1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

hviezdoslavov kubín

24. 1. sa v príjemnej atmosfére uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Uverejňujeme umiestnenia na prvých troch miestach v kategóriách starších žiakov ZŠ a žiakov gymnázia.

2. KATEGÓRIA (5. - 6. roč. ZŠ a príma 8G)
Poézia:
1. miesto: Adam Martin Ondrejička, príma M
2. miesto: porota neudelila
3. miesto: Tereza Gižická a Ondrej Husák, obaja 5. O

Próza:
1. miesto: Alica Schostoková, príma M
2. miesto: Silvia Hitzingerová, 5. O
3. miesto: Matúš Kordoš, príma M

3. KATEGÓRIA (7. - 9. roč. ZŠ a sekunda - kvarta 8G)
Poézia:
1. miesto: Hana Chrappová, 8. G

Próza:
1. miesto: Viktória Vargicová, 8. G
2. miesto: Viktória Hukelová, sekunda V

4. KATEGÓRIA (ISCED 3)
Próza:
1. miesto: Tomáš Benko, 2. K
2. miesto: David Ormandy, 1. A

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Víťazom blahoželáme a prajeme im ďalší úspech v okresnom kole.Dnes sa supluje za:

Anna Cifrová, Drahoslava Rapantová, Juraj Poljovka, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé