1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

stravovanie v školskej jedálni

Podmienky stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2016/2017.

Každý žiak, ktorý sa bude stravovať v našej jedálni, musí mať zakúpený čip, cez ktorý si bude objednávať obedy. Cena čipu je 7 eur. Po ukončení štúdia a odovzdaní čipu Vám peniaze vrátime. Čip si môžete zakúpiť na študijnom oddelení školy (miestnosť č. 10) už pred začiatkom školského roku, a to 30. a 31. 8. 2016 v čase 10.00 - 16.00 hod., a 5. 9. 2016 v čase 8.30 - 18.00 hod.
V ostatných dňoch školského roku v čase 9.00 - 12.00 hod. a 15.30 - 16.30 hod. (napr. pri strate čipu).
Stravovanie sa začína v utorok 6. 9. 2016.
V našej výdajnej školskej jedálni ponúkame výber z 8 jedál a je možnosť objednať obedy aj pre žiakov s bezlepkovou a bezlaktózovou diétou - obed č. 6, ktorý je určený len pre stravníkov s diétou prihlásených u vedúcej jedálne.
Obedy č. 7 a 8 sú od iného dodávateľa, ktorého víziou je priniesť do školského stravovania zdravšie a nutrične hodnotnejšie jedlá pripravované inými technologickými postupmi, preto je ich cena vyššia.

CENA OBEDA

1. stupeň - žiaci SZŠ 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 1,60 eur
obed č. 6: 2,20 eur
obed č. 7 - 8: 2,60 eur

2. stupeň - žiaci SZŠ 5. - 9. ročník a 1SG príma - kvarta:
obed č. 1 - 5: 1,80 eur
obed č. 6: 2,50 eur
obed č. 7 - 8: 2,80 eur

3. stupeň - žiaci 1SG kvinta - oktáva a 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 2,20 eur
obed č. 6: 3 eurá
obed č. 7 - 8: 3 eurá.

ÚHRADA STRAVNÉHO
Stravovacie konto Vášho dieťaťa dopĺňame priebežne podľa uhradených platieb. Odporúčame uhrádzať stravné mesačne vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca alebo podľa vlastného uváženia tak, aby Vaše dieťa malo k dispozícii vždy dostatočný kredit na objednávanie. Aktuálny stav konta sa dá zistiť na objednávacom monitore po priložení čipu.
Stravné uhrádzajte na účet jedálne:
číslo účtu: SK25 1100 0000 0026 2285 2215 (2622852215/1100 - Tatrabanka)
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa hradí strava (napr. 092016)
poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka (dôležité pre identifikáciu platby!).

OBJEDNÁVANIE A DODATOČNÉ ODHLASOVANIE/PRIHLASOVANIE
Obedy sa objednávajú (resp. odhlasujú) najneskôr deň vopred, a to do 14.00 hod. na objednávacích monitoroch a dajú sa objednať na celý týždeň dopredu. V opodstatnených prípadoch (napr. ochorenie žiaka, návšteva lekára, cestovanie a pod.) je možné odhlásiť, resp. dodatočne prihlásiť obed aj v deň výdaja obeda, a to do 8.00 hod. na info@1sg.sk alebo SMS správou na tel. č. 0918 713 034. Do správy nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu žiaka, text "odhlasujem/prihlasujem/ obed", pri prihlasovaní obeda aj jeho číslo. Ak chcete odhlásiť viac dní, tak aj dátumy. Obedy odhlásené/prihlásené po 8.00 nebudú akceptované.
Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny. Uľahčuje to prácu nám a prináša väčšiu spokojnosť Vám a Vašim deťom. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@1sg.sk, resp. na tel. č. 0905 587 103.

Beáta Szénásiová, vedúca školskej jedálneDnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Barbora Ulrichová, Viera Chytilová,

Kalendár

16.09.2019
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)