1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

24. ročník celoslovenského kola Shakespeare memorial

05. 12. 2019 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave konal 24. ročník „Shakespeare memorial“, súťaže v prednese poézie a prózy autorov z anglicky hovoriacich krajín. Osobitnou kategóriou bolo tvorivé písanie rozdelené do kategórie juniorov a seniorov.

Súťaže sa zúčastnilo 60 študentov osemročných a štvorročných gymnázií z celého Slovenska. Študentom aj vyučujúcim ďakujeme za ich záujem, prípravu a prezentáciu.
05.12.2019 sa v priestoroch Zichyho Paláca konal 24. ročník „Shakespeare memorial“, súťaž v prednese poézie a prózy autorov z anglicky hovoriacich krajín. Osobitnou kategóriou bolo tvorivé písanie rozdelené na juniorov a seniorov.
Súťaže sa zúčastnilo 60 študentov osem a štvorročných gymnázií z celého Slovenska Študentom aj vyučujúcim ďakujeme za ich záujem, prípravu a prezentáciu.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

1. KATEGÓRIA – žiaci prímy až sekundy osemročných gymnázií – próza:

1. Jana Urbanová, Gymnázium Alejová, Košice
2. Rebeka Gažová, 1. SG Bajkalská, BA
3. Viktor Korpa, G L. Sáru, BA
4. Tomáš Zatloukal, G Pankúchova, BA
5. Natália Čierniková, G Bilíkova, BA
6. Ivana Kováčová, G Grösslingová, BA
7. Paulína Vargová, G Metodova,BA
8. Jana Holubov, G A. Bernoláka, Senec

2. KATEGÓRIA – žiaci prímy až sekundy osemročných gymnázií – poézia:

1. Karolína Eliška Kováčiková, G L. Sáru, BA
2. Ina Vajdová, 1. SG Bajkalská, BA
3. Veronika Kuglová, G Alejová 1, Košice
4. Šimon Kuba, G F. G. Lorcu, BA
5. Sebastián Guman, Gymnázium Malacky
6. Matej Kučera, Gymnázium Pezinok
7. Jakub Hladík, G Grösslingová, BA
8. Paulína Katreniaková, G Bilíkova, BA
9. Martina Višňovská, G Metodova, BA
10. Lívia Černá, G Hubeného, BA

3. KATEGÓRIA – žiaci tercie až kvarty osemročných gymnázií – próza:

1. Sarah Hudáková, G T. Akvinského, Košice
2. Alen Imamovič, G Pankúchova, BA
3. Matúš Vráb, 1. SG Bajkalská, BA
4. Veronika Duchajová, G Bilíkova, BA
5. Leonidas Iliopoulos, G F. G. Lorcu, BA
6. Tatiana Vyšinská, G Metodova, BA
7. Nella Gossanyi, G L. Sáru, BA

4. KATEGÓRIA – žiaci tercie až kvarty osemročných gymnázií – poézia:

1. Veronika Kuchtová, G A. Bernoláka, Senec
2. Natália Mizeráková, G F.G. Lorcu, BA
3. Juraj Radoczi, G sv. E.S teinovej, Košice
4. Emma Čubová, G Pankúchova, BA

5. KATEGÓRIA – žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií, žiaci štvorročných gymnázií – próza:

1. Sofia Molnárová, SG Mercury, BA
2. Juliya Bodnár, G sv. E. Steinovej, Košice
3. Eva Jakubáčová, G s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská, BA
4. Nina Bartalosová, Spojená škola Novohradská, BA
5. Liliana Hollá, G L. Sáru, BA
6. Zora Reilly, G Metodova, BA
7. Nina Karasová, G Hubeného, BA
8. Terézia Kolníková, G I. Horvátha, BA

6. KATEGÓRIA - žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií, žiaci štvorročných gymnázií – poézia:

1. Tamara Volná, G Tilgnerova, BA
2. Natália Bednárová, G sv. E.S teinovej, Košice
3. Eva Gabrižová, 1. SG Bajkalská, BA 4. Ingrid Benciová, G Bilíkova, BA
5. Alex Kurák, G s vyuč. jaz. maďarským, BA
6. Zina Modrovičová, G Metodova, BA
7. Peter Zakhar
Spojená škola Novohradská, BA
8. Emma Markovičová
G Grösslingová, BA

Vanesa Antovská bola diskvalifikovaná, neznámy autor diela.

7. KATEGÓRIA – žiaci prímy až kvarty - tvorivé písanie juniori:

1. Nina Korienková, G L. Sáru, BA
2. Soňa Kršáková, G Pankúchova, BA
3. Barbora Horská, 1. SG Bajkalská, BA
4. Diana Šmídová, G Hubeného, BA
5. Justína Karpelov, G Metodova, BA
6. Alžbeta Nagyová, G A. Bernoláka, Senec

8. KATEGÓRIA – žiaci kvinty až kvarty osemročných gymnázií a študenti štvorročných gymnázií – tvorivé písanie seniori:

1. Jan Pavol Luby, G Šrobárova, Košice
2. Jana Bordovačová, Evanjelické lýceum, BA
3. Bernadetta Čaranová, G Pankúchova, BA
4. Henrich Borbély, Spojená škola Novohradská, BA
a Veronika Horváthová, G A. Bernoláka Senec
5. Sofia Ontkovičová, G L.Sáru, BA
6. Ema Anna Chromá, G F. G. Lorcu BA
7. Eliška Horváthová, Spojená škola sv. Vincenta
8. Greta Tarabek, SG Mercury BA
9. Karolína Fabiánová, G Bilíkova, BA

Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí boli členmi poroty v jednotlivých kategóriách:
Ingrid Melichová, G Šrobárova, Košice
Gabriela Šušolová, G F. G.Lorcu, BA
Monika Hájiková, G Metodova, BA
Monika Antalová, SG Mercury BA
Joshua Ruggiero, 1. SG Bajkalská, BA
Lucas Sprouse, 1.SG Bajkalská, BA
Ľuboš Masaryk, G Grösslingová,BA
Suzanne Strekal, Evanjelické lýceum, BA
Marián Michalov, G sv. T. Akvinského, Košice

Zuzana Jankovičová, 1. SG Bajkalská, BA – organizátor súťaže

fotogaléria k tomuto článku:


2019_shakespeare_memorial_001.jpg2019_shakespeare_memorial_002.jpg2019_shakespeare_memorial_003.jpg2019_shakespeare_memorial_004.jpg2019_shakespeare_memorial_005.jpg2019_shakespeare_memorial_006.jpg2019_shakespeare_memorial_007.jpg
2019_shakespeare_memorial_008.jpg2019_shakespeare_memorial_009.jpgDnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Lucia Štofirová, Marta Soľáková, Michal Torma, Petra Knox,

Kalendár

do 20.10.2021
UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)