1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Záverečná správa o priebehu projektu :

"New ways to our European neighbours or different approach to regional studies".
" Nové cesty k našim európskym susedom alebo iný prístup k regionálnemu štúdiu ".

reg.číslo: AC1.3/2004/01p-BA-1
Koordinátor: Norden-Nemecko
Partnerské školy: Vác-Maďarsko, Andújar-Španielsko, Bratislava-Slovensko

Uskutočnené aktivity:

 1. V dňoch 11.9.- 18.9.2004 sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov projektu v Nordene-našej hlavnej koordinátorskej škole. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori všetkých krajín participujúcich na projekte (Norden, Vác, Bratislava, Andújar) ako aj koordinátori ostatných krajín združených vo Virgil projekte, ktoré nedostali finančnú podporu z národných kancelárií. Na stretnutí sme sa dohodli o konkrétnych aktivitách na školský rok 2004/2005.
 2. Kalendár aktivít. 28.1.2005-2.2.2005 projektové stretnutie v SAFA Andújar(1učiteľ,4študenti) Stretnutie sa uskutočnilo podľa plánu a študenti participovali na príprave aktivít a ich náplni. Študenti bývali v rodinách partnerských študentov a zúčastnili sa školského života čo ich motivovalo k ďalším aktivitám vo svojej škole.
 3. Opäť sa podarilo vytvoriť Virgil kalendár 2005, ktorého témou sú pekné až najkrajšie chvíle v živote školy. Viď príloha.
  2kalendar/2kalendar_01.jpg  2kalendar/2kalendar_02.jpg  2kalendar/2kalendar_03.jpg 
 4. Vzhľadom na to, že sa nenašiel dostatočný počet študentov u nemeckého partnera na návštevu našej školy, predebatovali sme možnosti spolupráce cez internet a poslali sme materiály o Slovensku do našej partnerskej školy v Nordene, ktorá sa venuje témam o slovenskej histórii, ľudovej hudbe, umení a živote mladých ľudí na Slovensku.
 5. U nás v škole už začal projekt "Španielsko " krásnou vernisážou prác detí v štýle Salvatora Dalího. Okrem štýlu sa dozvedeli aj o maliarovi a jeho živote a pokúsili sa namaľovať obrázky jeho štýlom. V súťaži obrázkov boli odmenení podľa odbornej poroty najlepší študentskí maliari. Vernisáž sa uskutočnila dňa 22.12.2004 v škole a zúčastnili sa jej všetci učitelia a študenti školy .
  4dali/4dali_01.jpg  4dali/4dali_02.jpg  4dali/4dali_03.jpg  4dali/4dali_04.jpg  4dali/4dali_05.jpg  4dali/4dali_06.jpg 
 6. V októbri 2004 prebehli naše školské projekty kde témami pre dve skupiny boli "Secesná architektúra Gaudího" a Salvator Dalí, tentokrát spracované na vyššej úrovni 17-ročnými študentami. Prezentácia pred učiteľmi, študentami a rodičmi prebehla v dňoch 25.10.-27.10.2004.
  5projekt/5projekt_01.jpg  5projekt/5projekt_02.jpg  5projekt/5projekt_03.jpg  5projekt/5projekt_04.jpg
 7. Učitelia dejín umenia vytvorili "teaching units" podľa ktorých učili študentov 3.ročníka.
 8. V januári sa rozbehol na hodinách anglického jazyka v dvoch triedach projekt "Španielsko".Študenti začali získavať informácie z internetu na témy: Šport, Umenie, Turizmus, História, Španielska kuchyňa, Flamenco, Býčie zápasy- šport alebo umenie? Na prípravu projektu v anglickom jazyku venujeme 1hodinu týždenne a prezentácie sú plánované na posledný týždeň apríla.
 9. V dňoch 27.4.- 5.5. navštívili našu školu študenti z partnerskej školy v Andujare v Španielsku. Zúčastnilo sa jej 13 študentov a traja učitelia. Študenti bývali v rodinách našich študentov, zúčastnili sa vyučovania, oboznámili sa s okolím Bratislavy a zúčastnili sa prezentácie projektov našich študentov o Španielsku. Takisto sa zúčastnili športových aktivít v našej škole.
  9spanieli/9spanieli_01.jpg  9spanieli/9spanieli_02.jpg  9spanieli/9spanieli_03.jpg  9spanieli/9spanieli_04.jpg  9spanieli/9spanieli_05.jpg  9spanieli/9spanieli_06.jpg  9spanieli/9spanieli_07.jpg  9spanieli/9spanieli_08.jpg  9spanieli/9spanieli_09.jpg  9spanieli/9spanieli_10.jpg  9spanieli/9spanieli_11.jpg  9spanieli/9spanieli_12.jpg  9spanieli/9spanieli_13.jpg  9spanieli/9spanieli_14.jpg  9spanieli/9spanieli_15.jpg  9spanieli/9spanieli_16.jpg  9spanieli/9spanieli_17.jpg  9spanieli/9spanieli_18.jpg  9spanieli/9spanieli_19.jpg  9spanieli/9spanieli_20.jpg  9spanieli/9spanieli_21.jpg  9spanieli/9spanieli_22.jpg  9spanieli/9spanieli_23.jpg  9spanieli/9spanieli_24.jpg  9spanieli/9spanieli_25.jpg  9spanieli/9spanieli_26.jpg  9spanieli/9spanieli_27.jpg  9spanieli/9spanieli_28.jpg  9spanieli/9spanieli_29.jpg  9spanieli/9spanieli_30.jpg 
 10. V tom istom týždni jeden z učiteľov Marisol Ortíz Torres viedla kurz španielskeho jazyka pre našich študentov a učiteľov (22 hodín). Bol to motivačný kurz, ktorý zvýšil popularitu tohto jazyka na našej škole.
Na záver by som sa chcela v mene študentov i učiteľov poďakovať za podporu našich aktivít a výbornú spoluprácu s národnou kanceláriou Sokrates.

12.júla 2005

Cifrová Anna
Koordinátor projektu

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Aktuálne počasie na 1sg:

Teplota: 8.4 °C
Vlhkosť: 88 %
Tlak: 1000.83 hPa


Zdroj: meteo stanica 1sg

Kalendár

01.06 - 16.06.2020
záverečné testy – KNABCDS
01.06.2020
Deň detí – ISCED2 - zrušené
do 07.06.2020
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020
2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V - zrušené
15.06.2020
2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V - zrušené
18.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 28.06.2020
Gallway Z - posunuté na jeseň
20.06 - 28.06.2020
Dublin Írsko M - posunuté na jeseň
22.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2020
výlety - zrušené
30.06.2020
vysvedčenie