1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

23. ročník celoslovenského kola Shakespeare memorial

23. ročník Shakespearovho pamätníka sa konal 6. 12. 2018, znovu v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 62 žiakov zo Slovenska. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy autorov z anglicky hovoriacich krajín a v tvorivom písaní v anglickom jazyku. Súťaž organizuje každoročne 1. súkromné gymnázium v Bratislave na Bajkalskej ulici.

VÝSLEDKY

1.KATEGÓRIA: próza (študenti prímy a sekundy osemročných gymnázií)

Porota:
Ingrid Melichová, Gymnázium Šrobárova, Košice
Gabriela Šušolová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
Monika Antalová, Súkromné gymnázium Mercury Bratislava

1. Vincent Lissnik, Gymnázium A. Bernoláka, Senec
2. Veronika Duchajová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
3. Matúš Vráb, 1SG Bajkalská, Bratislava
4. Dominika Lorková, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava,
Adam Pataky, Gymnázium Horešská, Kráľovský Chlmec
5. Pavlína Vargová, Gymnázium Metodova, Bratislava
6. Ela Janovská, Gymnázium L. Sáru, Bratislava

2. KATEGÓRIA: poézia (študenti prímy a sekundy osemročných gymnázií)

Porota:
Ingrid Melichová, Gymnázium Šrobárova, Košice
Gabriela Šušolová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
Monika Antalová, Súkromné gymnázium Mercury Bratislava

1. Veronika Kuchtová, Gymnázium A. Bernoláka, Senec
2. Matúš Kordoš, 1SG Bajkalská, Bratislava
3. Natália Mizeráková, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
4. Juraj Radoczi, Gymnázium Sv. Edity Steinovej, Košice
5. Luna Hochelová, Gymnázium Metodova, Bratislava


3. KATEGÓRIA: próza (študenti tercie a kvarty osemročných gymnázií)

Porota:
Katarína Horváthová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Adriana Bahnová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava
Lucas Sprouse, 1SG Bajkalská, Bratislava

1. Daniel Kubiš, 1SG Bajkalská, Bratislava
2. Leonidas Iliopoulos, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
3. Nina Korienková, Gymnázium L. Sáru, Bratislava
4. Alan Imamovic, Gymnázium Pankúchova, Bratislava
5. Igor Furdík, Gymnázium Tilgnerova, Bratislava
6. Michal Salčík, Gymnázium Malacky

Marieta Mareková bola diskvalifikovaná z dôvodu národnosti spisovateľa. Nebol z anglicky hovoriacej krajiny.


4. KATEGÓRIA: poézia (študenti tercie a kvarty osemročných gymnázií)

Porota:
Katarína Horváthová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Adriana Bahnová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava
Lucas Sprouse, 1SG Bajkalská, Bratislava

1. Daniel Cich, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
2. Matúš Jonaštík, 1SG Bajkalská, Bratislava
3. Eva Melichová, Gymnázium Dneperská, Košice
4. Braňo Malina, Gymnázium Malacky
5. Ingrid Benciová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava


5. KATEGÓRIA: próza (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií a prvého až štvrtého ročníka štvorročných gymnázií)

Porota:
Suzanne Strekat, Evanjelické lýceum Bratislava – Petržalka
Joshua Ruggiero, 1SG Bajkalská, Bratislava
Slavomíra Janovská, Gymnázium Park mládeže, Košice

1. Bibiana Kudláčová, Gymnázium Park mládeže, Košice
2. Júlia Pabst, Gymnázium L. Sáru, Bratislava
3. Sebastian Bražina, Spojená škola Novohradská, Bratislava
4. Marcela Matisová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava,
David Ormandy 1SG Bajkalská, Bratislava
5. Natália Korovaníková, Gymnázium Pankúchova, Bratislava
6. Tereza Spáčilová, SG Mercury Bratislava
7. Bibiana Majorská, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
8. Nguyen Dieu, Gymnázium Vazovova, Bratislava


6. KATEGÓRIA: poézia (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií a prvého až štvrtého ročníka štvorročných gymnázií)

Porota:
Suzanne Strekat, Evanjelické lýceum Bratislava – Petržalka
Joshua Ruggiero, 1SG Bajkalská, Bratislava
Slavomíra Janovská, Gymnázium Park mládeže, Košice

1. Michaela Gurská, SG Mercury Bratislava
2. Tamara Volná, Gymnázium Tilgnerova, Bratislava
3. Adriana Zilova, Gymnázium Pankúchova, Bratislava
4. Sofia Sára Kvaková, Gymnázium P. Horova, Michalovce
5. Alena Hanzenová, 1SG Bajkalská, Bratislava
6. Sabina Dúbravová, Gymnázium Metodova, Bratislava,
Barbora Ferusova, Gymnázium L. Sáru, Bratislava
7. Patrícia Rottrová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava,
Martin Selecký, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
8. Natália Koyšová, Gymnázium Sv. Vincenta, Levice
9. David Krajčík, Spojená škola Novohradská, Bratislava


Tvorivé písanie
7. KATEGÓRIA – juniori (študenti prímy až kvarty osemročných gymnázií)

Porota:
Katarína Horváthová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Adriana Bahnová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava
Lucas Sprouse, 1SG Bajkalská, Bratislava

1. Viktória Vargicová, 1SG Bajkalská, Bratislava
2. Sofia Molnárová, SG Mercury Bratislava
3. Diana Šmídová, Gymnázium Hubeného, Bratislava


8. KATEGÓRIA – seniori (študenti kvinty až oktávy osemročných gymnázií a študenti prvého až štvrtého ročníka štvorročných gymnázií)

Porota:
Ingrid Melichová, Gymnázium Šrobárova, Košice
Gabriela Šušolová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
Monika Antalová, Súkromné gymnázium Mercury Bratislava

1. Greta Tarábek, SG Mercury Bratislava
2. Barbora Illithová, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
3. Lucia Soosová, Gymnázium Pankúchova, Bratislava
4. Ema Kristmannová, Gymnázium Sv. T. Akvinského, Košice,
Lívia Špinerová, Gymnázium Hubeného, Bratislava
5. Jana Bordováčová, Evanjelické lýceum Vranovská, Bratislava – Petržalka
6. Zuzana Kollarová, 1SG Bajkalská, Bratislava
7. Adam Štrba, Gymnázium Tomášikova, Bratislava
8. Veronika Gregoríková, Gymnázium Školská, Bratislava
9. Kristína Szaboová, Gymnázium Šamorín
10. Janka Ftáčková, Gymnázium L. Sáru, Bratislava,
Dominika Vicenová, Gymnázium Bilíkova, Bratislava
11. Ema Knezovičová, Spojená škola Novohradská, Bratislava

Ďakujeme študentom za účasť, učiteľom za prácu so študentmi a firme MEGABOOKS za poskytnutie cien a za podporu tejto súťaže.

Organizátor súťaže: Zuzana Jankovičová, 1SG v Bratislave, Bajkalská 20.

Zodpovedná za regionálne kolo Východoslovenského kraja: Ingrid Melichová, Gymnázium Šrobárova, Košice.

fotogaléria k tomuto článku:


2018_shakespeares_memorial_001.jpg2018_shakespeares_memorial_002.jpg2018_shakespeares_memorial_003.jpg2018_shakespeares_memorial_004.jpg2018_shakespeares_memorial_005.jpg2018_shakespeares_memorial_006.jpg2018_shakespeares_memorial_007.jpg
2018_shakespeares_memorial_008.jpg2018_shakespeares_memorial_009.jpg2018_shakespeares_memorial_010.jpg2018_shakespeares_memorial_011.jpg2018_shakespeares_memorial_012.jpg2018_shakespeares_memorial_013.jpg2018_shakespeares_memorial_014.jpg
2018_shakespeares_memorial_015.jpgDnes sa supluje za:

Ewa Marková, Ján Žabka, Lucia Ortutayová, Viera Chytilová, Viera Dršková, Zuzana Jankovičová, Ľubica Joštová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé