1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         24.04.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Expedícia Slovensko - Vilo, KatkaH, BetkaN, LuciaO+ 9.A., B
Zmena:
1.hod. - (60 minut) 5.Mice- cvičný test Sj - dozor Eva B., začiatok 2.hod.-Ivica do Voices,
kym nepríde EvaB a nevymenia si triedy
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 F, 4.R (9.A) Daniela Lahvičková t.sAj Petra Knox
2 F, 4.R (9.A) Daniela Lahvičková t.sAj Anna Cifrová
2 V Eva Babejová SJ Ivica Baratková len na par minut , kvôli testuSj v 5.Mice
3 1.K Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
3 F (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
4 4.R (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 8.C Daniela Lahvičková NJ->M Jana Šmahovská
6 I Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
6 L (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
7 2.H Daniela Lahvičková NJ Odpadlo
7 3.E (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
8 4.R, F Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
9 4.R, F Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Anna Maňáková, Dagmar Môťovská, Ewa Marková, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Martin Rarogiewicz, Pavol Cesnak, Viera Chytilová, Viera Dršková,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt