1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         26.04.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Korčulovanie aj plávanie je zrušené.

Zmena rozvrhu pre triedy:
5.Mice - 1.h. - HV+Ivica v Hud., 2.h.- Mat. celá trieda, presun zo 7.hod.v M
Voices - 1.h.- SJ-celá trieda+ EvaB., presun zo 7.hod. voV, 2.h. -TV- celá trieda+ ŠtevoL
v Tv1,Tv2 (spojenie)
6.Jays - 1.h.- skup.Aj1+Agata v inf2, skupAj2+ VeronikaK-Mat. v 6.J., 2.h.- Aj1+Lucas S
v triede 6.J., Aj2+ MišoT v studovni
Upgrades - 1.h.- TV-celá trieda (vonku)+ŠtefanL., 2.h. - Aj1+Agata, Inf v inf1,
Aj2 + PaloC, Vv v atl.
Upgrades sa ucia v triede B (zlomená noha), rozvrh z triedy B sa presuva do U

Jozef M. + skupina chlapcov -futbalovy turnaj (celý den)
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 4.O (Inf3 -> 4.O) Liliana Oršulová M Petra Vráblová
1 5.M, V, 6.J, U Jozef Marek TV Odpadlo
1 5.M, V, 6.J, U (Kor,Plav1) Daniela Lahvičková TV Plávanie aj korčulovanie zrusené, pozri náhr.rozvrh
2 4.O (Inf3) Liliana Oršulová SJ Petra Vráblová
2 5.M, V, 6.J, U Jozef Marek TV Odpadlo
2 5.M, V, 6.J, U (Kor,Plav1) Daniela Lahvičková TV Plávanie, korčulovanie zrusene, pozri náhradný rozvrh
3 3.E (103 -> tv.1) Jozef Marek NJ->TV Štefan Lomnitzer
3 3.E (110 -> tv.2) Daniela Lahvičková NJ->TV Štefan Lomnitzer
3 4.O Liliana Oršulová VV-DV Petra Vráblová
4 4.O Liliana Oršulová VV-DV Petra Vráblová
4 8.C Daniela Lahvičková NJ Ewa Marková
4 F (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 I (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
5 S (I) Jozef Marek NJ->Aj Lucas Sprouse
6 3.E (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
6 S (9.A) Daniela Lahvičková NJ Viera Chytilová
7 4.O Liliana Oršulová .ČaS Ewa Marková spojenie
7 Jed Drahoslava Rapantová .OB Pavol Cesnak
7 Sup Daniela Lahvičková .sup Štefan Lomnitzer

>>

Dnes sa supluje za:

Anna Maňáková, Dagmar Môťovská, Ewa Marková, Jana Šutriepková, Joshua Ruggiero, Martin Rarogiewicz, Pavol Cesnak, Viera Chytilová, Viera Dršková,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt