1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         15.11.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny :
3.hod. - 5.P + Ivica + MiroR- projekt v jedálni

PEEP - projekt- študovňa+klub- inštalácia výstavy
i-bobor:
4.hod. - T- Agata, Silvia - inf1, inf2
5.hod. - 5.P. - EvaB, Agata - inf1, inf2
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.K Katarína Kučerová SpJ Odpadlo prídu na 2.hod.
1 3.K (Štud -> 6) Zuzana Jankovičová RJ - zmena miestnosti 6
1 3.W, 4.T (3.W -> Kor) Viera Dršková TV Magdaléna Lederleitnerová
1 8.J Nyall Frye Aj Petra Knox
2 3.W, 4.T (3.W -> Kor) Viera Dršková TV Magdaléna Lederleitnerová
2 5.P Miroslav Rapant Aj Lucas Sprouse
2 N (Štud -> Konf) Zuzana Jankovičová Aj - zmena miestnosti -konferenčka
2 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová
3 3.W Viera Dršková M Silvia Štěpánková
3 4.H Katarína Kučerová TH Odpadlo
3 N (Štud -> LH) Zuzana Jankovičová Aj - zmena miest. L/ H
3 O Marta Soľáková M->Et Lucia Ortutayová
4 2.A (Štud -> 2.A) Viliam Kerekeš G - zmena miestnosti
4 3.W Viera Dršková SJ Magdaléna Lederleitnerová
4 8.J Nyall Frye Aj Zuzana Jankovičová
4 M Lucas Sprouse Aj Barbora Ulrichová samostatná práca- Lucas zadá prácu
4 O (Inf.1 -> Inf3) Martina Bodišová Inf - zmena miestnosti, inf3 malá školička
4 S Katarína Kučerová SJ->NJ Daniela Lahvičková celá trieda
4 U Marta Soľáková M Štefan Lomnitzer Lubica J zada prácu
5 1.D Alžbeta Nosková G Lucia Hitzingerová dozor, Betka pripraví prácu
5 F (Inf.1 -> Inf3) Martina Bodišová Inf - presun do Inf3 malá školička
5 L (6) Katarína Kučerová SpJ samostatna práca
5 L (Štud -> S) Zuzana Jankovičová RJ - zmena miestnosti
5 O Nyall Frye Aj Anna Cifrová
6 3.W Viera Dršková Et Magdaléna Lederleitnerová
6 O (Štud -> 6) Zuzana Jankovičová Aj - zmena miestnosti
7 8.J (1.D) Viera Chytilová NJ->SJ Dagmara Ľahká
7 M (Štud -> F) Lucas Sprouse Aj - zmena miestnosti do F
7 U Nyall Frye Aj Michal Torma
7 V Marta Soľáková M Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár