1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         16.10.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:

1.-2.hod. 5.O projekt v jedálni, diváci M+ Z+ EvaB, Ivica, AlžbetkaK., 1.h. JanaŠ, 2.h.LuciaH.
1.-2.hod. Upgrades projekt v študovni, diváci 7.J, dozor Mišo, EvaD., 1.h. Vilo, 2.h. Ewa

po 2.hod. Ants + Dano ekoexkurzia
5. hod. LH projekty + PaliK, Andrejka, Barbora, Majka
7. hod. LH projekty + Andrejka, PaliK, Majka, Peťo, Evina

OSLAVA 100.výročia založenia ČSR
stretnutie rodičov EIHLKNABCDSGUVMZO
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.A (6) Katarína Kučerová Aj Eva Jahelková projekty
1 8.G (9.C -> 8.G) Eva Drozdová Aj->Et Lucia Ortutayová
1 9.D Eva Babejová SJ Terézia Hochelová odb.supl.
1 L, 3.H Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
1 L, 3.H Lucas Sprouse sSc Odpadlo
1 N (N -> U) Michal Torma Aj Zuzana Jankovičová obe skupiny v U
1 V (Hud -> V) Ivica Baratková HV->M Marta Soľáková supl.
2 1.A (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Alžbeta Nosková odb.supl.
2 L, 3.H Lucas Sprouse sSc Odpadlo
2 L, 3.H Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
2 V Eva Babejová SJ->G Viliam Kerekeš supl.
2 V (9.C -> V) Eva Drozdová Aj->G Viliam Kerekeš supl.
3 9.C (9.D -> 9.C) Daniela Lahvičková NJ Barbora Ulrichová
3 9.D (lab.3 -> 9.D) Miroslav Husák F-Ch->Ch Mária Smreková
3 B Daniel Pollák B->F Pavol Kubinec supl.
3 I, 4.E (L) Katarína Kučerová sSJ Andrejka TH
3 L, 3.H (Inf.1) Peter Kučera pInf->pMc Ján Žabka spoj.
3 M Andrea Gálová D->TH Petra Knox
4 7.J Lucas Sprouse Aj Terézia Hochelová odb.supl.
4 9.C (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
4 9.D (lab.1 -> 9.D) Miroslav Husák CH-F->Ch Mária Smreková
4 I, 4.E (L) Katarína Kučerová sSJ príprava na stužkovú samostatne
4 L, 3.H (3.H -> Inf.1) Ján Žabka pMc->pInf Peter Kučera
4 L, 3.H (Štud) Daniel Pollák pB práca na projektoch
4 S Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
5 2.K (2.K -> lab.3) Daniel Pollák B->F-Ch Dana Jančinová Evina v lab1.
5 8.G Lucas Sprouse F Lucia Hitzingerová
5 N (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
5 U (lab.3 -> Atl) Miroslav Husák Pr->VV Pavol Cesnak
5 V Daniela Lahvičková NJ->Aj Eva Drozdová Miro dá prácu
6 2.K (2.K -> lab.1) Viera Chytilová SJ->CH-F Eva Jahelková Dada v lab 3.
6 4.E Daniela Lahvičková NJ Marta Soľáková dozor prieb.test
6 8.G (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Alžbeta Nosková
6 U (lab.3 -> U) Miroslav Husák Pr->SJ Alžbeta Kadlečíková
7 2.W (tv.1) Miroslav Husák TV Viliam Kerekeš
7 2.W (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Liliana Oršulová
7 S (103 -> V) Lucas Sprouse Aj Zuzana Jankovičová odb.supl.
8 9.C Lucas Sprouse Aj->SJ Eva Babejová

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed v pondelok

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

18.04 - 23.04.2019
veľkonočné prázdniny
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt
26.04.2019
Zápis prvákov
26.04.2019
Goetheho pamätník ISCED2
27.04 - 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
29.04.2019
15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
00.05.2019
__________MÁJ______________
do 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
od 06.05.2019
záverečné skúšky – HLKNAB
09.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 09.05.2019
záverečné testy EI
do 10.05.2019
2. priebežné testy – HLKNAB
10.05 - 12.05.2019
projekt PEEP školenie učiteľov, Atény
13.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
13.05.2019
klasifikačná konferencia EI
14.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S
16.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
17.05.2019
rozlúčka s EI
20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
do 20.05.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNAB