1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

goetheho pamätník

Je už našou tradíciou, že v máji organizujeme školskú recitátorskú súťaž s názvom Goetheho pamätník. V jej školskom kole sa stretlo 26 najlepších recitátorov v nemeckom jazyku z jednotlivých tried.

Videli a počuli sme výborne pripravených žiakov s viacerými originálnymi recitačnými výkonmi, a tak určenie poradia nebolo pre vyučujúcich ako členov poroty jednoduchou záležitosťou.
Uvádzame poradie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách.

1. KATEGÓRIA:
1. miesto – Matúš Vráb (Voices)
2. miesto – Kristián Kandera (Voices)
3. miesto – Lukáš Takáč (Voices)

2. KATEGÓRIA:
1. miesto – David Brázda (Upgrades)
2. miesto – Adam Vyrúbal (Jays)
3. miesto – Gabriel Beňo (Upgrades)

3. KATEGÓRIA:
1. miesto – Zina Melicherčíková (Gems)
2. miesto – Rebeka Kubíková (Gems)
3. miesto – Matúš Jonaštík (Gems)

4. KATEGÓRIA:
1. miesto – Lucia Palkociová (Dots)
2. miesto – Lucia Ličáková (Dots) a Frederika Kotianová (Crickets)
3. miesto – Martin Cimra (Dots)

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony.

fotogaléria k tomuto článku:


2019_goetheho_pamatnik_001.jpg2019_goetheho_pamatnik_002.jpg2019_goetheho_pamatnik_003.jpg2019_goetheho_pamatnik_004.jpg2019_goetheho_pamatnik_005.jpg2019_goetheho_pamatnik_006.jpg2019_goetheho_pamatnik_007.jpgDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

16.09.2019
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)