1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         20.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
plavanie ISCED1 zrušené
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.T Anna Maňáková SJ Simona Stanová
1 9.C Barbora Ulrichová Et->Aj Nyall Frye
1 B Eva Jahelková Ch Mária Smreková
1 V (103) Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
1 Z Alžbeta Kadlečíková SJ->VV Pavol Cesnak celá trieda
2 3.T Anna Maňáková eOS
2 3.T Lukáš Petrík eOS Simona Stanová
2 7.J Alžbeta Kadlečíková SJ Alžbeta Nosková samostatná práca
2 9.C (U -> 9.C) Daniela Lahvičková NJ->Aj Eva Drozdová
2 L, 3.H (3.H) Barbora Ulrichová pDj samostatná práca
3 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
3 4.P Lukáš Petrík Pr Vladimír Záškvara
3 B Eva Jahelková Ch Evina pripraví prácu
3 L, 3.H Barbora Ulrichová SDj samostatná práca
4 2.K Eva Jahelková Ch Evina pripraví prácu
4 3.T Anna Maňáková SJ->Aj Silvia Štěpánková
4 L, 3.H Barbora Ulrichová SDj samostatná práca
4 V Alžbeta Kadlečíková D->Pr Miroslav Husák
5 1.A Eva Jahelková Ch Mária Smreková
5 2.W (2.W,Plav1) Lukáš Petrík TV Viera Dršková
5 9.D Barbora Ulrichová Et->F Miroslav Husák
5 Z Alžbeta Kadlečíková SJ Ľubica Joštová
6 1.R, 2.W (2.W,1.R,Plav1) Lukáš Petrík TV Barbora Bieliková
6 3.T (Bif) Anna Maňáková M Silvia Štěpánková
6 S Barbora Ulrichová Et->SJ Ivona Havelková
6 Z Alžbeta Kadlečíková TH->G Alžbeta Nosková presun z 8.-mej hodiny
7 1.R (1.R,Plav1) Lukáš Petrík TV Barbora Bieliková
7 3.T Anna Maňáková Et Simona Stanová
7 B (103 -> B) Barbora Ulrichová Et Ivona Havelková
7 Sup (2.posch) Eva Jahelková .sup Daniela Lahvičková

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Anna Maňáková, Barbora Ulrichová, Daniela Lahvičková, Eva Jahelková, Lukáš Petrík,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
do 20.05.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNAB
od 21.05.2019
záverečné testy HL
od 27.05.2019
maturity 2. termín
od 28.05.2019
záverečné testy – KNAB
31.05.2019
Deň detí - ISCED2
00.06.2019
__________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019
záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019
2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2