1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.R (Inf3 -> 1.R) Miroslav Rapant InfV->SJ Barbora Bieliková
1 3.T Anna Maňáková SJ Simona Stanová
1 4.P Lukáš Petrík Vl Vladimír Záškvara
1 U Alžbeta Kadlečíková SJ->NJ Jozef Marek
2 1.R (Inf3 -> 1.R) Miroslav Rapant InfV->SJ Barbora Bieliková
2 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
2 4.P Lukáš Petrík eOS Vladimír Záškvara
2 U Alžbeta Kadlečíková SJ Ivona Havelková
3 3.T Anna Maňáková Pr Simona Stanová
3 3.T Lukáš Petrík Pr Simona Stanová
3 5.O Alžbeta Kadlečíková D Andrea Gálová celá trieda
4 3.T Anna Maňáková Vl Simona Stanová
4 3.T Lukáš Petrík Vl
4 U Alžbeta Kadlečíková SJ->VV Pavol Cesnak celá trieda
5 5.O Alžbeta Kadlečíková D->M Marta Soľáková
6 3.T Anna Maňáková eSON Simona Stanová
6 U Alžbeta Kadlečíková SJ->Pr Miroslav Husák
7 3.T Lukáš Petrík .ČaS Simona Stanová
7 Z Alžbeta Kadlečíková SJ Ivona Havelková
9 4.P, 5.O Lukáš Petrík .ČínJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé