1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         16.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.- 4.hod. - Príjmačky, pomocníci z triedy V

po 2.hod. - MiroH , Vilo K- expedícia -DofE

5.hod.- Heralds TH + KatkaK (presun zo 6.hod) v H
6.hod. -Heralds Nj Jožko, Danka (presun z 5.hod) v H, v 110
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
1 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
2 3.T (Hud) Anna Maňáková HV Ľuboš Zaťko
2 3.T (Hud) Anna Maňáková HV Ľuboš Zaťko
2 U (EI) Alžbeta Kadlečíková SJ->Aj Nyall Frye supl.
2 U (EI) Alžbeta Kadlečíková SJ->Aj Nyall Frye supl.
3 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
3 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
3 7.J Alžbeta Kadlečíková SJ Viera Chytilová
3 7.J Alžbeta Kadlečíková SJ Viera Chytilová
4 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
4 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
4 V (EI) Alžbeta Kadlečíková D->Aj Nyall Frye
4 V (EI) Alžbeta Kadlečíková D->Aj Nyall Frye
5 Z (Z -> tv.1) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Drahoslava Rapantová dievčatá
5 Z (Z -> tv.1) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Drahoslava Rapantová dievčatá
5 Z (Z -> tv.2) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Štefan Lomnitzer chlapci
5 Z (Z -> tv.2) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Štefan Lomnitzer chlapci
6 3.T Anna Maňáková .Dram krúžok Simona Stanová
6 3.T Anna Maňáková .Dram krúžok Simona Stanová
9 4.P, 3.T, 2.W, 1.R Viliam Kerekeš .flor Odpadlo
9 4.P, 3.T, 2.W, 1.R Viliam Kerekeš .flor Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Barbora Ulrichová, Viera Chytilová,

Kalendár

16.09.2019
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)