1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Naši recitátori na Festivale neprofesionálneho umenia TvorBA

Dňa 24. 10. sa konal Festival neprofesionálneho umenia TvorBA, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci.

Boli to záujemcovia o prednes poézie a prózy Alica Schostoková z triedy M, Silvia Hitzingerová, Ondrej Husák, Liana Pavlíková z triedy O, Aliaksandra Aleksiagevich, Viktória Hukelová, Ema Klučarová, Matúš Vráb z triedy V a Valentína Malichová a Helena Kočanová z triedy 8. J. Bola s nimi vyučujúca slovenčiny Eva Babejová. Žiaci sa zúčastnili prehliadky víťazov Celoštátneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019. Po vystúpení každého z víťazov prebehli zaujímavé a inšpiratívne rozhovory s víťazmi a ich pedagógmi, prípadne rodičmi.
Prehliadka nás inšpirovala na prípravu na súťaž Hviezdoslavov Kubín v tomto školskom roku. Veríme, že budeme čo najlepšie reprezentovať našu školu!

Eva BabejováDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)