1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

príhovor riaditeľky školy k otvoreniu školského roku

V pondelok 3. 9. 2018 sme slávnostne otvorili školský rok 2018/2019. Rodičov, učiteľov, žiakov a ďalších hostí privítala riaditeľka školy Dana Jančinová.

Vážení rodičia a hostia, milí kolegovia a milí žiaci,
dovoľte mi, aby som vás privítala v novom školskom roku.

Teší ma, že som sa stala riaditeľkou školy, ktorá má na Slovensku vysoký kredit, čo okrem iného dokazujeme každoročne na celoslovenských testovaniach a rôznych súťažiach. Nie sú to však iba tieto merateľné ukazovatele, ktoré určujú kvalitu školy. Našou filozofiu sú výborné medziľudské vzťahy a úroveň riešenia prípadných nedorozumení. Toto položilo základ našej škole.
Naším cieľom je zvyšovať pružnosť vzdelávania a nielen monitorovať moderné trendy, ale aj vytvárať nové výzvy.
V dnešnej dobe dostatku a otvorených možností si musíme zodpovedne vyberať a podobne, ako učíme deti zdravo sa stravovať a odriekať si zbytočné jedlá, ktoré im znižujú kvalitu zdravého rozvoja, musíme viesť deti k tomu, aby sa naučili žiť so správnymi limitmi aj v ostatných oblastiach. To niekedy nie je ľahké, ale pre zdravý rozvoj detí a nakoniec aj nás samých je to veľmi potrebné. Konzumný svet nás vedie k tomu, aby sme si dopriali veľa potešenia, ale nájsť trvalú radosť a spokojnosť v živote nejde bez sebarealizácie, a tú nenájdeme bez vnútornej motivácie.
Verím, že spoločne s vami, milí rodičia, aj my vytvoríme vašim deťom to pravé pracovné prostredie.

Nedá mi ale predsa len sa nepochváliť merateľnými úspechmi z minulého roka.
Trieda MICE sa ako piataci zúčastnili TESTOVANIA 5 s týmito výsledkami:
v slovenskom jazyku a literatúre je celoslovenská priemerná úspešnosť 63% a naša 90%,
v matematike je celoslovenská priemerná úspešnosť 65% a naša 89%.

Trieda ANTS sa ako deviataci zúčastnili TESTOVANIA 9 s týmito výsledkami:
v slovenskom jazyku a literatúre je celoslovenská priemerná úspešnosť 63% a naša 79%,
v matematike je celoslovenská priemerná úspešnosť 56% a naša 86% – tento priemer nám zabezpečil 1. miesto na Slovensku.

A naši maturanti, triedy RAVENS a FALCONS, tiež fantasticky zabojovali:
v matematika sme mali priemerný percentil 92,6 – to je 9. miesto na Slovensku,
v slovenskom jazyku a literatúre sme mali priemerný percentil 99,2 – to je 5. miesto na Slovensku,
v anglickom jazyku na úrovni B2 sme mali priemerný percentil 99,5 – to je 1. miesto na Slovensku.

Milí rodičia, teším sa na spoluprácu a ďalšie stretnutia s vami.
Milí žiaci, želám vám úspešný školský rok, nech zvládnete všetky starosti a máte čo najviac usmievavých dní.

fotogaléria k tomuto článku:


2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_001.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_002.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_003.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_004.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_005.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_006.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_007.jpg
2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_008.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_009.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_010.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_011.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_012.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_013.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_014.jpg
2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_015.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_016.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_017.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_018.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_019.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_020.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_021.jpg
2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_022.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_023.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_024.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_025.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_026.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_027.jpg2018_otvorenie_sk_roka_2018-2019_028.jpgDnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Miroslav Rapant, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé