1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Kerkrade

Už od začiatku školského roka 1992/93 sa veľmi úspešne rozvíja spolupráca s holandským gymnáziom v Kerkrade. Uskutočňujeme výmenné pobyty vybraných učiteľov a študentov. Ich pracovný pobyt vždy prinesie veľa hodnotných informácií a výmenu skúseností. Snažíme sa vytvoriť optimálne podmienky na nadväzovanie priateľských vzťahov medzi študentmi a ich rodinami a pripravovať tak našich študentov na spoluprácu v Európe bez hraníc.

Virgil Family projekt

Virgil projekt sa dostal do povedomia našich študentov ako projekt spolupráce stredných škôl z jedenástich krajín Európy (Estónsko, Švédsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko a Slovensko). Rozsahom je jedným z najväčších projektov medzi strednými školami v Európe a získal aj finančnú podporu národnej kancelárie SOKRATES, ktorá je veľkou pomocou pri dosahovaní našich cieľov.

Hlavná téma projektu na každý rok je spoločná pre všetky školy a študenti sa s ňou stretávajú v oblasti umeleckej, vedeckej, sociálnej i športovej. Súčasťou projektu sú aj výmenné pobyty v jednotlivých krajinách medzi študentmi aj učiteľmi.

Študenti svojou tvorivosťou prispievajú k upevňovaniu vedomia zjednotenej Európy a prekračujú bariéry predsudkov a zábran.

V súčasnosti sa v rámci Virgil Family projektu angažujú aj rodičia, ktorí podporujú aktivity svojich detí, lebo vidia pozitívny účinok takejto medzinárodnej spolupráce.

Jedným zo spoločných produktov tohto projektu je aj spoločná www stránka, ktorú nájdete na adrese : http://www.virgil-family.de.vu

International Alpen Adria College

Naši študenti sa každoročne stretávajú aj na európskom projekte IAAC, kde spolupracujú na vybraných témach v nemeckom a anglickom jazyku. Myšlienkou tohto projektu je založiť medzinárodnú európsku strednú školu.

Dnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty