1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

stravovanie v školskej jedálni

Podmienky stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2016/2017.

Každý žiak, ktorý sa bude stravovať v našej jedálni, musí mať zakúpený čip, cez ktorý si bude objednávať obedy. Cena čipu je 7 eur. Po ukončení štúdia a odovzdaní čipu Vám peniaze vrátime. Čip si môžete zakúpiť na študijnom oddelení školy (miestnosť č. 10) už pred začiatkom školského roku, a to 30. a 31. 8. 2016 v čase 10.00 - 16.00 hod., a 5. 9. 2016 v čase 8.30 - 18.00 hod.
V ostatných dňoch školského roku v čase 9.00 - 12.00 hod. a 15.30 - 16.30 hod. (napr. pri strate čipu).
Stravovanie sa začína v utorok 6. 9. 2016.
V našej výdajnej školskej jedálni ponúkame výber z 8 jedál a je možnosť objednať obedy aj pre žiakov s bezlepkovou a bezlaktózovou diétou - obed č. 6, ktorý je určený len pre stravníkov s diétou prihlásených u vedúcej jedálne.
Obedy č. 7 a 8 sú od iného dodávateľa, ktorého víziou je priniesť do školského stravovania zdravšie a nutrične hodnotnejšie jedlá pripravované inými technologickými postupmi, preto je ich cena vyššia.

CENA OBEDA

1. stupeň - žiaci SZŠ 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 1,60 eur
obed č. 6: 2,20 eur
obed č. 7 - 8: 2,60 eur

2. stupeň - žiaci SZŠ 5. - 9. ročník a 1SG príma - kvarta:
obed č. 1 - 5: 1,80 eur
obed č. 6: 2,50 eur
obed č. 7 - 8: 2,80 eur

3. stupeň - žiaci 1SG kvinta - oktáva a 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 2,20 eur
obed č. 6: 3 eurá
obed č. 7 - 8: 3 eurá.

ÚHRADA STRAVNÉHO
Stravovacie konto Vášho dieťaťa dopĺňame priebežne podľa uhradených platieb. Odporúčame uhrádzať stravné mesačne vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca alebo podľa vlastného uváženia tak, aby Vaše dieťa malo k dispozícii vždy dostatočný kredit na objednávanie. Aktuálny stav konta sa dá zistiť na objednávacom monitore po priložení čipu.
Stravné uhrádzajte na účet jedálne:
číslo účtu: SK25 1100 0000 0026 2285 2215 (2622852215/1100 - Tatrabanka)
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa hradí strava (napr. 092016)
poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka (dôležité pre identifikáciu platby!).

OBJEDNÁVANIE A DODATOČNÉ ODHLASOVANIE/PRIHLASOVANIE
Obedy sa objednávajú (resp. odhlasujú) najneskôr deň vopred, a to do 14.00 hod. na objednávacích monitoroch a dajú sa objednať na celý týždeň dopredu. V opodstatnených prípadoch (napr. ochorenie žiaka, návšteva lekára, cestovanie a pod.) je možné odhlásiť, resp. dodatočne prihlásiť obed aj v deň výdaja obeda, a to do 8.00 hod. na info@1sg.sk alebo SMS správou na tel. č. 0918 713 034. Do správy nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu žiaka, text "odhlasujem/prihlasujem/ obed", pri prihlasovaní obeda aj jeho číslo. Ak chcete odhlásiť viac dní, tak aj dátumy. Obedy odhlásené/prihlásené po 8.00 nebudú akceptované.
Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny. Uľahčuje to prácu nám a prináša väčšiu spokojnosť Vám a Vašim deťom. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@1sg.sk, resp. na tel. č. 0905 587 103.

Beáta Szénásiová, vedúca školskej jedálneDnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Joshua Ruggiero, Lucia Hitzingerová, Miroslav Rapant, Silvia Štěpánková, Zuzana Jankovičová,

Aktuálne počasie na 1sg:

Zdroj: meteo stanica 1sg
Teplota: 3.4 °C
Vlhkosť: 87 %
Tlak: 996.85 hPa

Kalendár

31.01.2020
vysvedčenie
00.02.2020
__________FEBRUÁR__________
03.02.2020
polročné prázdniny
05.02.2020
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
09.02 - 14.02.2020
lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020
jarné prázdniny
23.02 - 28.02.2020
lyžiarsky kurz JV, Kubínska Hoľa
do 28.02.2020
1 deň s Inf Praha - výber KN