krajoch) ste síce prevzali zo stránky NÚCEM, ale neuviedli ste, tak ako to uviedol NÚCEM, kritériá, podľa ktorých boli školy do tabuľky vyberané.
Pokiaľ ide o najúspešnejšie školy v jednotlivých krajoch, tu NÚCEM uvádza, že základným kritériom bolo, aby škola mala v 9. ročníku minimálne 29 testovaných žiakov, inak do výberu zahrnutá nebola. Keďže naša škola, ako aj mnohé iné, nemá tento počet testovaných žiakov v deviatej triede, jej výsledky tu neboli uvedené, hoci sme dosiahli výborné výsledky v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre, konkrétne v matematike je úspešnosť našej školy 89,2 % a percentil 99,9, ktorý je vôbec najlepší zo všetkých testovaných škôl, a v slovenskom jazyku a literatúre je úspešnosť školy 84,6 % a percentil 99,7, čo je tiež jeden z najvyšších spomedzi testovaných škôl.
Na základe týchto skutočností Vás žiadame, aby ste Vami uvedené a skreslené údaje vo Vašom denníku uviedli na pravú mieru, teda vysvetlili a doplnili.

Výhrady máme aj voči článku Desať najúspešnejších stredných škôl, kde naša škola opäť nie je uvedená, hoci patrí medzi najúspešnejšie. Obsahom článku sú tabuľky prevzaté z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, ale uvedené bez akéhokoľvek vysvetlenia. Tzv. vysvetlivky, ktoré sú uvedené pod tabuľkami, považujeme za zavádzajúce. Nevieme napríklad o tom, že by, prípadne ako, INEKO zisťoval nezamestnanosť absolventov, resp. úspešnosť ich prijatia na VŠ v cudzine. Nevieme ani o tom, že by sa zaujímal o riadenie školy, o účasť žiakov na súťažiach a o ich úspechy ani o podmienky vzdelávania či o pedagógov. Navyše vyjadrenie „Je možné, že v niektorých školách niektorá časť nebola hodnotená. Jednotlivé kritériá majú rôznu váhu...“ stavia tieto údaje do zvláštneho svetla a umožňuje domnievať sa, že kritériá boli vybrané veľmi voľne a tak, aby vyhovovali nejakému zámeru.
Vysvetlenie v tabuľke Čo znamená hodnotenie je takisto irelevantné, pretože z nej vôbec nie je jasné, čo majú znamenať uvedené čísla ani to, aká má byť a podľa akých kritérií škola s výbornými alebo so zlými výsledkami.
Ak popri tomto všetko uvediete vetu, že „Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy“, môžeme to chápať opäť ako poškodzovanie dobrého mena našej školy.Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed zajtra

Polievka: Karfiolová A:1
1.Debrecínske bravčové mäso, cestovina A:1
2.Šišky s ovocnou penou A:1,3,7
3.Zeleninový šalát s dvomi druhmi syra, rožok A:1,7
4.Debrecínske bravčové mäso, dusená zelenina A:1
5.Kuracie kari na šampiňónoch, ryža A:1,7
Diéta:Kuracie kari na šampiňónoch, ryža

Kalendár

22.10 - 23.10.2018
príprava prezentácií HLKNAB
24.10 - 26.10.2018
prezentácie projektov HLKNAB
25.10.2018
Halloween MZO
27.10.2018
Stužková ELKS
29.10.2018
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
30.10.2018
sviatok
31.10 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
00.11.2018
__________NOVEMBER_________
01.11 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
08.11.2018
DOD 1.ročník SZŠ
08.11.2018
1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
12.11.2018
1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
12.11.2018
15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
14.11.2018
Olympiáda Sj školské kolo
16.11.2018
Konferencia k 100. výročiu ČSR
17.11 - 24.11.2018
projekt PEEP Fínsko
do 20.11.2018
školské kolo Aj olympiády
20.11.2018
STRETNUTIE S RODIČMI Z, 7.J, 9.D + projekt SJ: Z, AJ - študovňa: 7.J, Sj – v klube 9.D