1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

stravovanie v školskej jedálni

Podmienky stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2016/2017.

Každý žiak, ktorý sa bude stravovať v našej jedálni, musí mať zakúpený čip, cez ktorý si bude objednávať obedy. Cena čipu je 7 eur. Po ukončení štúdia a odovzdaní čipu Vám peniaze vrátime. Čip si môžete zakúpiť na študijnom oddelení školy (miestnosť č. 10) už pred začiatkom školského roku, a to 30. a 31. 8. 2016 v čase 10.00 - 16.00 hod., a 5. 9. 2016 v čase 8.30 - 18.00 hod.
V ostatných dňoch školského roku v čase 9.00 - 12.00 hod. a 15.30 - 16.30 hod. (napr. pri strate čipu).
Stravovanie sa začína v utorok 6. 9. 2016.
V našej výdajnej školskej jedálni ponúkame výber z 8 jedál a je možnosť objednať obedy aj pre žiakov s bezlepkovou a bezlaktózovou diétou - obed č. 6, ktorý je určený len pre stravníkov s diétou prihlásených u vedúcej jedálne.
Obedy č. 7 a 8 sú od iného dodávateľa, ktorého víziou je priniesť do školského stravovania zdravšie a nutrične hodnotnejšie jedlá pripravované inými technologickými postupmi, preto je ich cena vyššia.

CENA OBEDA

1. stupeň - žiaci SZŠ 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 1,60 eur
obed č. 6: 2,20 eur
obed č. 7 - 8: 2,60 eur

2. stupeň - žiaci SZŠ 5. - 9. ročník a 1SG príma - kvarta:
obed č. 1 - 5: 1,80 eur
obed č. 6: 2,50 eur
obed č. 7 - 8: 2,80 eur

3. stupeň - žiaci 1SG kvinta - oktáva a 1. - 4. ročník:
obed č. 1 - 5: 2,20 eur
obed č. 6: 3 eurá
obed č. 7 - 8: 3 eurá.

ÚHRADA STRAVNÉHO
Stravovacie konto Vášho dieťaťa dopĺňame priebežne podľa uhradených platieb. Odporúčame uhrádzať stravné mesačne vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca alebo podľa vlastného uváženia tak, aby Vaše dieťa malo k dispozícii vždy dostatočný kredit na objednávanie. Aktuálny stav konta sa dá zistiť na objednávacom monitore po priložení čipu.
Stravné uhrádzajte na účet jedálne:
číslo účtu: SK25 1100 0000 0026 2285 2215 (2622852215/1100 - Tatrabanka)
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa hradí strava (napr. 092016)
poznámka: meno, priezvisko a trieda žiaka (dôležité pre identifikáciu platby!).

OBJEDNÁVANIE A DODATOČNÉ ODHLASOVANIE/PRIHLASOVANIE
Obedy sa objednávajú (resp. odhlasujú) najneskôr deň vopred, a to do 14.00 hod. na objednávacích monitoroch a dajú sa objednať na celý týždeň dopredu. V opodstatnených prípadoch (napr. ochorenie žiaka, návšteva lekára, cestovanie a pod.) je možné odhlásiť, resp. dodatočne prihlásiť obed aj v deň výdaja obeda, a to do 8.00 hod. na info@1sg.sk alebo SMS správou na tel. č. 0918 713 034. Do správy nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu žiaka, text "odhlasujem/prihlasujem/ obed", pri prihlasovaní obeda aj jeho číslo. Ak chcete odhlásiť viac dní, tak aj dátumy. Obedy odhlásené/prihlásené po 8.00 nebudú akceptované.
Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny. Uľahčuje to prácu nám a prináša väčšiu spokojnosť Vám a Vašim deťom. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@1sg.sk, resp. na tel. č. 0905 587 103.

Beáta Szénásiová, vedúca školskej jedálneDnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Daniel Pollák, Daniela Lahvičková, Drahoslava Rapantová, Eva Babejová, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Ján Žabka, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Michal Torma, Miroslav Husák, Peter Kučera, Viera Chytilová,

Obed dnes

Polievka: Krupicová s vajcom A:1,3
1.Bravčový plátok na horčici, opekané zemiaky A:1,10
2.Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatár. omáčka A:1,3,7
3.Pikantný šalát, tmavý rožok A:1,7,10
4.Bravčový plátok na horčici, dusená zelenina A:1,10
5.Kuracie mäso s čínskou kapustou, ryža A:1
Diéta:Vyprážaný karfiol, zemiaky, uhorka

Kalendár

16.10.2018
STRETNUTIE S RODIČMI + Oslava 100. výročia vzniku ČSR: 4.E,I,3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S + projekt AJ - študovňa: U, SJ: 5.O
do 18.10.2018
HL odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
do 18.10.2018
KNAB odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2018
príprava prezentácií HLKNAB
24.10 - 26.10.2018
prezentácie projektov HLKNAB
25.10.2018
Halloween MZO
27.10.2018
Stužková ELKS
29.10.2018
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
30.10.2018
sviatok
31.10 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
00.11.2018
__________NOVEMBER_________
01.11 - 02.11.2018
jesenné prázdniny
08.11.2018
1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
08.11.2018
DOD 1.ročník SZŠ
12.11.2018
15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
12.11.2018
1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
14.11.2018
Olympiáda Sj školské kolo