1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Správa o aktivitách v rámci projektu Connecting Classrooms v školskom roku 2011/12 na 1.súkromnom gymnáziu v Bratislave, Bajkalská 20.19.-20. September 2011- stretnutie CC v Bratislave. Z našej školy sa zúčastnili 2 koordinátori Anna Cifrová a Barbora Ulrichová a dve mladé líderky, Sofia Lichvárová a Dominika Mészárošová. Prezentovali aktivity v našej škole v predchádzajúcom školskom roku a pripravili si aj poster. Dozvedeli sme sa o indexe inklúzie ako dôležitom faktore profilu školy a tiež perspektíve zlepšenia atmosféry v škole, kde sa cíti byť každý prijatý a dôležitý.

4.10. – 7.10. 2011 – návšteva z partnerskej školy vo Wittenbergu, Nemecko. 11 študentov a dve učiteľky navštívili našu školu ako súčasť autobusu plného študentov z nemeckých škôl, partnerov v našom projekte. Naši študenti pripravili veľmi zaujímavý program pre svojich partnerov, aby sa zoznámili, spoznali našu školu a prostredie a tiež aj naše mesto. Akcia bola hodnotená veľmi pozitívne a mladí lídri sa zhostili svojej úlohy hostiteľov na výbornej úrovni. Z celej exkurzie je natočený dokument. (Viď Activity Database).

11.10.2011 zorganizovali naši mladí lídri (a aj sami napiekli) charitatívnu akciu pre deti z onkocentra Plamienok. Napiekli a predávali koláčiky v škole pre študentov, ale aj večer pre rodičov, ktorí prišli na rodičovské stretnutie. Vyzbierali tak 555.- Euro pre hospic Plamienok.

December 2011. V tomto období prebehol dotazník o férovosti a prístupe v každej škole. Vyšli zaujímavé výsledky, ktoré boli poslané hlavnej koordinátorke veronike Hrabinskej do celonárodného spracovania. Celú organizáciu dotazníka aj vyhodnotenie si môžete pozrieť v priložených správach o aktivitách (Activity database). Zodpovední za dotazník a spracovanie výsledkov boli Barbora Dobišová a Petra Hodorovská v rámci hodín matematiky.

12.12.2011 naši najmladší lídri, Veronika Rečková, Majka Pupáková a Denisa Miklušicová pomáhali v organizácii návštevy Domova dôchodcov v Dev. Novej Vsi pri príležitosti Vianoc a žiaci prvého stupňa pripravili pre dôchodcov kultúrny program. Naši lídri priniesli aj pohostenie a mladší žiaci pripravili vianočné karty pre každého dôchodcu.

Január 2012 – hneď po vianočných prázdninách sa mladí lídri sústredili na prípravu výstavy fotografií o športoch na našej škole a najkrajšie fotografie boli umiestnené na centrálnej nástenke v škole. Vybrali si aj najzvláštnejší šport, ktorý sa na našej škole hráva a to je INDIACA, šport z Južnej Ameriky. Vysvetlili pravidlá a pripravili si power-pointovú prezentáciu o športoch na našej škole na stretnutie všetkých škôl nášho strapca u nás, nás na Bajkalskej 20.

11.1.2012 sa koordinátorka Anna Cifrová zúčastnila v Halle na konferencii o indexe inklúzie a stretla sa s koordinátorku školy vo Wittenbergu, ktorá sa konferencie tiež zúčastnila a naplánovali aj návštevu našich lídrov vo Wittenbergu v Nemecku na apríl 2012.

Február 2012 – 10.2. 2012 sa uskutočnilo stretnutie učiteľov a mladých lídrov u nás v škole 1sg v Bratislave, Bajkalská 20. Viď príloha program.

Mladí lídri prezentovali svoju prácu a aktivity od začiatku škol. roka 2011/12, prezentovali výsledky ankety o inklúzii a o športoch na ich školách. Anna Cifrová podala správu o konferencii o indexe inklúzie v Halle. Dohodli sme sa na Internetional Day of inclusion na 1.júna 2012 v Šamoríne.

Marec, apríl máj – jeden z lídrov Peter Poch v spolupráci so 7.B. natočili pod vedením Anny Cifrovej fil v ang.jazyku o šikanovaní a vyhrali s ním aj druhý ročník súťaže mladých filmárov IYFMB (International Young Film-makers Bratislava). Film bude dostupný na našej stránke www.1sg.sk (Connecting Classrooms).

15.-19.4.2012 sa uskutočnila návšteva lídrov našej školy v partnerskej škole vo Wittenbergu. Bol to vynikajúci zážitok, pripravené aktivity boli zaujímavé a kontakty medzi lídrami upevnené. Chceli by sme v tejto komunikácii pokračovať a rozvíjať ju. Viď (Activity Database).

Jún 2012 – mladé líderky Petra Hodorovská a Barbora Dobišová iniciovali ďalších študentov v ročníku a pripravili Medzinárodný deň detí pre mladších žiakov 1. a 2.ročník SZŠ. Realizovali myšlienku inklúzie a zapojili do práce aj študentky, ktoré by sa ináč ničoho takého nezúčastnili. Pripravili deň plný súťaží a sladkostí a nadviazali kamarátke vzťahy s našimi najmladšími žiakmi, ktorí sa cítia teraz ako pevná súčasť študentskej obce na škole.

V prvom aj v druhom polroku naši lídri iniciovali kontakty s partnerskou školou pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej v Bratislave a stretávali sa pravidelne na doučovaní anglického jazyka pre študentov tejto školy a obe strany hodnotili túto aktivitu ako najdôležitejšiu spomedzi všetkých. Nadviazali kontakty s o študentami na Mokrohájskej a v tejto činnosti – doučovaní AJ chcú pokračovať aj v budúcom školskom roku, kde zapoja do činnosti ešte ďalších študentov našej školy.

Všetky tieto aktivity prebiehali na škole a boli podporované učiteľmi, študentami aj vedením.

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)