1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         19.06.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-4.hod. - Team+Anika+p.Vanková - hravá prírodoveda
1.-3.hod. - náhr.testy podľa rozvrhu v studovni
Pets+Vlado, monika - výlet celý deň - Kysuce
Rays + Barborka, Lili - Dopravné múzeum
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
2 5.O Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
2 8.G (9.C) Nyall Frye Aj Lucas Sprouse
3 5.O Nyall Frye Aj->Pr Alžbeta Nosková
4 M Nyall Frye Aj->Pr Katarína Hricová
4 U Marta Soľáková M Ján Žabka
5 5.O Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
5 N Ivica Baratková UK->TH Terézia Hochelová
5 Z Nyall Frye Aj Miroslav Rapant celá trieda
6 5.O Nyall Frye Aj Eva Drozdová celá trieda
7 POH Ivica Baratková .klasif Odpadlo
7 POH Marta Soľáková .klasif Odpadlo
8 POH Ivica Baratková .klasif Odpadlo
8 POH Marta Soľáková .klasif Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Ivica Baratková, Marta Soľáková, Nyall Frye,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2019
výlety
28.06.2019
vysvedčenie