1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Musíme sa báť budúcnosti? Čoho všetkého sme schopní?

Kúpili by ste si modrý chlieb? Rozoznáme umelú inteligenciu od prirodzenej? Čo sa nám podarí zachrániť? Kde sa využívajú nanorúrky? Ako zostrojiť rádio? Ktoré okolnosti podporia vznik revolúcie? Majú všetky jazyky spoločný gramatický základ? Ako vie Google predpovedať šírenie chrípky?

Kedy si máme kúpiť najlacnejšiu letenku? Nahradia nás stroje? Kde zlyhávajú pravidlá Euklidovskej geometrie? Ktoré moderné diagnostické metódy využíva medicína a ako fungujú? Ako sa zorientovať vo svete financií? Nielen týmto, ale aj ďalším otázkam sa venovali naši študenti v tohtoročných projektoch.
Posledný októbrový týždeň prebiehajú prezentácie projektov, ktoré študenti a ich konzultanti pripravovali už od konca minulého školského roka. Aj tento rok mala každá trieda hlavnú tému, ktorej sa venovali v jednotlivých podtémach troj- až štvorčlenné skupinky študentov. Venovali sme sa týmto štyrom hlavným témam: Musíme sa báť budúcnosti?, Čoho všetkého sme schopní?, Systémy a Bod zlomu.
Niektoré skupinky navštívili aj zaujímavé miesta mimo školy, ktoré súviseli s ich témou projektu. Skupina z triedy Falcons navštívila Fakultu elektrotechniky a Fakultu informatiky STU, kde videli, ako sa vyrábajú diamanty a nanomateriály a rozprávali sa o ich využití s Ing. Mariánom Martonom, PhD.
Skupina triedy Idols venujúca sa financiám a finančným produktom navštívila centrálu banky a na ich otázky im odpovedal odborník zo sveta financií pán Miron Zelina. Dozvedeli sa, aký je rozdiel medzi dlhopismi, akciami a inými investičnými produktmi, ale tiež ich zaujímalo, aký je rozdiel medzi tým, ktoré služby poskytuje pobočka banky, a tým, čo má na starosti centrála banky. Tiež sa dozvedeli, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri investovaní do finančných produktov a na čo sa máme sústrediť pri výbere produktu. Aby táto skupina získala čo najviac informácií, zúčastnila sa aj s konzultantmi na prednáške pána Zelinu na Ekonomickej univerzite.
Skupina triedy Falcons sa snažila zostrojiť rádio. Bolo to veľmi namáhavé, vyskúšali si aj také činnosti, ktoré bežne ľudia nerobia. Vŕtali do plošnej dosky, leptali ju a s napätím čakali, či sa im to podarí. Strávili mnoho dní do neskorého večera v škole, aby rádio zostrojili čo najlepšie. Ani neúspešné pokusy či zranenia ich neodradili a svoju prácu zdokumentovali aj v tomto videu. Keďže chceli vedieť, ako funguje aj vysielanie naozajstného čisto internetového rádia, navštívili v jeden neskorý večer rádio TLIS . Tu im na všetky otázky trpezlivo a vycvičeným príjemným, ako sa u nich hovorí, mikrofónovým hlasom odpovedala Kristína Rebrová, absolventka našej školy. Tiež si rada zaspomínala na časy, keď ona robila školské projekty a ako sa tešila, že jej boli projekty užitočné pri štúdiu na vysokej škole. Na záver stretnutia nahrali aj krátky rozhovor o svojom projekte.
Aj skupina študentov z triedy Ravens v projekte Teória jazyka mala externého konzultanta, pána Vladimíra Betíka, ktorý sa s nimi prišiel porozprávať priamo do školy. Pán Betík im vysvetlil, ako sa programujú počítačové prekladače do rôznych jazykov, ukázal, koľko pravidiel pre gramatiku a preklad je potrebné naučiť počítač, a tiež porozprával, v čom spočívala jeho práca na jednom z takýchto prekladačov. Dozvedeli sme sa napríklad, že odborný preklad manuálov rôznych automobiliek do jazykov zákazníkov robí práve počítačový program, na ktorom on participoval.
Projekt Dedičstvo navštívil petržalský bunker. Svoju návštevu tiež zdokumentoval, môžete si ju pozrieť v tomto videu. Bol to priam dobrodružný zážitok. Pri prvom stretnutí im chvíľu trvalo, kým v daždi našli správnu cestu k bunkru, a keďže boli tesne pri hranici, vzbudili aj isté podozrenie u polície, ktorá v súčasnosti venuje hranici väčšiu pozornosť. No odmenou bolo zaujímavé rozprávanie.
Študentky triedy Elks po prečítaní románu Meno ruže a jeho analýze chceli navštíviť Umberta Eca a porozprávať sa s ním, no ten sa zatiaľ nestal konzultantom našich projektov. Tým externým konzultantom, ktorí nám venovali svoj čas a podelili sa s nami o svoje vedomosti a skúsenosti, veľmi pekne ďakujeme.
Toto bol popis len niektorých návštev v mimoškolskom prostredí. Tento rok sme mali celkovo 25 projektových skupín, takže sme vám priblížili len niektoré z nich. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si písomné spracovanie projektu jednotlivých skupín na tejto stránke .

fotogaléria k tomuto článku:projekty_priprava_2015_01.jpgprojekty_priprava_2015_02.jpgprojekty_priprava_2015_03.jpgprojekty_priprava_2015_04.jpgprojekty_priprava_2015_05.jpgprojekty_priprava_2015_06.jpgprojekty_priprava_2015_07.jpg
projekty_priprava_2015_08.jpgprojekty_priprava_2015_09.jpgprojekty_priprava_2015_10.jpgprojekty_priprava_2015_11.jpgprojekty_priprava_2015_12.jpgprojekty_priprava_2015_13.jpgprojekty_priprava_2015_14.jpg
projekty_priprava_2015_15.jpgprojekty_priprava_2015_16.jpgprojekty_priprava_2015_17.jpgprojekty_priprava_2015_18.jpgprojekty_priprava_2015_19.jpgprojekty_priprava_2015_20.jpgprojekty_priprava_2015_21.jpg
projekty_priprava_2015_22.jpgprojekty_priprava_2015_23.jpgprojekty_priprava_2015_24.jpgprojekty_priprava_2015_25.jpgprojekty_priprava_2015_26.jpgprojekty_priprava_2015_27.jpgprojekty_priprava_2015_28.jpg
projekty_priprava_2015_29.jpgprojekty_priprava_2015_30.jpgprojekty_priprava_2015_31.jpgprojekty_priprava_2015_32.jpgprojekty_priprava_2015_33.jpgprojekty_priprava_2015_34.jpgprojekty_priprava_2015_35.jpg
projekty_priprava_2015_36.jpgprojekty_priprava_2015_37.jpgprojekty_priprava_2015_38.jpgDnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé