1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Slováci na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov

logoijso.jpg

Privítanie bolo skvelé. Keď sme ako "special guests of Indonesia" prileteli po 15 hodinách z Amsterdamu do Jakarty, čakali nás organizátori IJSO s televíznym štábom a vencami z orchideí, ktoré zakrátko boli na našich krkoch. Študentov ubytovali v štvorhviezdičkovom Hiltone a na vedúcich čakal päťhviezdičkový hotel Shangri-La. Vzápätí na nás ako ľadová sprcha zapôsobilo oznámenie, že naši 15-roční študenti majú odovzdať letenky, pasy a mobilné telefóny a že budú celých 10 dní úplne izolovaní od okolia. Kam sme sa to dostali? Čo nás to čaká?

Podobné privítanie zažilo všetkých 30 družstiev mladých vedcov z celého sveta, ktorí sa stretli na 1. ročníku Medzinárodnej olympiády mladých prírodovedcov (International Young Science Olympiad, skratka IJSO) v indonézskej Jakarte v dňoch 5. - 14. decembra 2004. Všetky otázky z úvodu sa samozrejme rýchlo vysvetlili. Letenky a pasy organizátori potrebovali kvôli ich rekonfirmácii, izolácia študentov bola nevyhnutná kvôli utajeniu úloh a platila len počas trvania súťaže.

finalespolocnafotka.jpg

So svojimi študentmi sme sa stretli ešte pred začiatkom súťaže v rezidencii prezidenta piateho najľudnatejšieho štátu na svete. Prezident Indonézie Susilo Bambang Yudhoyono pozdravil účastníkov IJSO a so všetkými súťažiacimi si podal ruku. Indonézia jednoducho žila touto olympiádou. Noviny The Jakarta Post pravidelne prinášali informácie o súťaži. Prečo? Indonézia totiž naliehavo potrebuje pre svoj rozvoj zvýšenie úrovne vzdelávania a podchytenie talentovanej mládeže. Aj preto bola tejto súťaži venovaná mimoriadna pozornosť a olympiáda IJSO mala všestrannú podporu vlády.

Osobitnou kapitolou boli presuny z jedného miesta na druhé. Dvanásťmiliónová Jakarta má preplnené ulice. Iba ak ste tam neboli, môžete myslieť, že Bratislava má problémy s dopravou. Aj preto bola policajná eskorta sprevádzajúca na každom kroku kolónu autobusov účastníkov IJSO nevyhnutnosťou. Napriek tomu sme nikdy nikde neprišli načas (okrem už spomínanej návštevy prezidenta). V Indonézii platí obdoba našej akademickej pätnásťminútovky. Je to tzv. gumová hodina, podľa ktorej ak prídete na stretnutie o hodinu neskôr, nič sa nedeje. Jednoducho tam vnímajú čas inak ako my doma.

Olympiáda IJSO má podporovať vyhľadávanie talentov v oblasti prírodných vied a je určená pre študentov mladších ako 16 rokov. Na rozdiel od predmetových olympiád sú v nej žiaci skúšaní z biológie, chémie, fyziky a matematiky. Súťaž pozostáva z troch častí. Prvou je test s dvadsiatimi piatimi úlohami, druhou teoretická skúška, kde treba vyriešiť tri úlohy, a treťou experimentálna časť, kde sa rieši komplexná úloha zahŕňajúca všetky oblasti uvedených vied.

finalemedailistky.jpg

Slovenské družstvo tvorili tri študentky 1. súkromného gymnázia Bajkalská, Bratislava a traja študenti Gymnázia Jura Hronca Bratislava. Napriek tomu, že sa na olympiádu špeciálne nepripravovali, dosiahli pekný úspech. Študentky Zdenka Richtáriková, Eva Závodná a Katarína Vaškovičová z 1. súkromného gymnázia Bajkalská získali bronzové medaily. A to ešte dvom z nich, Eve Závodnej a Kataríne Vaškovičovej, unikli strieborné medaily len preto, že sa kvôli zdravotným ťažkostiam nezúčastnili experimentálnej skúšky. Ale ani ostatní traja členovia družstva, Mária Beňačková, Andrej Chovan a Miroslav Martinovič z Gymnázia Jura Hronca, sa celosvetovom rebríčku nestratili. Najúspešnejší zo všetkých boli domáci. Z európskych krajín boli v počte a kvalite medailí pred nami Rusi, Nemci a Maďari, za nami ostali napríklad Íri, Chorváti, Rumuni, Estónci, ...

Pri porovnaní výsledkov Slovákov s výsledkami ostatných družstiev treba vziať do úvahy, že iné družstvá mali špeciálne, často dlhodobé sústredenia, na ktorých sa na súťaž pripravovali. Napríklad domáce indonézske družstvá sa osobitne pripravovali na súťaž deväť mesiacov. Nemecké družstvo, vybrané zo 60 žiakov s najlepšími odporúčaniami od svojich učiteľov, malo zase špeciálne týždenné sústredenie.

Na Slovensku to bolo zložitejšie. Ak by malo ísť všetko iba oficiálnou cestou, tak by sa olympiády IJSO od nás nikto nezúčastnil. Rozhodujúcu úlohu zohrali osobné kontakty hlavného vedúceho slovenského družstva doc. Františka Kundracika z FMFI UK Bratislava s organizátormi súťaže.

Problémom boli aj financie. Organizátori hradili len náklady na pobyt. Keďže olympiáda zatiaľ u nás nemá schválený štatút a výdavky na ňu neboli naplánované, Ministerstva školstva finančne nepodporilo účasť družstva zo Slovenska. Do Jakarty teda išli "na skusy" tí zo študentov, ktorí prejavili o súťaž záujem, ktorých odporučili ich učitelia a ktorých rodičia súhlasili so zaplatením letenky do Jakarty. Márne sme pri hľadaní sponzorov oslovili veľké firmy ako Volkswagen, Orange, Microsoft Slovakia, VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka či NBS - tieto nás nemohli (či nechceli) podporiť. Napokon s krytím časti nákladov pomohol Literárny fond.

medaily1.jpg

Výber Slovenska teda asi nezahŕňal najlepších z najlepších. Aj tak však všetky tri študentky z 1. súkromného gymnázia získali medaily. Ich výsledky sú sľubné. Najmä ak zoberieme do úvahy, že sme nepoznali požadovaný rozsah vedomostí (bol známy len rámcový sylabus) a ani presné podmienky celej súťaže. V tomto svetle sa zdá, že to s naším slovenským školstvom nie je až také zle, ako to vyznelo zo správy OECD uverejnenej minulý mesiac. Aspoň nie všade či nie u všetkých.

A aká bude budúcnosť účasti slovenského družstva na olympiáde mladých vedcov? Táto súťaž je mimoriadna v tom, že nie je zameraná len na jeden predmet. Už dávnejšie sa totiž zistilo, že napríklad mnohí víťazi fyzikálnych olympiád sa nestávajú fyzikmi, ale pracujú v príbuzných odboroch. Aj preto je dobré všestranne rozvíjať talent mladých "vedcov". Odborníci v mnohých krajinách sveta to pochopili. Ako to bude u nás, to zatiaľ nik nevie. Dúfame len, že pocit z dobre vykonanej práce a radosť z úspechu neostane napokon len v srdciach našich tohtoročných úspešných riešiteľov IJSO, ale že si podobné pocity budú môcť v budúcnosti užiť aj iní.

Dr. Pavol Kubinec, 1. súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava, vedúci družstva Slovenska na 1. ročníku IJSO

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2