1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

20. ročník SHAKESPEARE MEMORIAL – celoslovenské kolo

Dňa 2. 12. 2015 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnila súťaž v recitácii poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 65 študentov, ktorí súťažili v 8 kategóriách.

Učitelia a ich študenti sa stretli už 20. raz, aby obdarovali publikum krásou veršov a myšlienok v anglickom jazyku. Ako sme skonštatovali s kolegyňou Zuzkou Jankovičovou, ktorá stála pri zrode tejto súťaže a jej pričinením sa súťaž stala celoslovenskou, úroveň anglického jazyka sa neustále zvyšuje, čo je veľmi potešiteľné, a uznanie patrí učiteľom anglického jazyka na celom Slovensku. Vyjadrili sme ju aspoň poďakovaním vo forme oficiálnych diplomov, ktoré sme udelili dlhoročným a verným účastníkom našej súťaže.
Ďalšími učiteľmi anglického jazyka, ktorí sprevádzsli našich žiakov, resp. boli v porote, boli Hanka Cifrová, Joshua Ruggiero a Nyall R. Frye.
Tento rok sme boli príjemne prekvapení vysokou účasťou študentov kvinty až oktávy, resp. 1. - 4. ročníka gymnázia (24 študentov), rovnako ako aj počtom súťažiacich v kategórii Creative writing (12 študentov), čo nás veľmi potešilo. Znamená to, že študenti ovládajú jazyk tak, že vedia svoje emócie vyjadriť v cudzom jazyku a aj ich predniesť.
Trojčlenné poroty v zložení Nyall R. Frye, Monika Antalová, Ingrid Melichová (kategórie 3., 4., 7. a 8.), Lucia Hroteková, Lucia Vaszilyová, Ivan Štancel (kateg. 1. a 2.), Joshua Ruggiero, Zuzana Folvarčíková, Anatolia Petrova (kateg. 5. a 6.) mali veľmi ťažkú situáciu pri výbere víťazov.
Ďakujeme všetkým účastníkom, porotcom a hlavne učiteľom, ktorí svojím zanietením a trpezlivou každodennou prácou vytvárajú možnosť organizovať takéto krásne podujatia.
Tešíme sa na stretnutie v roku 2016!

Výsledky celoslovenského kola súťaže v recitácii poézie a prózy v anglickom jazyku -
SHAKESPEARE MEMORIAL 2015, 2. 12. 2015 v Bratislave

1. KATEGÓRIA: próza, príma - sekunda
1. miesto: Emma Anna Chromá - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava
2. miesto: Lukáš Maronek - Gymn. Pankúchova, Bratislava
3. miesto: Barbora Bečková - Gymn. L. Sáru, Bratislava
4. miesto: Csondor Bodnár - Gymn. Kráľovský Chlmec
5. miesto: Ema Woleková - Gymn. Bilíkova, Bratislava
6. miesto: Adam Daniš - Gymn. Mercury, Bratislava

2. KATEGÓRIA: poézia, príma - sekunda:
1. miesto: Daniel Cích - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava
2. miesto: Nicol Zsoriová - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
3. miesto: Kristína Barlová - Gymn. sv. Edity Stein, Košice
4. miesto: Eva Jakubáčová - Gymn. s VJM, Dunajská, Bratislava
5. miesto: Lucia Kašičková - Gymn. Pankúchova, Bratislava
6. miesto: Aleš Lipovský, Filip Dovidovič - Gymn. L. Sáru, BA, Spoj. škola sv. Vincenta, BA
7. miesto: Adam Gogoľ - Gymn. Bilíkova, Bratislava
8. miesto: Mia Hatinová - Gymn. Mercury, Bratislava

3. KATEGÓRIA: próza, tercia - kvarta:
1. miesto: Daniel Majer - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
2. miesto: Simona Tomášová, David Ormandy - Trebišovská, Košice, 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
3. miesto: Marcela Matisová - Gymn. Bilíkova, Bratislava
4. miesto: Viktória Karelová, Miriam Matišaková, Eliška Lapšanská - Spoj. škola Tilgnerova, BA, Gymn. Senec, Gymn. Mercury, BA
5. miesto: Nina Plešková - Gymn. Pankúchova, Bratislava
6. miesto: Petra Filipovičová - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava

4. KATEGÓRIA: poézia, tercia - kvarta:
1. miesto: Dominika Nguyen - Gymn. Alejová, Košice
2. miesto: Michaela Pavláčová - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava
3. miesto: Tereza Spáčilová - Gymn. Mercury, Bratislava
4. miesto: Martina Dragúňová - Gymn. Bilíkova, Bratislava
5. miesto: Pavlína Šolcová - Spoj. škola sv. Vincenta, Bratislava

5. KATEGÓRIA: próza, kvinta - oktáva, 1. - 4. roč. gymn.:
1. miesto: Natália Ancinová - Gymn. Spišská Nová Ves
2. miesto: Daniela Sláviková - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
3. miesto: Anna Kulhanyová - Gymn. Bilíkova, Bratislava
4. miesto: Magdaléna Baleková - Spoj. škola Tilgnerova, Bratislava
5. miesto: Michaela Čerkesová - Gymn. Senec
6. miesto: Mária Macková - Gymn. L. Sáru, Bratislava
7. miesto: Soňa Bojová - Gymn. Hubeného, Bratislava
8. miesto: Justína Pirová, Natália Noskovičová, Zuzana Rajniaková - Gymn. Malacky, Gymn. Pezinok, Gymn. J. Hronca, Bratislava
9. miesto: Vojtek Lili - Gymn. s VJM, Dunajská, Bratislava
10. miesto: Adam Schwarcz - Gymn. Mercury, Bratislava
11. miesto: Eva Alexandra Kubaská - Gymn. Grösslingová, Bratislava

6. KATEGÓRIA: poézia, kvinta - oktáva, 1. - 4. roč. gymn.:
1. miesto: Simona Sandorová, Tadeáš Hrušovský - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava, Gymn. T. Akvinského, Košice
2. miesto: David Paška - Gymn. Mercury, Bratislava
3. miesto: Nikol Bilgin - Gymn. Česká, Bratislava
4. miesto: Andrijana Andrijasko - Gymn. L. Sáru, Bratislava
5. miesto: Magdaléna Letzová - Gymn. Pezinok
6. miesto: Dalma Trebulová - Gymn. s VJM, Dunajská, Bratislava
7. miesto: Nikodem Kadleček - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava
8. miesto: Zuzana Mačicová, Tatiana Škultetyová - Spoj. škola Tilgnerova, Bratislava, Gymn. J. Hronca, Bratislava
9. miesto: Magda Šolcová - Spoj. škola sv. Vincenta, Bratislava

7. KATEGÓRIA: tvorivé písanie - juniors, príma - kvarta:
1. miesto: Sara Coddington - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
2. miesto: Nina Majerová - Gymn. Mercury, Bratislava
3. miesto: Sofia Ontkovičová - Gymn. L. Sáru, Bratislava
4. miesto: Fatmir Idrizi - Gymn. F. G. Lorcu, Bratislava

8. KATEGÓRIA: tvorivé písanie - seniors, kvinta - oktáva:
1. miesto: Mária Rosinová - Gymn. Bilíkova, Bratislava
2. miesto: Jana Ftáčková - Gymn. L. Sáru, Bratislava
3. miesto: Martina Beňová - 1. súkr. gymn. Bajkalská, Bratislava
4. miesto: Nela Kolčáková, Fatima Báriová - Gymn. J. Hronca, Bratislava, Gymn. Kráľovský Chlmec
5. miesto: Albana Háršiová - Gymn. Senec
6. miesto: Michaela Meňhartová - Gymn. Malacky
7. miesto: Martin Kasala - Gymn. Grösslingová, Bratislava

fotogaléria k tomuto článku:


2015_shakespeare_20_vyrocie_001.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_002.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_003.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_004.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_005.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_006.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_007.jpg
2015_shakespeare_20_vyrocie_008.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_009.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_010.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_011.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_012.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_013.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_014.jpg
2015_shakespeare_20_vyrocie_015.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_016.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_017.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_018.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_019.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_020.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_021.jpg
2015_shakespeare_20_vyrocie_022.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_023.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_024.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_025.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_026.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_027.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_028.jpg
2015_shakespeare_20_vyrocie_029.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_030.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_031.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_032.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_033.jpg2015_shakespeare_20_vyrocie_034.jpgDnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Eva Drozdová, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lukáš Petrík, Mária Šibalová, Marta Soľáková, Michal Torma, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Terézia Hochelová, Viera Chytilová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)