1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Kerkrade

Už od začiatku školského roka 1992/93 sa veľmi úspešne rozvíja spolupráca s holandským gymnáziom v Kerkrade. Uskutočňujeme výmenné pobyty vybraných učiteľov a študentov. Ich pracovný pobyt vždy prinesie veľa hodnotných informácií a výmenu skúseností. Snažíme sa vytvoriť optimálne podmienky na nadväzovanie priateľských vzťahov medzi študentmi a ich rodinami a pripravovať tak našich študentov na spoluprácu v Európe bez hraníc.

Virgil Family projekt

Virgil projekt sa dostal do povedomia našich študentov ako projekt spolupráce stredných škôl z jedenástich krajín Európy (Estónsko, Švédsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko a Slovensko). Rozsahom je jedným z najväčších projektov medzi strednými školami v Európe a získal aj finančnú podporu národnej kancelárie SOKRATES, ktorá je veľkou pomocou pri dosahovaní našich cieľov.

Hlavná téma projektu na každý rok je spoločná pre všetky školy a študenti sa s ňou stretávajú v oblasti umeleckej, vedeckej, sociálnej i športovej. Súčasťou projektu sú aj výmenné pobyty v jednotlivých krajinách medzi študentmi aj učiteľmi.

Študenti svojou tvorivosťou prispievajú k upevňovaniu vedomia zjednotenej Európy a prekračujú bariéry predsudkov a zábran.

V súčasnosti sa v rámci Virgil Family projektu angažujú aj rodičia, ktorí podporujú aktivity svojich detí, lebo vidia pozitívny účinok takejto medzinárodnej spolupráce.

Jedným zo spoločných produktov tohto projektu je aj spoločná www stránka, ktorú nájdete na adrese : http://www.virgil-family.de.vu

International Alpen Adria College

Naši študenti sa každoročne stretávajú aj na európskom projekte IAAC, kde spolupracujú na vybraných témach v nemeckom a anglickom jazyku. Myšlienkou tohto projektu je založiť medzinárodnú európsku strednú školu.

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Aktuálne počasie na 1sg:

Teplota: 8.4 °C
Vlhkosť: 88 %
Tlak: 1000.83 hPa


Zdroj: meteo stanica 1sg

Kalendár

01.06 - 16.06.2020
záverečné testy – KNABCDS
01.06.2020
Deň detí – ISCED2 - zrušené
do 07.06.2020
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020
2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V - zrušené
15.06.2020
2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V - zrušené
18.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 28.06.2020
Gallway Z - posunuté na jeseň
20.06 - 28.06.2020
Dublin Írsko M - posunuté na jeseň
22.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2020
výlety - zrušené
30.06.2020
vysvedčenie