1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

jarné úspechy našich žiakov

Začiatkom apríla boli naši mladší aj starší žiaci úspešní vo viacerých súťažiach, či už v logike, vo fyzike alebo vo futbale.

Na Prešovskej univerzite sa uskutočnila Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorá je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Spomedzi 130 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska sa na 1. mieste umiestnil MATÚŠ JONAŠTÍK z triedy 7. Gems.
FILIP VARHANÍK z 3. Elks sa na celoštátnom kole fyzikálnej olympiády umiestnili na 7. mieste. Skončil tak v skupine 10 najlepších, v ktorej sú všetci víťazmi, a celá skupina postupuje na sústredenie pred medzinárodným kolom fyzikálnej olympiády, ktoré bude koncom júla v Lisabone.
V rámci projektu Futbal pre priateľstvo a v spolupráci s partnerom projektu, futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava, boli v Bratislave predstavení dvaja mladí slovanisti,ktorí budú reprezentovať Slovensko v rámci vyvrcholenia tohto ročníka projektu v Moskve 8. – 15. júna. Jedným z týchto dvoch mladých futbalistov je TOMÁŠ HUSARČÍK zo 6. Jays.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.Dnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)