1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia
logo.jpg

CONNECTING CLASSROOMS PROJECT 2010 – 2013

Naša škola sa stala jednou z európskych škôl zapojených v projekte podporenom Britskou radou (British Council). V projekte spolupracujeme so školami na Slovensku, v Srbsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Cieľom projektu je spájať triedy v rôznych krajinách, deti s rôznymi schopnosťami a v spoločnej práci sa naučiť prekonávať prekážky kultúrne, spoločenské, jazykové a búrať bariéry a predsudky voči inakosti.

Projekt je naplánovaný na tri roky, využíva anglický jazyk ako jazyk komunikácie a samozrejme informačné technológie, ktoré poskytujú komunikačný priestor cez e-twinning medzi študentmi aj učiteľmi.

Kontaktná osoba: Anna Cifrová – zástupca riaditeľa školy, učiteľka anglického jazyka, acifrova (zavináč) 1sg.sk, mobil: 0905385664

Barbora Ulrichová – triedna učiteľka Racers, učiteľka dejepisu a NOS, bulrichova (zavináč) 1sg.sk

Eva Teľuchová – učiteľka geografie, biológie a prírodovedy, eteluchova (zavináč) 1sg.sk

V projekte je zapojených 10 študentov z triedy Racers-kvinta

Čo sú Connecting Classrooms?

Program Connecting Classrooms vytvára trvalé partnerstvá medzi skupinami škôl v Spojenom kráľovstve a viac ako 60 krajinami na celom svete. V Európe obsiahne projekt počas trojročného trvania vyše 600 škôl, 3,000 pedagógov a 300,000 študentov z 20 krajín.

Prostredníctvom týchto partnerstiev program Connecting Classrooms rozvíja vzájomné porozumenie a dôveru medzi mladými ľuďmi v rozličných spoločenstvách, a tak vytvára bezpečnejší a prepojenejší svet budúcnosti.

Cieľom tohto programu je dosiahnuť kultúrne inkluzívne školy. Bol pripravený na základe konzultácií so vzdelávacími orgánmi, odborníkmi a tvorcami koncepcií na celom svete.

Program Connecting Classrooms je v súčasnosti dostupný v dvadsiatich európskych krajinách. Očakávame, že v počiatočnom štádiu sa programu zúčastní desať škôl z každej krajiny a ďalších dvadsať sa do projektu zapojí počas nasledujúceho roku. Každá škola sa stane súčasťou väčšej partnerskej skupiny, ktorú budú tvoriť školy zo Spojeného kráľovstva a z troch ďalších krajín. V počiatočnom štádiu sa budú partnerstvá uzatvárať na dva až tri roky. Nevyžaduje sa žiadny vstupný poplatok a koordinačné orgány môžu požiadať o grant na podporu aktivít projektu Connecting Classrooms. Ponúkame aj školenie zamerané na podporu rozvoja partnerstiev.

Aké sú výhody tohto programu?

Mladí ľudia sa učia spolu so svojimi rovesníkmi pochádzajúcimi z rozličných kultúr a komunít. Dôraz na inklúziu pomáha rozvíjať kultúrne porozumenie a zručnosti potrebné pre život a prácu globálnych občanov.

Učitelia a vedenie škôl získajú pomoc pri vytváraní medzinárodných školských partnerstiev a ich začleňovaní do učebných osnov škôl aj širších strategických plánov. Takto obohacujú proces vzdelávania mladých ľudí, zvyšujú ich profesionálny rozvoj a prispievajú k dosahovaniu celoškolských cieľov.

Program Connecting Classrooms podporujú vzdelávacie orgány v každej krajine, ktorá koordinuje partnerské skupiny škôl. To zabezpečuje, že partnerstvá sa zameriavajú na riešenie lokálnych priorít, pomáhajú pri dosahovaní kľúčových vzdelávacích cieľov a sú dlhodobo udržateľné.

Čo tento program ponúka?

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás emailom na alena.rebrova@britishcouncil.sk alebo navštívte našu webovú stránku: www.britishcouncil.org/connectingclassrooms.

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)