1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         24.04.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Expedícia Slovensko - Vilo, KatkaH, BetkaN, LuciaO+ 9.A., B
Zmena:
1.hod. - (60 minut) 5.Mice- cvičný test Sj - dozor Eva B., začiatok 2.hod.-Ivica do Voices,
kym nepríde EvaB a nevymenia si triedy
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 F, 4.R (9.A) Daniela Lahvičková t.sAj Petra Knox
2 F, 4.R (9.A) Daniela Lahvičková t.sAj Anna Cifrová
2 V Eva Babejová SJ Ivica Baratková len na par minut , kvôli testuSj v 5.Mice
3 1.K Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
3 F (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
4 4.R (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 8.C Daniela Lahvičková NJ->M Jana Šmahovská
6 I Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
6 L (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
7 2.H Daniela Lahvičková NJ Odpadlo
7 3.E (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
8 4.R, F Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
9 4.R, F Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:
Polievka 2:
7.
8.

Kalendár