1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         23.04.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.,2.hod.- Mat. štvťročný test ABCDS, dozory podla rozvrhu

15:00 - Stretnutie triednych ISCED3 (Dada) študovňa
ISCED2 (Hanka) v triede 8.C.
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
3 8.C (6) Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
3 N (103) Miroslav Rapant Aj Andrea Gálová MiroR zadá samostatnú prácu
4 I Daniela Lahvičková NJ Viera Chytilová
4 V Miroslav Rapant Aj Alžbeta Kadlečíková Miro zadá prácu
5 2.H (Konf) Daniela Lahvičková NJ Ivica Baratková samostatná práca
7 S (5.M) Daniela Lahvičková NJ->Aj Lucas Sprouse
8 3.E Daniela Lahvičková NJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:
Polievka 2:
7.
8.

Kalendár