1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         13.09.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
3 9.G (9.G -> Inf.1) Andrea Gálová D->Inf Agáta Rarogiewiczová Aj2-skup.
2 M Andrea Gálová D->M Jana Šmahovská
3 9.G Andrea Gálová D->Aj Nyall Frye Aj1-skupina
7 V Marta Soľáková M Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár