1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

mladý novinár 2018

Tento rok už po 18. raz konala na našej škole súťaž v novinárskej tvorbe s názvom Mladý novinár, do ktorej sa opäť zapojilo viacero bratislavských gymnázií, ktoré priniesli nejeden zaujímavý článok. Súťaž sa konala 11. apríla, vyhodnotenie bolo 9. mája 2018

Tento rok sme sa mohli tešiť účasti 10-tich štvorčlenných tímov z gymnázií Vazovova, Bilíkova, Skalická, Hronská a Bajkalská.
Ich úlohou bolo napísať štvorstranové noviny, ktorých témou bolo DOBROVOĽNÍCTVO. Študentom boli k dispozícii traja veľmi osobití, zaujímaví hostia: Soňa Tatić – koordinátorka dobrovoľníckych programov z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Tomáš Bakoš – redaktor Hospodárskych novín a dobrovoľník, ktorý je súčasťou Európskej dobrovoľníckej služby, a v neposlednom rade aj náš absolvent z triedy Racers – Martin Kotovský, ktorý je dnes nielen študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj politickým dobrovoľníkom a členom iniciatívy Nie je nám to jedno. Týmito hosťami sa mohli súťažiaci inšpirovať či robiť s nimi rozhovory, no takisto mohli informácie čerpať aj v teréne – ako napokon mnohí aj učinili.
Práce vyhodnotila Elena Akácsová, redaktorka časopisu .týždeň.
Ceny boli udelené tímom na prvých troch miestach v nasledovnom poradí a zložení:

1. miesto - časopis Inteligent:
tím Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia, Skalická 1, Bratislava
Michal Bednár, Tilia Kristína Brix, Jerguš M. Čermák, Alex Uraz

2. miesto - časopis PRESStávka:
tím Gymnázia Bilíkova 24, Bratislava
Lenka Grohmannová, Diana Hanzelová, Filip Lepieš, Tereza Masaryková

3. miesto - časopis El Sol:
tím Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Peter Drobný, Terézia Hlavačková, Sebastián Kováč, Michaela Šulaviková

Všetkým oceneným aj zúčastneným gratulujeme a uvidíme sa opäť o rok!
Lucia Lichvárová, HeraldsDnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Anna Cifrová, Lukáš Petrík, Terézia Hochelová, Viera Dršková,

Obed v pondelok

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 27.05.2019
maturity 2. termín
od 28.05.2019
záverečné testy – KNAB
31.05.2019
Deň detí - ISCED2
00.06.2019
__________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019
záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019
2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1