1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

mladý novinár 2018

Tento rok už po 18. raz konala na našej škole súťaž v novinárskej tvorbe s názvom Mladý novinár, do ktorej sa opäť zapojilo viacero bratislavských gymnázií, ktoré priniesli nejeden zaujímavý článok. Súťaž sa konala 11. apríla, vyhodnotenie bolo 9. mája 2018

Tento rok sme sa mohli tešiť účasti 10-tich štvorčlenných tímov z gymnázií Vazovova, Bilíkova, Skalická, Hronská a Bajkalská.
Ich úlohou bolo napísať štvorstranové noviny, ktorých témou bolo DOBROVOĽNÍCTVO. Študentom boli k dispozícii traja veľmi osobití, zaujímaví hostia: Soňa Tatić – koordinátorka dobrovoľníckych programov z Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Tomáš Bakoš – redaktor Hospodárskych novín a dobrovoľník, ktorý je súčasťou Európskej dobrovoľníckej služby, a v neposlednom rade aj náš absolvent z triedy Racers – Martin Kotovský, ktorý je dnes nielen študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj politickým dobrovoľníkom a členom iniciatívy Nie je nám to jedno. Týmito hosťami sa mohli súťažiaci inšpirovať či robiť s nimi rozhovory, no takisto mohli informácie čerpať aj v teréne – ako napokon mnohí aj učinili.
Práce vyhodnotila Elena Akácsová, redaktorka časopisu .týždeň.
Ceny boli udelené tímom na prvých troch miestach v nasledovnom poradí a zložení:

1. miesto - časopis Inteligent:
tím Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia, Skalická 1, Bratislava
Michal Bednár, Tilia Kristína Brix, Jerguš M. Čermák, Alex Uraz

2. miesto - časopis PRESStávka:
tím Gymnázia Bilíkova 24, Bratislava
Lenka Grohmannová, Diana Hanzelová, Filip Lepieš, Tereza Masaryková

3. miesto - časopis El Sol:
tím Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Peter Drobný, Terézia Hlavačková, Sebastián Kováč, Michaela Šulaviková

Všetkým oceneným aj zúčastneným gratulujeme a uvidíme sa opäť o rok!
Lucia Lichvárová, HeraldsDnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Eva Drozdová, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lukáš Petrík, Mária Šibalová, Marta Soľáková, Michal Torma, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Terézia Hochelová, Viera Chytilová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)