1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Naši recitátori na Festivale neprofesionálneho umenia TvorBA

Dňa 24. 10. sa konal Festival neprofesionálneho umenia TvorBA, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci.

Boli to záujemcovia o prednes poézie a prózy Alica Schostoková z triedy M, Silvia Hitzingerová, Ondrej Husák, Liana Pavlíková z triedy O, Aliaksandra Aleksiagevich, Viktória Hukelová, Ema Klučarová, Matúš Vráb z triedy V a Valentína Malichová a Helena Kočanová z triedy 8. J. Bola s nimi vyučujúca slovenčiny Eva Babejová. Žiaci sa zúčastnili prehliadky víťazov Celoštátneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019. Po vystúpení každého z víťazov prebehli zaujímavé a inšpiratívne rozhovory s víťazmi a ich pedagógmi, prípadne rodičmi.
Prehliadka nás inšpirovala na prípravu na súťaž Hviezdoslavov Kubín v tomto školskom roku. Veríme, že budeme čo najlepšie reprezentovať našu školu!

Eva BabejováDnes sa supluje za:

Jana Šmahovská, Magdaléna Lederleitnerová, Mária Smreková,

Kalendár

do 30.09.2020
triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020
__________OKTÓBER__________
05.10 - 09.10.2020
konferencia Empathy
05.10.2020
15.00 MZ 1.stupeň
do 09.10.2020
1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 09.10.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
12.10.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020
CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N
26.10 - 28.10.2020
prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020
Halloween T,H
29.10 - 30.10.2020
jesenné prázdniny