1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         22.10.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-2. hod T.Vanko v lab3 zav.lab.MiroR-dozor (1.h), MiroH(2.h)
9.C + JankaŠu.+ Drahu ekoexkurzia

1.-6.hod. ABKNHL - príprava projektov podľa rozpisu (7.hod obed)

3.-4.hod. - prímaZ -+AlzbetkaK na javisku+ JanaŠm(3.h), Hanka(4.h)-pomoc
5. hod. EvaD+Zingers v učebni 5.O
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.W Magdaléna Lederleitnerová Et Viera Dršková
1 5.O (lab.2 -> 8.G) Alžbeta Nosková Pr->SJ Eva Babejová supl.
1 7.J Ľubica Joštová M Štefan Lomnitzer dozor Ľubka pripraví prácu
1 8.G (lab.3 -> Inf.1) Lucia Hitzingerová F->Inf Agáta Rarogiewiczová
1 I, 4.E (2.K -> 9.C) Jana Šmahovská SM - zmena učebne
1 S Janka Šutriepková B->Aj Zuzana Jankovičová supl.
1 S (S -> 6) Janka Šutriepková B->Aj Michal Torma supl.
1 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
1 U Marta Soľáková M Jozef Marek Marta pripravi pracu
1 V (103) Daniela Lahvičková NJ Viera Chytilová odb.supl.
2 2.W Magdaléna Lederleitnerová SJ Viera Dršková
2 5.O Marta Soľáková M Petra Knox dozor Marta pripraví prácu
2 5.O (lab.2 -> 5.O) Alžbeta Nosková Pr->M Petra Knox dozor Marta pripraví prácu
2 8.G (lab.3 -> 8.G) Lucia Hitzingerová F->SJ Ivona Havelková
2 I, 4.E (2.K -> 9.C) Jana Šmahovská SM - zmena učebne
3 2.W Magdaléna Lederleitnerová M Viera Dršková
3 5.O (lab.2 -> Z) Alžbeta Nosková Pr->Aj Eva Drozdová odb.supl.
3 8.G (lab.3 -> 8.G) Lucia Hitzingerová F->SJ Ivona Havelková supl.
3 S Ľubica Joštová M Anna Cifrová dozor Ľubka pripraví prácu
3 U Marta Soľáková M Viera Chytilová dozor Marta pripraví prácu
4 2.W Magdaléna Lederleitnerová Vl Viera Dršková
4 5.O (lab.2 -> 103) Alžbeta Nosková Pr->Aj Miroslav Rapant supl.
4 8.G (lab.3 -> 9.C) Lucia Hitzingerová F->M Jana Šmahovská supl.
4 9.D (110 -> 8.G) Barbora Ulrichová Et->SJ Eva Babejová
4 M (tv.1) Viliam Kerekeš TV Jozef Marek
4 S (S -> Inf.1) Janka Šutriepková Ch->Inf Agáta Rarogiewiczová
4 S (S -> Inf.2) Janka Šutriepková Ch->Inf Viera Chytilová dozor, Agata zada pracu
5 2.W (2.W,Plav1) Magdaléna Lederleitnerová TV Viera Dršková
5 S (lab.3 -> 9.C) Janka Šutriepková F-Ch->F Miroslav Husák cela trieda
5 S (lab.3,lab.1) Lucia Hitzingerová F-Ch Miroslav Husák
5 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
5 U Andrea Gálová D Michal Torma dozor, Andrejka da pracu
6 1.R, 2.W (2.W,1.R,Plav1) Magdaléna Lederleitnerová TV Viera Dršková
6 4.E (3.H -> 9.D) Michal Torma Aj - zmena učebne
6 I Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
6 S (lab.3 -> S) Janka Šutriepková CH-F->SJ Ivona Havelková z 8-mej hodiny, celá 8.hod odpadne v S
6 S (lab.3 -> S) Lucia Hitzingerová CH-F->SJ Ivona Havelková supl.
6 Sup Alžbeta Nosková .sup Petra Knox dozor
6 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
7 9.D Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
8 S Jozef Marek NJ->SJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Ewa Marková, Petra Knox,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

23.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt