1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

jarné úspechy našich žiakov

Začiatkom apríla boli naši mladší aj starší žiaci úspešní vo viacerých súťažiach, či už v logike, vo fyzike alebo vo futbale.

Na Prešovskej univerzite sa uskutočnila Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorá je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Spomedzi 130 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska sa na 1. mieste umiestnil MATÚŠ JONAŠTÍK z triedy 7. Gems.
FILIP VARHANÍK z 3. Elks sa na celoštátnom kole fyzikálnej olympiády umiestnili na 7. mieste. Skončil tak v skupine 10 najlepších, v ktorej sú všetci víťazmi, a celá skupina postupuje na sústredenie pred medzinárodným kolom fyzikálnej olympiády, ktoré bude koncom júla v Lisabone.
V rámci projektu Futbal pre priateľstvo a v spolupráci s partnerom projektu, futbalovým klubom ŠK Slovan Bratislava, boli v Bratislave predstavení dvaja mladí slovanisti,ktorí budú reprezentovať Slovensko v rámci vyvrcholenia tohto ročníka projektu v Moskve 8. – 15. júna. Jedným z týchto dvoch mladých futbalistov je TOMÁŠ HUSARČÍK zo 6. Jays.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.Dnes sa supluje za:

Anna Cifrová, Drahoslava Rapantová, Juraj Poljovka, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé