1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Oslavujeme 25. výročie Shakespeare memorial

Tento rok nás čaká 25. výročie Shakespeare memorial, súťaže v prednese poézie a prózy anglických autorov pod záštitou 1. súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej ulici. V roku 2011 prešla súťaž veľkou zmenou, keď sa k nám pridali gymnáziá z Východoslovenského kraja.

Začalo sa to ako malé podujatie pre nadšencov anglickej literatúry v jednej malej triede na Medzilaboreckej ulici, kde sme v tom čase mali prenajaté triedy. Postupne sa zapájali gymnáziá z celej Bratislavy. Pridali sa aj školy v blízkom okolí: zo Senca, z Modry, Pezinka, Malaciek, zo Šamorína a Skalice. V roku 2010 sa k nám pridalo aj Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici v Košiciach. V osobe učiteľky z tohto gymnázia Ingrid Melichovej sme našli spriaznenú dušu, ktorá túto súťaž preniesla do celého Východoslovenského kraja a od roku 2011 sme na súťaži v Bratislave privítali aj víťazov z Východoslovenského kraja. Zapojili sa školy z Kráľovského Chlmca, zo Spišskej Novej Vsi, z Košíc, Krompách a z Michaloviec.
Úroveň prednesu aj vlastnej tvorby sa neustále zvyšovala a za toto patrí vďaka študentom, ale hlavne ich učiteľom, ktorí bez ohľadu na získanie kreditov alebo finančného ohodnotenia odviedli neuveriteľnú prácu vo vzdelávaní mládeže.
Tento rok máme jednu zmenu: v súťaži nebude kategória vlastná tvorba.
V súčasnej ťažkej situácii spojenej s COVID-19 je ťažké plánovať hromadné podujatie, ktoré by sa malo uskutočniť 8. 12. 2020, ale napriek tomu vás prosím, aby školské kolá prebehli, a ja vás budem informovať, ak by sa musel termín tejto súťaže zmeniť.
Zuzana Jankovičová

fotogaléria k tomuto článku:


2020_shakespeare_memorial_001.jpg2020_shakespeare_memorial_002.jpg2020_shakespeare_memorial_003.jpgDnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Dana Jančinová, Daniel Pollák, Eva Jahelková, Ewa Marková, Ivica Baratková, Ivona Havelková, Ján Žabka, Jana Šutriepková, Jozef Marek, Lucas Sprouse, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Ľubica Joštová,

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021
školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)
25.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 26.11.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
do 26.11.2021
2. priebežné testy – BASCDUGVJ