1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         24.10.2018

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
triedy HLKNAB - prezentacie projektov
4.hod. - Aj U+ EvaD- otv. hodina (Hanka)
triedy C,D - diváci na projektoch ABKN

1.-2.hod dozor v K, Jana Šmahi (1.h), Agata(2.h)
1.-2.hod dozor v A VierkaCh.(1.,2.h)
3.-4.hod dozor v B Hanka (1.,2.h) Agata(3.,4.h)


hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 7.J Ľubica Joštová M Ewa Marková Lubica da pracu
1 I, 4.E (L -> 9.D) Jozef Marek SNJ - zmena učebne
1 M (Hud -> 8.G) Ivica Baratková VU->Aj Lucas Sprouse
2 7.J (103 -> 6) Petra Knox NJ - zmena učebne
2 I, 4.E (L -> 9.D) Jozef Marek SNJ - zmena učebne
2 M Terézia Hochelová SJ Eva Babejová odb.supl. - Tereza da pracu
2 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
2 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
2 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
2 Sup Mária Smreková .ved Odpadlo
3 5.O (lab.2) Alžbeta Nosková Pr Janka Šutriepková supl., Betka da pracu
3 7.J (Hud -> 7.J) Ivica Baratková HV->Aj Michal Torma supl.
3 7.J (Hud) Ivica Baratková HV->Aj Eva Drozdová supl.
3 8.G Terézia Hochelová Aj Lucas Sprouse supl.
3 I (1.A -> 9.D) Miroslav Rapant Aj - zmena učebne
3 I (103 -> 9.C) Joshua Ruggiero Aj - zmena učebne
3 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
3 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
3 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
4 5.O (lab.2) Alžbeta Nosková Pr Janka Šutriepková supl., Betka da pracu
4 I, 4.E Ján Žabka M Odpadlo
4 I, 4.E (110 -> 9.C) Jana Šmahovská M - zmena učebne
4 I, 4.E (B -> 9.D) Marta Soľáková M - zmena učebne
4 S Barbora Ulrichová Et Eva Babejová odb.supl.
4 S (103 -> EI) Jozef Marek NJ - zmena učebne
4 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
5 4.E (tv.1) Daniel Pollák TV Jozef Marek odb.supl.
5 5.O (lab.2) Alžbeta Nosková Pr Lucia Hitzingerová odb.supl., Betka da pracu
5 8.G Andrea Gálová D->Ch Lucas Sprouse CLIL cela trieda
5 S Daniela Lahvičková NJ Ewa Marková odb.supl.
5 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
6 5.O (Hud -> 5.O) Ivica Baratková VU->SJ Eva Babejová cela trieda
6 5.O (lab.2 -> 5.O) Alžbeta Nosková Pr->SJ Eva Babejová cela trieda
6 7.J Viliam Kerekeš G .Praktikant
6 I (tv.2) Daniel Pollák TV Štefan Lomnitzer odb.supl.
6 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
6 Sup Mária Smreková .ved Odpadlo
7 8.G (103 -> 9.D) Ivona Havelková SJ - zmena učebne
8 7.J Viliam Kerekeš TH Odpadlo
8 I, 4.E (2.K -> Štud) Andrea Gálová SVS - zmena učebne
9 I, 4.E (2.K -> Štud) Andrea Gálová SVS - zmena učebne

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

18.04 - 23.04.2019
veľkonočné prázdniny
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt
26.04.2019
Zápis prvákov
26.04.2019
Goetheho pamätník ISCED2
27.04 - 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
29.04.2019
15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
00.05.2019
__________MÁJ______________
do 03.05.2019
Expedícia Slovensko CDS
od 06.05.2019
záverečné skúšky – HLKNAB
do 09.05.2019
záverečné testy EI
09.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 10.05.2019
2. priebežné testy – HLKNAB
10.05 - 12.05.2019
projekt PEEP školenie učiteľov, Atény
13.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
13.05.2019
klasifikačná konferencia EI
14.05.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S
16.05.2019
PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
17.05.2019
rozlúčka s EI
do 20.05.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNAB
20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 21.05.2019
záverečné testy HL