1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Záverečná správa o priebehu projektu :

"New ways to our European neighbours or different approach to regional studies".
" Nové cesty k našim európskym susedom alebo iný prístup k regionálnemu štúdiu ".

reg.číslo: AC1.3/2004/01p-BA-1
Koordinátor: Norden-Nemecko
Partnerské školy: Vác-Maďarsko, Andújar-Španielsko, Bratislava-Slovensko

Uskutočnené aktivity:

 1. V dňoch 11.9.- 18.9.2004 sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov projektu v Nordene-našej hlavnej koordinátorskej škole. Stretnutia sa zúčastnili koordinátori všetkých krajín participujúcich na projekte (Norden, Vác, Bratislava, Andújar) ako aj koordinátori ostatných krajín združených vo Virgil projekte, ktoré nedostali finančnú podporu z národných kancelárií. Na stretnutí sme sa dohodli o konkrétnych aktivitách na školský rok 2004/2005.
 2. Kalendár aktivít. 28.1.2005-2.2.2005 projektové stretnutie v SAFA Andújar(1učiteľ,4študenti) Stretnutie sa uskutočnilo podľa plánu a študenti participovali na príprave aktivít a ich náplni. Študenti bývali v rodinách partnerských študentov a zúčastnili sa školského života čo ich motivovalo k ďalším aktivitám vo svojej škole.
 3. Opäť sa podarilo vytvoriť Virgil kalendár 2005, ktorého témou sú pekné až najkrajšie chvíle v živote školy. Viď príloha.
  2kalendar/2kalendar_01.jpg  2kalendar/2kalendar_02.jpg  2kalendar/2kalendar_03.jpg 
 4. Vzhľadom na to, že sa nenašiel dostatočný počet študentov u nemeckého partnera na návštevu našej školy, predebatovali sme možnosti spolupráce cez internet a poslali sme materiály o Slovensku do našej partnerskej školy v Nordene, ktorá sa venuje témam o slovenskej histórii, ľudovej hudbe, umení a živote mladých ľudí na Slovensku.
 5. U nás v škole už začal projekt "Španielsko " krásnou vernisážou prác detí v štýle Salvatora Dalího. Okrem štýlu sa dozvedeli aj o maliarovi a jeho živote a pokúsili sa namaľovať obrázky jeho štýlom. V súťaži obrázkov boli odmenení podľa odbornej poroty najlepší študentskí maliari. Vernisáž sa uskutočnila dňa 22.12.2004 v škole a zúčastnili sa jej všetci učitelia a študenti školy .
  4dali/4dali_01.jpg  4dali/4dali_02.jpg  4dali/4dali_03.jpg  4dali/4dali_04.jpg  4dali/4dali_05.jpg  4dali/4dali_06.jpg 
 6. V októbri 2004 prebehli naše školské projekty kde témami pre dve skupiny boli "Secesná architektúra Gaudího" a Salvator Dalí, tentokrát spracované na vyššej úrovni 17-ročnými študentami. Prezentácia pred učiteľmi, študentami a rodičmi prebehla v dňoch 25.10.-27.10.2004.
  5projekt/5projekt_01.jpg  5projekt/5projekt_02.jpg  5projekt/5projekt_03.jpg  5projekt/5projekt_04.jpg
 7. Učitelia dejín umenia vytvorili "teaching units" podľa ktorých učili študentov 3.ročníka.
 8. V januári sa rozbehol na hodinách anglického jazyka v dvoch triedach projekt "Španielsko".Študenti začali získavať informácie z internetu na témy: Šport, Umenie, Turizmus, História, Španielska kuchyňa, Flamenco, Býčie zápasy- šport alebo umenie? Na prípravu projektu v anglickom jazyku venujeme 1hodinu týždenne a prezentácie sú plánované na posledný týždeň apríla.
 9. V dňoch 27.4.- 5.5. navštívili našu školu študenti z partnerskej školy v Andujare v Španielsku. Zúčastnilo sa jej 13 študentov a traja učitelia. Študenti bývali v rodinách našich študentov, zúčastnili sa vyučovania, oboznámili sa s okolím Bratislavy a zúčastnili sa prezentácie projektov našich študentov o Španielsku. Takisto sa zúčastnili športových aktivít v našej škole.
  9spanieli/9spanieli_01.jpg  9spanieli/9spanieli_02.jpg  9spanieli/9spanieli_03.jpg  9spanieli/9spanieli_04.jpg  9spanieli/9spanieli_05.jpg  9spanieli/9spanieli_06.jpg  9spanieli/9spanieli_07.jpg  9spanieli/9spanieli_08.jpg  9spanieli/9spanieli_09.jpg  9spanieli/9spanieli_10.jpg  9spanieli/9spanieli_11.jpg  9spanieli/9spanieli_12.jpg  9spanieli/9spanieli_13.jpg  9spanieli/9spanieli_14.jpg  9spanieli/9spanieli_15.jpg  9spanieli/9spanieli_16.jpg  9spanieli/9spanieli_17.jpg  9spanieli/9spanieli_18.jpg  9spanieli/9spanieli_19.jpg  9spanieli/9spanieli_20.jpg  9spanieli/9spanieli_21.jpg  9spanieli/9spanieli_22.jpg  9spanieli/9spanieli_23.jpg  9spanieli/9spanieli_24.jpg  9spanieli/9spanieli_25.jpg  9spanieli/9spanieli_26.jpg  9spanieli/9spanieli_27.jpg  9spanieli/9spanieli_28.jpg  9spanieli/9spanieli_29.jpg  9spanieli/9spanieli_30.jpg 
 10. V tom istom týždni jeden z učiteľov Marisol Ortíz Torres viedla kurz španielskeho jazyka pre našich študentov a učiteľov (22 hodín). Bol to motivačný kurz, ktorý zvýšil popularitu tohto jazyka na našej škole.
Na záver by som sa chcela v mene študentov i učiteľov poďakovať za podporu našich aktivít a výbornú spoluprácu s národnou kanceláriou Sokrates.

12.júla 2005

Cifrová Anna
Koordinátor projektu

Dnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty