1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

Dňa 2. septembra sme slávnostne otvorili nielen nový, už 25., školský rok, ale aj novú budovu našej školy. Privítali sme nielen nových žiakov, ale aj vzácnych hostí. Ktorí hostia boli prítomní a čo všetko sa udialo predtým, než sme mohli nový rok a novú budovu otvoriť, sa dozviete z príhovoru našej pani riaditeľky Majky Smrekovej.

Milí hostia, milí rodičia, milí študenti,
s potešením otváram 25. rok existencie našej školy. Dovoľte mi, aby som privítala našu pani Tóthovú a poďakovala jej za syna. Bol to kamarát a dobrý človek.
Dovoľte mi, aby som tiež privítala, ako každý rok, pani Hanzlovičovú, ktorá nám dávala vždy šancu robiť veci podľa našich najlepších skúseností.
Vítam aj pána profesora Pišúta, ministra školstva, ktorý nám dal šancu otvoriť prvé súkromné gymnázium. Verím, že sme ju dobre využili. Naši maturanti patria k najlepším v externej maturite zo slovenského jazyka a literatúry s priemerom 71,6%, pričom priemer Slovenska je 52,3%. V matematike dosiahli naši žiaci priemer 59,7% a priemer Slovenska je 45,7%, v anglickom jazyku dosiahli naši žiaci priemer 84,8% a priemer Slovenska je 68,2%.
Naši deviataci spravili Testovanie 9 ako druhá najlepšia trieda na Slovensku.
Vítam vás o to radšej, že po prvý raz začíname školský rok aj v budove, ktorú sme sami postavili. Vďaka za to patrí mojim najbližším kolegyniam a spoluzriaďovateľkám našej školy Hanke a Dade, mojim milým kolegom, ktorí mali trpezlivosť s nepohodlím, ktoré stavba prináša. Veľká vďaka patrí aj našim architektom Ing. Marcelovi Dzurilovi a Petrovi Jurkovičovi, ktorí ju tak dômyselne a s vkusom navrhli a aj ju dozorovali. Zase som mala možnosť presvedčiť sa, že slušní ľudia na Slovensku žijú a pracujú aj v stavebníctve.
Ďakujem riaditeľovi firmy TECTUM NOVUM pánovi Ing. Petrovi Györimu a stavbyvedúcemu pánovi Attilovi Nagyovi, ktorí do hodiny dodržali slovo a dokončili stavbu presne podľa plánu. Trávili tam najhorúcejšie dni a víkendy tohto leta. Kto robí v stavebníctve, vie, o čom hovorím.
Nesmierne som vďačná všetkým rodičom, ktorí sa mimoriadne podieľali na našej stavbe. Bez vás by to nebolo. Vďaka.
Veľmi som sa tešila z toho, ako stavba napreduje, čo kde bude, aké obkladačky, aké umývadlá, aké tabule. Všetkých, ešte aj mojich blízkych, som s tým na dovolenke otravovala. Čítala som tam jednu anekdotu, ktorú napísal Martin Buber v knižke Úvahy o chasidizme.
Bol jeden blázon, ktorého prezývali Golem, taký bol strelený. Ráno pri vstávaní mal najväčší problém nájsť všetky zvršky, ktoré si večer hocikde pohodil. Jedného večera si dodal odvahu a zapísal si, kde všetko má. Ráno si šťastný vytiahol lístok a naozaj našiel všetko oblečenie na mieste, kde ho pustil. Keď bol hotový, poobzeral sa a zrazu mu došlo... A kde som ja? V posteli nebol. Márne sa hľadal, nenašiel sa.
Tak je to aj s nami. Všetko si usporiadame, vybavíme, postavíme, len nezabudnime sa nachádzať. Sami seba a jeden druhého.
Príjemný, bohatý a radostný nový školský rok si prajeme navzájom.

Maja Smreková, riaditeľka školy.

fotogaléria k tomuto článku:


2015_otvorenie_sk_roka_001.jpg2015_otvorenie_sk_roka_002.jpg2015_otvorenie_sk_roka_003.jpg2015_otvorenie_sk_roka_004.jpg2015_otvorenie_sk_roka_005.jpg2015_otvorenie_sk_roka_006.jpg2015_otvorenie_sk_roka_007.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_008.jpg2015_otvorenie_sk_roka_009.jpg2015_otvorenie_sk_roka_010.jpg2015_otvorenie_sk_roka_011.jpg2015_otvorenie_sk_roka_012.jpg2015_otvorenie_sk_roka_013.jpg2015_otvorenie_sk_roka_014.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_015.jpg2015_otvorenie_sk_roka_016.jpg2015_otvorenie_sk_roka_017.jpg2015_otvorenie_sk_roka_018.jpg2015_otvorenie_sk_roka_019.jpg2015_otvorenie_sk_roka_020.jpg2015_otvorenie_sk_roka_021.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_022.jpg2015_otvorenie_sk_roka_023.jpg2015_otvorenie_sk_roka_024.jpg2015_otvorenie_sk_roka_025.jpg2015_otvorenie_sk_roka_026.jpg2015_otvorenie_sk_roka_027.jpg2015_otvorenie_sk_roka_028.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_029.jpg2015_otvorenie_sk_roka_030.jpg2015_otvorenie_sk_roka_031.jpg2015_otvorenie_sk_roka_032.jpg2015_otvorenie_sk_roka_033.jpg2015_otvorenie_sk_roka_034.jpg2015_otvorenie_sk_roka_035.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_036.jpg2015_otvorenie_sk_roka_037.jpg2015_otvorenie_sk_roka_038.jpg2015_otvorenie_sk_roka_039.jpg2015_otvorenie_sk_roka_040.jpg2015_otvorenie_sk_roka_041.jpg2015_otvorenie_sk_roka_042.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_043.jpg2015_otvorenie_sk_roka_044.jpg2015_otvorenie_sk_roka_045.jpg2015_otvorenie_sk_roka_046.jpg2015_otvorenie_sk_roka_047.jpg2015_otvorenie_sk_roka_048.jpg2015_otvorenie_sk_roka_049.jpg
2015_otvorenie_sk_roka_050.jpg2015_otvorenie_sk_roka_051.jpg2015_otvorenie_sk_roka_052.jpg2015_otvorenie_sk_roka_053.jpg2015_otvorenie_sk_roka_054.jpg2015_otvorenie_sk_roka_055.jpg2015_otvorenie_sk_roka_056.jpgDnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Eva Drozdová, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lukáš Petrík, Mária Šibalová, Marta Soľáková, Michal Torma, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Terézia Hochelová, Viera Chytilová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)