1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

mladý novinár 2018

Tento rok už po 18. raz konala na našej škole súťaž v novinárskej tvorbe s názvom Mladý novinár, do ktorej sa opäť zapojilo viacero bratislavských gymnázií, ktoré priniesli nejeden zaujímavý článok. Súťaž sa konala 11. apríla, vyhodnotenie bolo 9. mája 2018

Tento rok sme sa mohli tešiť účasti 10-tich štvorčlenných tímov z gymnázií Vazovova, Bilíkova, Skalická, Hronská a Bajkalská.
Ich úlohou bolo napísať štvorstranové noviny, ktorých témou bolo DOBROVOĽNÍCTVO. Študentom boli k dispozícii traja veľmi osobití, zaujímaví hostia: Soňa Tatić – koordinátorka dobrovoľníckych programov z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Tomáš Bakoš – redaktor Hospodárskych novín a dobrovoľník, ktorý je súčasťou Európskej dobrovoľníckej služby, a v neposlednom rade aj náš absolvent z triedy Racers – Martin Kotovský, ktorý je dnes nielen študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj politickým dobrovoľníkom a členom iniciatívy Nie je nám to jedno. Týmito hosťami sa mohli súťažiaci inšpirovať či robiť s nimi rozhovory, no takisto mohli informácie čerpať aj v teréne – ako napokon mnohí aj učinili.
Práce vyhodnotila Elena Akácsová, redaktorka časopisu .týždeň.
Ceny boli udelené tímom na prvých troch miestach v nasledovnom poradí a zložení:

1. miesto - časopis Inteligent:
tím Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia, Skalická 1, Bratislava
Michal Bednár, Tilia Kristína Brix, Jerguš M. Čermák, Alex Uraz

2. miesto - časopis PRESStávka:
tím Gymnázia Bilíkova 24, Bratislava
Lenka Grohmannová, Diana Hanzelová, Filip Lepieš, Tereza Masaryková

3. miesto - časopis El Sol:
tím Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Peter Drobný, Terézia Hlavačková, Sebastián Kováč, Michaela Šulaviková

Všetkým oceneným aj zúčastneným gratulujeme a uvidíme sa opäť o rok!
Lucia Lichvárová, HeraldsDnes sa supluje za:

Ewa Marková, Petra Knox,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

23.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt