1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         12.11.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
9.Gems + PetraK, DagmaraL vo Viedni (ostatní sa učia v triede U)
Projekt PEEP v študovni
2.-4.hod.- Pets + Ivica+EvaD (2.,4.hod.), KatkaH(3.hod.)

iBOBOR
3. hod. - pInf + Peťo v Inf1
3. a 4. hod - Rays + Barborka + Lili v Inf3
5. a 6. hod - Words + Silvia v Inf3
6. hod - HL M1 + Žabčo v Inf1 a Inf2
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.D Ewa Marková NJ->TH Viera Chytilová z 8.mej hodiny
1 1.D (6 -> 1.D) Dagmara Ľahká NJ->TH Viera Chytilová presun z 8.mej hodiny
1 1.E (Inf3 -> 1.E) Miroslav Rapant InfV->SJ Vladimír Záškvara
1 3.W Viera Dršková SJ Magdaléna Lederleitnerová
1 8.J (110) Nyall Frye Aj Zuzana Jankovičová
1 L, 4.H (Inf.1) Peter Kučera SInf samostatná práca
1 L, 4.H (Štud -> 9.G) Viliam Kerekeš SGe - zmena miestnosti
1 U Petra Knox NJ->SJ Ivona Havelková supl.
1 V (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
2 1.C Ewa Marková NJ->F Miroslav Husák supl.
2 1.C (110 -> 1.C) Dagmara Ľahká NJ->F Miroslav Husák
2 1.E (Inf3 -> 1.E) Miroslav Rapant InfV->SJ Vladimír Záškvara
2 3.W Viera Dršková M Magdaléna Lederleitnerová
2 F Marta Soľáková M->D .Praktikant
2 L, 4.H (Štud -> 9.G) Viliam Kerekeš SGe - zmena miestnosti
2 M Petra Knox Aj->Et Lucia Ortutayová supl.
2 S Katarína Kučerová SJ->Ch Eva Jahelková supl.
3 3.W Viera Dršková eSON Magdaléna Lederleitnerová
3 4.T (110 -> 4.T) Petra Knox Aj->SJ Anna Maňáková
3 B (Štud -> 9.G) Anna Cifrová Aj - zmena miestnosti
3 F Nyall Frye Aj->G Viliam Kerekeš
3 F (O -> F) Miroslav Rapant Aj->G Viliam Kerekeš
3 L, 4.H Katarína Kučerová sSJ Alžbeta Nosková Katka pripravila test
3 U (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Jozef Marek
3 V Marta Soľáková M Agáta Rarogiewiczová
3 Z Dagmara Ľahká NJ->Et Lucia Ortutayová
4 3.W Viera Dršková Vl Magdaléna Lederleitnerová
4 4.T (110 -> 4.T) Petra Knox Aj->SJ Anna Maňáková
4 B (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
4 F (Štud -> F) Viliam Kerekeš G - Jays + EvaB do Pets
4 L, 4.H Katarína Kučerová sSJ Alžbeta Nosková dozor- test
4 U Nyall Frye Aj Michal Torma
5 1.D (lab.3 F -> 1.D) Pavol Kubinec F-Ch Mária Smreková
5 4.H Katarína Kučerová SJ Ivona Havelková odb. supl.
5 5.P (1.D -> 5.P) Miroslav Rapant Aj->SJ Eva Babejová
5 8.J (110 -> 8.J) Petra Knox NJ->M Ľubica Joštová sk. AJ2
5 8.J (8.J -> Inf.2) Nyall Frye Aj->Inf Agáta Rarogiewiczová sk. AJ1 zo štvrtka, Jozef+Ants v 110
5 S (Štud -> S) Viliam Kerekeš G - Hanka + L Aj2 do 6
5 U Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
5 V (6 -> 110) Dagmara Ľahká NJ Štefan Lomnitzer dozor TEST
6 1.D (lab.1 Ch -> 1.D) Pavol Kubinec CH-F->Ch Mária Smreková
6 2.A (6) Katarína Kučerová Aj Ivica Baratková sam. práca - pracovný zošit
6 2.A (Štud -> 9.G) Joshua Ruggiero Aj - zmena miestnosti
6 3.W Viera Dršková Pr Lukáš Petrík
6 B (Konf) Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
6 L, 4.H (LH -> 2.A) Ján Žabka M - zmena miestnosti (Lubka+M2 do LH)
6 M (1.D -> M) Petra Knox Aj Lucas Sprouse
6 S (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
7 5.P Miroslav Rapant Aj Michal Torma
7 N (Štud -> 110) Zuzana Jankovičová Aj -
8 1.E, 2.R Drahoslava Rapantová .sport_gymn Odpadlo
8 5.P Miroslav Rapant TH Odpadlo
8 F Marta Soľáková M->Pr Katarína Hricová
8 S Pavol Kubinec F Odpadlo
9 L, 4.H (Inf.1) Peter Kučera Sprg samostatná práca

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár