1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Kerkrade

Už od začiatku školského roka 1992/93 sa veľmi úspešne rozvíja spolupráca s holandským gymnáziom v Kerkrade. Uskutočňujeme výmenné pobyty vybraných učiteľov a študentov. Ich pracovný pobyt vždy prinesie veľa hodnotných informácií a výmenu skúseností. Snažíme sa vytvoriť optimálne podmienky na nadväzovanie priateľských vzťahov medzi študentmi a ich rodinami a pripravovať tak našich študentov na spoluprácu v Európe bez hraníc.

Virgil Family projekt

Virgil projekt sa dostal do povedomia našich študentov ako projekt spolupráce stredných škôl z jedenástich krajín Európy (Estónsko, Švédsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko a Slovensko). Rozsahom je jedným z najväčších projektov medzi strednými školami v Európe a získal aj finančnú podporu národnej kancelárie SOKRATES, ktorá je veľkou pomocou pri dosahovaní našich cieľov.

Hlavná téma projektu na každý rok je spoločná pre všetky školy a študenti sa s ňou stretávajú v oblasti umeleckej, vedeckej, sociálnej i športovej. Súčasťou projektu sú aj výmenné pobyty v jednotlivých krajinách medzi študentmi aj učiteľmi.

Študenti svojou tvorivosťou prispievajú k upevňovaniu vedomia zjednotenej Európy a prekračujú bariéry predsudkov a zábran.

V súčasnosti sa v rámci Virgil Family projektu angažujú aj rodičia, ktorí podporujú aktivity svojich detí, lebo vidia pozitívny účinok takejto medzinárodnej spolupráce.

Jedným zo spoločných produktov tohto projektu je aj spoločná www stránka, ktorú nájdete na adrese : http://www.virgil-family.de.vu

International Alpen Adria College

Naši študenti sa každoročne stretávajú aj na európskom projekte IAAC, kde spolupracujú na vybraných témach v nemeckom a anglickom jazyku. Myšlienkou tohto projektu je založiť medzinárodnú európsku strednú školu.

Dnes sa supluje za:

Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ewa Marková, Mária Smreková, Michal Torma, Zuzana Jankovičová,Lucas Sprouse,

Obed v pondelok

Polievka: Tekvicová A:1,7
1.Španielsky vtáčik, ryža, šalát A:1,3
2.Ryžový nákyp A:1,3,7
3.Letný šalát, tmavý rožok A:1,3,7
4.Španielsky vtáčik, dusená zelenina A:1,3
5.Farebné kuracie mäso, cestovina A:1
Diéta:Farebné kuracie mäso, cestovina
Polievka 2:Brokolicová krémová A:7
7.Br. stehno hamburské, cestovina A:1,3,7
8.Špagety s paradajkovou omáčkou, syr A:1,7

Kalendár

09.01 - 19.01.2018
záverečné testy RFEIHLKN
23.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED2
25.01.2018
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2018
vysvedčenie
00.02.2018
__________FEBRUÁR__________
02.02.2018
polročné prázdniny
04.02 - 09.02.2018
lyžiarsky kurz 9.A, B penzión Tále, Chopok Juh
07.02.2018
Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
13.02.2018
školské recitačné preteky – ISCED1
14.02.2018
školské recitačné preteky ISCED2,3
15.02.2018
DOD – 1.ročník SZŠ
18.02 - 23.02.2018
lyžiarsky kurz 8.C, 8.D, S, Tatranská Lomnica, Skalnaté Pleso