1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         14.02.2020

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.W, 4.T (3.W -> 4.T) Miroslav Husák TV->SJ Viera Dršková
1 3.W, 4.T (3.W) Lucia Ortutayová TV->eOS Anna Maňáková Blokové vyučovanie+Lukaš
1 N (tv.1 -> 110) Drahoslava Rapantová TV->NJ Ewa Marková supl. sk. Nj2
1 N (tv.2 -> N) Daniel Pollák TV->NJ Viera Chytilová supl. sk. Nj1
2 3.W, 4.T (3.W -> 4.T) Miroslav Husák TV->SJ Viera Dršková
2 3.W, 4.T (3.W) Lucia Ortutayová TV->eOS Anna Maňáková + Lukáš
2 U (tv.1) Štefan Lomnitzer TV Jozef Marek odb. supl.
2 U (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniela Lahvičková odb. supl.
3 B Daniel Pollák B->UK Ivica Baratková supl.
3 V (lab.3 F -> Inf.2) Miroslav Husák Pr->Inf Agáta Rarogiewiczová supl.
4 4.H (tv.1 -> S) Daniel Pollák TV->SJ Katarína Kučerová celá trieda
4 4.H (tv.2 -> S) Lucia Ortutayová TV->SJ Katarína Kučerová supl.
4 V (lab.3 F -> Inf.2) Miroslav Husák Pr->Inf Agáta Rarogiewiczová supl.
6 L (tv.1) Lucia Ortutayová TV Viliam Kerekeš
6 L (tv.2) Daniel Pollák TV Michal Torma Vilo - zada cvicenia
6 Z Miroslav Husák Pr->M Jana Šmahovská supl.
7 2.A Daniel Pollák B Odpadlo
7 3.W (tv.1) Miroslav Husák TV Viera Dršková
7 3.W (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Magdaléna Lederleitnerová
7 M Lucia Ortutayová Et->Inf Agáta Rarogiewiczová supl. skup. Aj1
8 3.K Daniel Pollák TV Odpadlo
8 3.K Drahoslava Rapantová TV Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Agáta Rarogiewiczová, Daniela Lahvičková, Jana Šmahovská, Jana Šutriepková, Lucas Sprouse, Magdaléna Lederleitnerová, Pavol Cesnak, Pavol Kubinec,

Kalendár

21.09.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3 + triedni ISCED 1, následne školenie TEAMS (ISCED 2, 3)
od 24.09.2020
plávanie 1.I, 2.E, plávanie FP, korčuľovanie THFP
28.09.2020
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK, školenie TEAMS ISCED 1
do 30.09.2020
triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020
__________OKTÓBER__________
05.10.2020
15.00 MZ 1.stupeň
05.10 - 09.10.2020
konferencia Empathy
do 09.10.2020
1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 09.10.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
12.10.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020
CDSGU odovzdať projekty + resumé