1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Oslavujeme 25. výročie Shakespeare memorial

Tento rok nás čaká 25. výročie Shakespeare memorial, súťaže v prednese poézie a prózy anglických autorov pod záštitou 1. súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej ulici. V roku 2011 prešla súťaž veľkou zmenou, keď sa k nám pridali gymnáziá z Východoslovenského kraja.

Začalo sa to ako malé podujatie pre nadšencov anglickej literatúry v jednej malej triede na Medzilaboreckej ulici, kde sme v tom čase mali prenajaté triedy. Postupne sa zapájali gymnáziá z celej Bratislavy. Pridali sa aj školy v blízkom okolí: zo Senca, z Modry, Pezinka, Malaciek, zo Šamorína a Skalice. V roku 2010 sa k nám pridalo aj Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici v Košiciach. V osobe učiteľky z tohto gymnázia Ingrid Melichovej sme našli spriaznenú dušu, ktorá túto súťaž preniesla do celého Východoslovenského kraja a od roku 2011 sme na súťaži v Bratislave privítali aj víťazov z Východoslovenského kraja. Zapojili sa školy z Kráľovského Chlmca, zo Spišskej Novej Vsi, z Košíc, Krompách a z Michaloviec.
Úroveň prednesu aj vlastnej tvorby sa neustále zvyšovala a za toto patrí vďaka študentom, ale hlavne ich učiteľom, ktorí bez ohľadu na získanie kreditov alebo finančného ohodnotenia odviedli neuveriteľnú prácu vo vzdelávaní mládeže.
Tento rok máme jednu zmenu: v súťaži nebude kategória vlastná tvorba.
V súčasnej ťažkej situácii spojenej s COVID-19 je ťažké plánovať hromadné podujatie, ktoré by sa malo uskutočniť 8. 12. 2020, ale napriek tomu vás prosím, aby školské kolá prebehli, a ja vás budem informovať, ak by sa musel termín tejto súťaže zmeniť.
Zuzana Jankovičová

fotogaléria k tomuto článku:


2020_shakespeare_memorial_001.jpg2020_shakespeare_memorial_002.jpg2020_shakespeare_memorial_003.jpgDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok