1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         16.10.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:

1.-2.hod. 5.O projekt v jedálni, diváci M+ Z+ EvaB, Ivica, AlžbetkaK., 1.h. JanaŠ, 2.h.LuciaH.
1.-2.hod. Upgrades projekt v študovni, diváci 7.J, dozor Mišo, EvaD., 1.h. Vilo, 2.h. Ewa

po 2.hod. Ants + Dano ekoexkurzia
5. hod. LH projekty + PaliK, Andrejka, Barbora, Majka
7. hod. LH projekty + Andrejka, PaliK, Majka, Peťo, Evina

OSLAVA 100.výročia založenia ČSR
stretnutie rodičov EIHLKNABCDSGUVMZO
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.A (6) Katarína Kučerová Aj Eva Jahelková projekty
1 8.G (9.C -> 8.G) Eva Drozdová Aj->Et Lucia Ortutayová
1 9.D Eva Babejová SJ Terézia Hochelová odb.supl.
1 L, 3.H Lucas Sprouse sSc Odpadlo
1 L, 3.H Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
1 N (N -> U) Michal Torma Aj Zuzana Jankovičová obe skupiny v U
1 V (Hud -> V) Ivica Baratková HV->M Marta Soľáková supl.
2 1.A (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Alžbeta Nosková odb.supl.
2 L, 3.H Lucas Sprouse sSc Odpadlo
2 L, 3.H Daniela Lahvičková SNJ Odpadlo
2 V Eva Babejová SJ->G Viliam Kerekeš supl.
2 V (9.C -> V) Eva Drozdová Aj->G Viliam Kerekeš supl.
3 9.C (9.D -> 9.C) Daniela Lahvičková NJ Barbora Ulrichová
3 9.D (lab.3 -> 9.D) Miroslav Husák F-Ch->Ch Mária Smreková
3 B Daniel Pollák B->F Pavol Kubinec supl.
3 I, 4.E (L) Katarína Kučerová sSJ Andrejka TH
3 L, 3.H (Inf.1) Peter Kučera pInf->pMc Ján Žabka spoj.
3 M Andrea Gálová D->TH Petra Knox
4 7.J Lucas Sprouse Aj Terézia Hochelová odb.supl.
4 9.C (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
4 9.D (lab.1 -> 9.D) Miroslav Husák CH-F->Ch Mária Smreková
4 I, 4.E (L) Katarína Kučerová sSJ príprava na stužkovú samostatne
4 L, 3.H (3.H -> Inf.1) Ján Žabka pMc->pInf Peter Kučera
4 L, 3.H (Štud) Daniel Pollák pB práca na projektoch
4 S Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
5 2.K (2.K -> lab.3) Daniel Pollák B->F-Ch Dana Jančinová Evina v lab1.
5 8.G Lucas Sprouse F Lucia Hitzingerová
5 N (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
5 U (lab.3 -> Atl) Miroslav Husák Pr->VV Pavol Cesnak
5 V Daniela Lahvičková NJ->Aj Eva Drozdová Miro dá prácu
6 2.K (2.K -> lab.1) Viera Chytilová SJ->CH-F Eva Jahelková Dada v lab 3.
6 4.E Daniela Lahvičková NJ Marta Soľáková dozor prieb.test
6 8.G (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Alžbeta Nosková
6 U (lab.3 -> U) Miroslav Husák Pr->SJ Alžbeta Kadlečíková
7 2.W (tv.1) Miroslav Husák TV Viliam Kerekeš
7 2.W (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Liliana Oršulová
7 S (103 -> V) Lucas Sprouse Aj Zuzana Jankovičová odb.supl.
8 9.C Lucas Sprouse Aj->SJ Eva Babejová

>>

Dnes sa supluje za:

Ewa Marková, Petra Knox,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

23.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt