1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         22.01.2020

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmena:

6.hod. - Špj+ KatkaK v triede H/L

6.hod. - stretnutie ITP+ ZuzkaŠ., Hanka + diecata z S a C v triede 6 -prízemie
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.W (Bif -> 3.W) Silvia Štěpánková Aj->SJ Viera Dršková
1 4.T Anna Maňáková M Zuzana Šťastná
1 Z (lab.1 Ch -> Z) Lucia Hitzingerová Pr->Et Lucia Ortutayová
2 1.E Silvia Štěpánková M Vladimír Záškvara
2 4.T Anna Maňáková SJ Zuzana Šťastná
2 Z (lab.1 Ch -> 103) Lucia Hitzingerová Pr->NJ Ewa Marková
3 2.R (Bif -> 2.R) Silvia Štěpánková Aj->SJ Barbora Bieliková
3 4.T Anna Maňáková VV-DV Zuzana Šťastná
3 U Lucia Hitzingerová F->M Jana Šmahovská Marta zadá prácu
4 2.R (Bif -> 2.R) Silvia Štěpánková Aj->SJ Barbora Bieliková
4 4.T Anna Maňáková VV-DV Zuzana Šťastná
4 O Lucia Hitzingerová Pr->SJ Eva Babejová
5 8.J Lucia Hitzingerová F Lucas Sprouse
6 2.R Liliana Matiašková .Dram krúžok Barbora Bieliková
6 5.P Lucia Hitzingerová M Ľubica Joštová
8 5.P Lucia Hitzingerová M Dagmar Môťovská

>>

Dnes sa supluje za:

Jana Šmahovská, Magdaléna Lederleitnerová, Mária Smreková,

Kalendár

do 30.09.2020
triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020
__________OKTÓBER__________
05.10 - 09.10.2020
konferencia Empathy
05.10.2020
15.00 MZ 1.stupeň
do 09.10.2020
1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 09.10.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
12.10.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020
CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N
26.10 - 28.10.2020
prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020
Halloween T,H
29.10 - 30.10.2020
jesenné prázdniny