1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

V stredu 4. 2. 2020 sa zišli už tradične tí najlepší milovníci hovoreného slova z triednych kôl Hviezdoslavovho Kubína a navzájom sa obohatili krásnym umeleckým prednesom.

Súťaž si vypočula aj porota v zložení Tereza Hochelová a Eva Babejová. Mali veľmi ťažkú prácu, pretože výkony všetkých osemnástich súťažiacich boli excelentné. Ďakujeme za ich aktívnu účasť.

Porota sa dohodla na tomto poradí súťažiacich:
2. KATEGÓRIA – POÉZIA
1. miesto: Žofia Tóthová, trieda F
2. miesto: Ondrej Husák, O
3. miesto: Silvia Dallosová, F

2. KATEGÓRIA – PRÓZA
1. miesto: Zoe Knox, F
2. miesto: Silvia Hitzingerová, O
3. miesto: Žofia Bartová, P

3. KATEGÓRIA – POÉZIA
1. miesto: Karim Ben Rhouma, M
2. miesto: Alica Birkušová, Z
3. miesto: Jabub Boledovič, Z

3. KATEGÓRIA – PRÓZA
1. miesto: Matúš Vráb, V
2. miesto: Alica Schostoková, M
3. miesto: Karin Behanová, M

Víťazom gratulujeme a veríme, že tí, ktorí obsadili prvé miesta, nás budú úspešne reprezentovať v okresnom kole.
Tešíme sa opäť o rok na ďalší ročník súťaže.
Eva BabejováDnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Eva Drozdová, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lukáš Petrík, Mária Šibalová, Marta Soľáková, Michal Torma, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Terézia Hochelová, Viera Chytilová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)