1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         12.06.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:

1.hod. Sparks +Barbora-Dejepis
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 5.O Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
2 V Marta Soľáková M Agáta Rarogiewiczová
3 9.C Lucas Sprouse Aj Joshua Ruggiero ak Lucas nepríde
3 V Marta Soľáková M->D Andrea Gálová
4 8.G Marta Soľáková M Ľubica Joštová
4 9.D Lucas Sprouse Aj Nyall Frye odb.supl., ak Lucas nepríde
5 S (103) Lucas Sprouse Aj Zuzana Jankovičová ak Lucas nepríde
5 U Marta Soľáková M Jana Šmahovská ak Marta nepride
7 Sup (2.posch) Marta Soľáková .Sup Joshua Ruggiero
7 V Miroslav Rapant Aj Nyall Frye odb.supl. Ak Lucas nepríde
8 8.G Marta Soľáková M Odpadlo
8 V Miroslav Rapant Aj Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár